Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 15 "Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 30.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 24 січня 2020 року № 15

Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)

З метою забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України, відповідно до частини першої статті 6, частини восьмої статті 59, статті 63, частини четвертої статті 80, частин двадцять першої, двадцять третьої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", підпункту 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України, керуючись статтями 2, 11 - 13, частиною другою статті 16, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область) (додається).

2. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 24 січня 2020 року № 15

РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України під час голосування на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область).

1.

З 1 січня 2020 року набрав чинності Виборчий кодекс України (далі - Кодекс), згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" якого визнано таким, що втратив чинність з дня набрання чинності Кодексом, Закон України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон), крім положень, зокрема, стосовно організації та проведення проміжних виборів народних депутатів України, що діють до наступних чергових або позачергових виборів народних депутатів України.

Комісія постановою від 13 грудня 2019 року № 1983 "Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)" призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область) на неділю, 15 березня 2020 року, виборчий процес яких розпочався з 16 січня 2020 року.

Частиною першою статті 6 Закону встановлено, що громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

За змістом частини третьої статті 63 Закону виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об’єднання громадян та інші особи під час поширення інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією, зобов’язані дотримуватися об’єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації.

2. Відомості про кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі (далі - кандидати в депутати), зазначаються у рішенні Центральної виборчої комісії щодо реєстрації кандидатів у депутати та переліку кандидатів у депутати, що оприлюднюються в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", на інформаційних плакатах кандидатів у депутати, у виборчому бюлетені, а також в інформації про кандидатів у депутати, яка оприлюднюється на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії, на підставі документів, поданих до Комісії для реєстрації.

Таким чином, відповідальність за достовірність і точність відомостей у документах, поданих до Комісії для реєстрації кандидатів у депутати, несуть відповідні суб’єкти виборчого процесу.

3. Враховуючи, що відомості про кандидатів у депутати є важливою складовою інформації, на підставі якої виборці формують свою волю та виявляють її під час голосування, внесення до них змін, а також виправлення технічних помилок у рішеннях Комісії про реєстрацію кандидатів у депутати здійснюються шляхом прийняття відповідних постанов Комісії.

З метою забезпечення достовірності відомостей про кандидатів у депутати такі рішення приймаються Центральною виборчою комісією з власної ініціативи (у разі виявлення технічних помилок) та за зверненнями відповідних суб’єктів виборчого процесу (далі - суб’єкти звернення).

4. Уся інформація, подана до Комісії суб’єктами звернення, береться нею до уваги і в разі встановлення невідповідності відомостей у поданих до Комісії для реєстрації кандидатів у депутати документах після прийняття Комісією рішень про їх реєстрацію (зокрема щодо освіти, посади (заняття), місця роботи, партійності, місця проживання, суб’єкта висування окремого кандидата тощо) до таких рішень можуть вноситися відповідні зміни.

5. Згідно з частиною восьмою статті 59, частинами двадцять першою, двадцять третьою статті 107 Закону перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі, оприлюднюється Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніш як у семиденний строк після закінчення реєстрації (до 25 лютого 2020 року включно), інформаційні плакати кандидатів у депутати виготовляються не пізніш як за десять днів до дня виборів (до 4 березня 2020 року включно), форма, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному виборчому окрузі затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування (до 19 лютого 2020 року включно).

6. З метою недопущення порушення визначених Законом строків оприлюднення інформації про зареєстрованих кандидатів у депутати, виготовлення інформаційних плакатів кандидатів у депутати, а також виборчих бюлетенів, забезпечення при цьому достовірності та об’єктивності інформації про кандидатів у депутати всі звернення стосовно уточнення відомостей про них розглядаються Комісією до 18 лютого 2020 року включно.

Інформація, що міститься у зверненнях, стосовно уточнення відомостей про кандидатів у депутати, які надійшли до Комісії після 18 лютого 2020 року, береться Комісією до відома. Рішення про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати за такими зверненнями не приймаються.

7. Для підготовки рішень за результатами розгляду звернень суб’єктів звернення Центральна виборча комісія у межах своїх повноважень вивчає їх з метою встановлення підстав для внесення змін до постанов Комісії про реєстрацію кандидатів у депутати.

8. Про рішення, прийняте Центральною виборчою комісією за результатами розгляду звернення, або про взяття нею звернення до відома повідомляються відповідні суб’єкт звернення та кандидат у депутати.

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 7 "Про реєстрацію народного депутата України Санченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 2 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 1 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 4 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 3 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 8 "Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 6 "Про визнання обраним народним депутатом України Санченка О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 5 "Про форми виборчої документації, рекомендовані для використання під час організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 13 "Про подання Політичної партії "Єдина Країна"щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 22 січня 2020 року № 12 "Про клопотання громадських організацій щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 11 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 16 "Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 14 "Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 10 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 9 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року ". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 18 "Про здійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі послуг архівних установ, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 17 "Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -