Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 19 "Про штатний розпис Центральної виборчої комісії на 2020 рік". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 05.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 29 січня 2020 року № 19

Про штатний розпис Центральної виборчої комісії на 2020 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії

№ 278 від 18.09.2020}

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 28 грудня 2016 року № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 18 січня 2017 року № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів", від 24 грудня 2019 року № 1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", постанови Центральної виборчої комісії від 3 червня 2016 року № 182 "Про структуру і чисельність Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 7 частини другої статті 26, частинами другою, четвертою статті 33, частиною третьою статті 34, частиною першою статті 36, частиною першою статті 37 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1.

Затвердити штатний розпис членів Центральної виборчої комісії, працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії на 2020 рік (додаток 1).

2. Затвердити штатний розпис працівників Служби розпорядника Державного реєстру виборців на 2020 рік (додаток 2).

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від 29 січня 2020 року № 19

Штат у кількості 269 штатних одиниць

з місячним фондом заробітної плати

за посадовими окладами три мільйони

двадцять п'ять тисяч

сімсот двадцять п'ять грн 00 коп

(3025725 гривень 00 копійок)

ШТАТНИЙ РОЗПИС

членів Центральної виборчої комісії, працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії на 2020 рік

(Вводиться в дію з 1 січня 2020 року)

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн)

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Голова Комісії

1

63 060,00

63 060,00

Заступник Голови Комісії

2

56 754,00

113 508,00

Секретар Комісії

1

56 754,00

56 754,00

Член Комісії

13

52 550,00

683 150,00

Усього

17

916 472,00

СЕКРЕТАРІАТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Керівник Секретаріату

1

29 400,00

29 400,00

Заступник керівника Секретаріату

2

26 500,00

53 000,00

Головний консультант

1

8 500,00

8 500,00

Усього

4

90 900,00

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Начальник управління

1

13 300,00

13 300,00

Заступник начальника управління

1

12 100,00

12 100,00

Організаційний відділ

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

16

8 500,00

136 000,00

Усього

17

147 000,00

Методичний відділ

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

3

8 500,00

25 500,00

Усього

4

36 500,00

Відділ забезпечення організації навчання та підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

3

8 500,00

25 500,00

Усього

4

36 500,00

Разом по управлінню

27

245 400,00

УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Начальник управління

1

13 300,00

13 300,00

Заступник начальника управління

1

12 100,00

12 100,00

Відділ правової експертизи та аналітичної роботи

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Сектор правової експертизи

Завідувач сектору

1

9 600,00

9 600,00

Головний консультант

5

8 500,00

42 500,00

Сектор аналітичної роботи

Завідувач сектору

1

9 600,00

9 600,00

Головний консультант

4

8 500,00

34 000,00

Усього

12

106 700,00

Відділ представництва в судах

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

10

8 500,00

85 000,00

Усього

11

96 000,00

Відділ договірної роботи

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

3

8 500,00

25 500,00

Усього

4

36 500,00

Разом по управлінню

29

264 600,00

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Начальник управління

1

15 960,00 *

15 960,00

Заступник начальника управління

1

14 520,00 *

14 520,00

Відділ адміністрування інформаційних систем

Завідувач відділу

1

13 200,00 *

13 200,00

Головний консультант

3

10 200,00 *

30 600,00

Усього

4

43 800,00

Відділ інформаційної безпеки

Завідувач відділу

1

13 200,00 *

13 200,00

Головний консультант

3

10 200,00 *

30 600,00

Усього

4

43 800,00

Відділ інформаційного забезпечення

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

2

8 500,00

17 000,00

Сектор супроводу комп'ютерного забезпечення

Завідувач сектору

1

9 600,00

9 600,00

Головний консультант

2

8 500,00

17 000,00

Усього

6

54 600,00

Відділ аналітичної обробки інформації

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

5

8 500,00

42 500,00

Усього

6

53 500,00

Відділ супроводу програмного забезпечення

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

1

8 500,00

8 500,00

Сектор забезпечення функціонування веб-сайтів

Завідувач сектору

1

9 600,00

9 600,00

Головний консультант

1

8 500,00

8 500,00

Усього

4

37 600,00

Разом по управлінню

26

263 780,00

УПРАВЛІННЯ РЕГЛАМЕНТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

Начальник управління

1

13 300,00

13 300,00

Відділ роботи з документами з обмеженим доступом та контролю

Заступник начальника управління - завідувач відділу

1

12 100,00

12 100,00

Сектор опрацювання документів з обмеженим доступом

Завідувач сектору

1

9 600,00

9 600,00

Головний консультант

2

8 500,00

17 000,00

Провідний спеціаліст

1

6 800,00

6 800,00

Сектор контролю

Завідувач сектору

1

9 600,00

9 600,00

Головний консультант

2

8 500,00

17 000,00

Провідний спеціаліст

1

6 800,00

6 800,00

Усього

9

78 900,00

Відділ попереднього опрацювання звернень громадян та доступу до публічної інформації

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

1

8 500,00

8 500,00

Провідний спеціаліст

2

6 800,00

13 600,00

Усього

4

33 100,00

Відділ забезпечення засідань Комісії

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

5

8 500,00

42 500,00

Сектор редагування проектів рішень Комісії

Завідувач сектору

1

9 600,00

9 600,00

Головний консультант

1

8 500,00

8 500,00

Усього

8

71 600,00

Відділ діловодства та архівної справи

Начальник відділу

1

8 366,00

8 366,00

Провідний консультант

2

5 717,00

11 434,00

Усього

3

19 800,00

Відділ технічної обробки документів

Начальник відділу

1

8 366,00

8 366,00

Провідний консультант

2

5 717,00

11 434,00

Усього

3

19 800,00

Разом по управлінню

28

236 500,00

УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Начальник управління

1

13 300,00

13 300,00

Заступник начальника управління

1

12 100,00

12 100,00

Відділ господарського забезпечення

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний спеціаліст

1

8 500,00

8 500,00

Провідний консультант

1

5 717,00

5 717,00

Усього

3

25 217,00

Відділ постачання та забезпечення утримання приміщень

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний спеціаліст

1

8 500,00

8 500,00

Сектор ремонтно-відновних робіт та забезпечення утримання приміщень

Завідувач сектору

1

6 937, 00

6 937,00

Провідний консультант

2

5 717,00

11 434,00

Прибиральник службових приміщень

14

2 723,00

38 122,00

Сектор експлуатації електромережі

Завідувач сектору

1

6 937,00

6 937,00

Провідний інспектор

2

5 717,00

11 434,00

Усього

22

92 264,00

Разом по управлінню

27

142 881,00

ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

Завідувач відділу

1

12 500,00

12 500,00

Головний консультант

17

8 500,00

144 500,00

Усього

18

157 000,00

ВІДДІЛ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завідувач відділу

1

12 500,00

12 500,00

Головний консультант

2

8 500,00

17 000,00

Усього

3

29 500,00

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Завідувач відділу

1

12 500,00

12 500,00

Головний консультант

4

8 500,00

34 000,00

Усього

5

46 500,00

ВІДДІЛ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ

Завідувач відділу

1

12 500,00

12 500,00

Заступник завідувача відділу

1

11 600,00

11 600,00

Головний консультант

3

8 500,00

25 500,00

Усього

5

49 600,00

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ

Завідувач відділу

1

12 500,00

12 500,00

Головний консультант

1

8 500,00

8 500,00

Провідний спеціаліст

1

6 800,00

6 800,00

Сектор аудиту

Завідувач сектору

1

9 600,00

9 600,00

Головний консультант

2

8 500,00

17 000,00

Усього

6

54 400,00

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Завідувач відділу - головний бухгалтер

1

12 500,00

12 500,00

Заступник завідувача відділу

1

11 600,00

11 600,00

Головний консультант

5

8 500,00

42 500,00

Усього

7

66 600,00

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Завідувач відділу

1

12 500,00

12 500,00

Головний консультант

2

8 500,00

17 000,00

Усього

3

29 500,00

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

Завідувач відділу

1

12 500,00

12 500,00

Головний консультант

2

8 500,00

17 000,00

Усього

3

29 500,00

ВІДДІЛ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завідувач відділу

1

12 500,00

12 500,00

Провідний інспектор

1

5 717,00

5 717,00

Підсобний робітник

1

2 723,00

2 723,00

Прибиральник територій

1

2 723,00

2 723,00

Водій автотранспортних засобів (автобусів) з класом автомобіля:

малий з габаритною довжиною від 6,5 до 7,5 метра

2

2 893,00

5 786,00

Водій автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) вантажопідйомністю:

до 1,5 тонни

1

2 741,00

2 741,00

Водій автотранспортних засобів (легкових автомобілів) з класом автомобіля:

особливо малий і малий

3

2 741,00

8 223,00

середній

20

2 843,00

56 860,00

великий

2

2 972,00

5 944,00

Сектор забезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту транспортних засобів

Завідувач сектору

1

6 937,00

6 937,00

Провідний інспектор

3

5 717,00

17 151,00

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

2

3 098,00

6 196,00

Разом по відділу

38

128 162,00

ПАТРОНАТНА СЛУЖБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Радник Голови Комісії

3

12 402,00

37 206,00

Помічник Голови Комісії

1

9 207,00

9 207,00

Помічник заступника Голови Комісії

4

9 207,00

36 828,00

Помічник секретаря Комісії

2

9 207,00

18 414,00

Помічник члена Комісії

13

9 207,00

119 691,00

Усього

23

221 346,00

Разом по Секретаріату Комісії

252

2 056 169,00

РАЗОМ

269

3 025 725,00

* Посадові оклади державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій, відповідно до цієї схеми визначено з коефіцієнтом 1,2.

{Штатний розпис із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 278 від 18.09.2020}

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА


Додаток 2

до постанови Центральної виборчої комісії

від 29 січня 2020 року № 19

Штат у кількості 52 штатні одиниці

з місячним фондом заробітної плати

за посадовими окладами 555 880,00 грн

(п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень

00 копійок)

ШТАТНИЙ РОЗПИС

працівників Служби розпорядника Державного реєстру виборців на 2020 рік

(Вводиться в дію з 1 січня 2020 року)

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн)

Керівник Служби

1

29 400,00

29 400,00

Заступник керівника Служби

1

31 800,00 *

31 800,00

Головний консультант

1

8 500,00

8 500,00

Усього

3

69 700,00

УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ РЕЄСТРУ

Начальник управління

1

13 300,00

13 300,00

Заступник начальника управління

1

12 100,00

12 100,00

Відділ підготовки нормативно-правових актів

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

4

8 500,00

34 000,00

Усього

5

45 000,00

Відділ забезпечення розгляду звернень

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

4

8 500,00

34 000,00

Усього

5

45 000,00

Разом по управлінню

12

115 400,00

УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЄСТРУ

Начальник управління

1

13 300,00

13 300,00

Відділ з питань забезпечення функціонування Реєстру

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

4

8 500,00

34 000,00

Усього

5

45 000,00

Відділ взаємодії з регіональними органами адміністрування Реєстру та контролю за виконанням рішень розпорядника Реєстру

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

4

8 500,00

34 000,00

Усього

5

45 000,00

Разом по управлінню

11

103 300,00

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЄСТРУ

Начальник управління

1

13 300,00

13 300,00

Заступник начальника управління

1

12 100,00

12 100,00

Відділ технологічного забезпечення функціонування Реєстру

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

6

8 500,00

51 000,00

Усього

7

62 000,00

Відділ прикладного програмного забезпечення Реєстру

Завідувач відділу

1

11 000,00

11 000,00

Головний консультант

6

8 500,00

51 000,00

Усього

7

62 000,00

Разом по управлінню

16

149 400,00

УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ СИСТЕМ РЕЄСТРУ

Начальник управління

1

15 960,00 *

15 960,00

Заступник начальника управління

1

14 520,00 *

14 520,00

Відділ телекомунікаційних мереж та системного адміністрування Реєстру

Завідувач відділу

1

13 200,00 *

13 200,00

Головний консультант

3

10 200,00 *

30 600,00

Усього

4

43 800,00

Відділ комплексної системи захисту інформації Реєстру

Завідувач відділу

1

13 200,00 *

13 200,00

Головний консультант

3

10 200,00 *

30 600,00

Усього

4

43 800,00

Разом по управлінню

10

118 080,00

Усього по Службі розпорядника Державного реєстру виборців

52

555 880,00

* Посадові оклади державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій, відповідно до цієї схеми визначено з коефіцієнтом 1,2.

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 10 "Про окремі питання діяльності Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 5 "Про розмір грошової застави на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 4 "Про звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 3 "Про визнання Городянко В.І. обраною Пришибським сільським головою Кременчуцького району Полтавської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 2 "Про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою Бучанського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 1 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 31 грудня 2020 року за № 21-36/1-32381". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2021 року № 15 "Про зміни в складі Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 13 "Про скаргу кандидата на посаду Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області Загребельного О.Д., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 січня 2021 року за № 21-36/1-403". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 12 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., Кісенка В.П., Бачурського В.Б., Бєлграда С.М., Задир А.В., Громика О.О., Сирбула А.М., Кучера І.Ю., Діденко Н.Д., Печеніна А.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 12 січня 2021 року за № 21-36/1-400". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 19 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 17 "Про новий склад Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 16 "Про скаргу Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 21 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 20 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246". Центрвиборчком України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -