<<
>>

ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 16 "Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 30.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 24 січня 2020 року № 16

Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177

До Центральної виборчої комісії 8 січня 2020 року надійшла скарга Сайчука Андрія Олександровича та Ковальчука Володимира Олександровича, суб’єктом оскарження в якій визначено Рівненську обласну виборчу комісію, а заінтересованою особою - офіційного представника ініціативної групи по відкликанню депутатів Рівненської обласної ради за народною ініціативою Білого Андрія Олександровича.

У скарзі суб’єкти звернення просять "встановити факт систематичного порушення Рівненською обласною виборчою комісією Конституції України та законів України; визнати неправомірними дії комісії по організації та проведенню засідань Рівненської обласної виборчої комісії 11.11.2018 (протокол № 20 від 11.11.2018), 22.11.2018 (протокол № 21 від 22.11.2018), 02.12.2018 (протокол № 22 від 02.12.2018), 05.12.2018 (протокол № 23 від 06.12.2018), 13.12.2018 (протокол № 24 від 13.12.2018); скасувати Постанови Рівненської обласної виборчої комісії № 105, № 106 від 13.12.2018".

Свої вимоги суб’єкти звернення зі скаргою обґрунтовують тим, що Рівненською обласною виборчою комісією під час проведення вказаних засідань виборчої комісії та ухвалення рішень у ході реалізації процедури відкликання депутатів Рівненської обласної ради Сайчука А.О. та Ковальчука В.О. за народною ініціативою не дотримано законодавства України, а саме Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", статей 3, 27, 89, 90 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон), Порядку організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 228 (далі - Порядок), та Роз’яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженого постановою Комісії від 2 жовтня 2015 року № 381.

Сайчук А.О.

та Ковальчук В.О., зокрема, вказують на те, що на порушення частини двадцять першої статті 27 Закону та пунктів 13.4, 13.12 Порядку в Рівненській обласній виборчій комісії у журналі реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії з місцевих виборів у встановленому порядку не були зареєстровані документи про відкликання скаржників як депутатів Рівненської обласної ради; усупереч частині п’ятій статті 27 Закону та Порядку про засідання виборчої комісії, на якому розглядалося питання про відкликання, не були повідомлені всі члени вказаної територіальної виборчої комісії та не були запрошені Сайчук А.О. і Ковальчук В.О. як заінтересовані особи, не доведено не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання до відома членів комісії проєкт порядку денного засідання разом з інформацією про час і місце його проведення і не розміщено такої інформації на стенді офіційних матеріалів комісії.

Водночас суб’єкти звернення зі скаргою зазначають, що: Рівненською обласною виборчою комісією не забезпечено реалізації їх прав як депутатів Рівненської обласної ради, стосовно яких розглядається питання про відкликання, передбачених статтею 48 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"; на порушення положень цього Закону не прийнято рішень у формі постанов щодо початку перевірки матеріалів про відкликання, залучення до неї органів ведення Державного реєстру виборців та правоохоронних органів; розгляд матеріалів про відкликання скаржників було проведено на чотирьох різних засіданнях Рівненської обласної виборчої комісії з різним (неповторюваним) порядком денним, а не на одному безперервному; не узагальнено підсумків збору підписів та не перевірено правильності оформлення підписних листів, кількості підписів, встановленої частиною першою статті 40 зазначеного Закону, а також із залученням органів ведення Державного реєстру виборців не здійснено перевірки достовірності відомостей про громадян, що містяться в підписних листах, та із залученням правоохоронних органів - вибіркової перевірки їхніх підписів; не складено протоколу про узагальнення підсумків збору підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутатів місцевої ради; рішення про звернення до вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного депутата, щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою виборчою комісією в установленому порядку не розглядалося і не приймалося.

Також суб’єкти звернення зі скаргою зауважують, що порушення Рівненською обласною виборчою комісією законодавства України під час відкликання депутатів Рівненської обласної ради Сайчука А.О. та Ковальчука В.О. за народною ініціативою були досліджені та встановлені в судових рішеннях у справах № 460/3070/18, 460/3071/18, 460/1335/19.

На підтвердження викладених доводів до скарги додано, зокрема, копії протоколів засідань Рівненської обласної виборчої комісії від 11 листопада 2018 року № 20, від 22 листопада 2018 року № 21, від 2 грудня 2018 року № 22, від 6 грудня 2018 року № 23, від 13 грудня 2018 року № 24, постанов указаної комісії від 5 грудня 2018 року № 103 "Про звернення до вищого керівного органу партії щодо відкликання депутатів Рівненської обласної ради", від 13 грудня 2018 року № 105 "Про обрання депутатами наступних за черговістю кандидатів у депутати від Рівненської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка" та № 106 "Про реєстрацію обраних депутатів Рівненської обласної ради", копії судових рішень в адміністративних справах № 460/3070/18, 460/3071/18, 460/1335/19.

Вивчивши скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О. з доданими до неї документами, а також беручи до уваги інші наявні в Комісії матеріали, Центральна виборча комісія зазначає.

Порядок подання звернення до Комісії та порядок і строки розгляду поданих до Комісії звернень регламентовано статтями 14, 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

Зокрема, згідно з частиною третьою статті 14 указаного Закону скаргою є звернення, в якому міститься інформація про порушення законодавства України про вибори і референдуми та вимога забезпечити реалізацію і захист виборчих прав, права на участь у референдумі, законних інтересів суб’єктів виборчого і референдумного процесів, поновити порушені виборчі права та право на участь у референдумі.

Частиною четвертою зазначеної статті передбачено, що скарги, що стосуються виборів чи референдумів та/або подані під час відповідного виборчого процесу або процесу референдуму, подаються до Комісії у порядку та строки, встановлені відповідним законом. Скарги, що не стосуються виборів чи референдумів та/або подані не під час такого виборчого процесу або процесу референдуму, подаються до Комісії у порядку та строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян" та іншими законами України, з особливостями, встановленими частиною десятою цієї статті.

Частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що скарги, що стосуються виборів чи референдуму та подані під час виборчого процесу або процесу референдуму, розглядаються Комісією у порядку та строки, встановлені відповідним законом про вибори чи законом про референдуми. Скарги, що не стосуються виборів чи референдуму та/або подані не під час такого виборчого процесу або процесу референдуму, розглядаються Комісією на загальних підставах, установлених Законом України "Про звернення громадян" та іншими законами України.

Враховуючи викладене, Центральна виборча комісія зазначає, що відповідно до частин першої, третьої статті 20, частини першої статті 25 Закону, який з 1 січня 2020 року згідно з підпунктом 3 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) втратив чинність за винятком окремих його положень, а також частин першої, четвертої статті 33, частини першої статті 206 Кодексу територіальна виборча комісія є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх повноважень та у порядку, передбачених законами України, забезпечує організацію та проведення місцевих виборів.

За змістом статті 25 Закону та статті 206 Кодексу повноваження територіальних виборчих комісій визначено законами України.

Зокрема, розділом V Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" на територіальну виборчу комісію покладено виконання окремих повноважень, пов’язаних з відкликанням депутата місцевої ради за народною ініціативою.

Центральна виборча комісія звертає увагу, що відкликання депутата місцевої ради виборцями у порядку, встановленому Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", є однією з підстав для дострокового припинення повноважень такого депутата (пункт 1 частини першої статті 5 указаного Закону). Процедура відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою, під час якої територіальні виборчі комісії здійснюють окремі повноваження, не належить до етапів виборчого процесу, відбувається після проведення відповідних місцевих виборів та набуття обраними депутатами місцевих рад своїх повноважень.

З огляду на вказане Центральна виборча комісія констатує, що подана Сайчуком А.О. та Ковальчуком В.О. скарга стосовно порушень законодавства України Рівненською обласною виборчою комісією у ході реалізації нею повноважень щодо відкликання депутатів Рівненської обласної ради Сайчука А.О. і Ковальчука В.О. за народною ініціативою є скаргою, яка не стосується виборів та подана не під час виборчого процесу, а отже, її розгляд повинен здійснюватися на загальних підставах, установлених Законом України "Про звернення громадян" та іншими законами України.

При цьому Комісія зауважує, що відповідно до статті 46 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії, окремих осіб, які входять до її складу, можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законом про місцеві вибори.

Розділом XIII Закону регламентувалося оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів. У свою чергу положень, які б визначали порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність територіальної виборчої комісії щодо реалізації нею повноважень під час процедури відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою, Закон не містив.

Так само й Кодексом унормовано лише оскарження рішень, дій чи бездіяльності, у тому числі виборчих комісій та їх членів, що стосуються виборчого процесу.

За таких обставин визначена Кодексом процедура оскарження рішень, дій чи бездіяльності територіальних виборчих комісій також не може бути застосована для подання та розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність таких комісії щодо реалізації ними передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" повноважень під час процедури відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є колегіальним державним органом, наділеним повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, установлених законами України. Комісія здійснює контроль за діяльністю та консультативно-методичне забезпечення виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, та комісій з місцевих референдумів.

Згідно з частиною другою статті 3 вказаного Закону Центральна виборча комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Відповідно до покладених повноважень Центральна виборча комісія, зокрема, забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України, здійснює контроль за додержанням вимог законодавства України про вибори і референдуми, приймає роз’яснення і рекомендації з питань застосування законодавства України про вибори і референдуми (частина перша статті 2, частина друга статті 16, пункти 1 - 5 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію").

Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації підготовки та проведення місцевих виборів визначено статтями 17, 21 указаного Закону, статтею 24 Закону та статтею 205 Кодексу.

Пунктом 1 частини першої статті 19 Закону та частиною другою статті 33 Кодексу передбачено, що Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Отже, Комісія є комісією вищого рівня щодо територіальних виборчих комісій тільки у частині проведення місцевих виборів та здійснює контроль за дотриманням указаними комісіями лише виборчого законодавства України.

Натомість Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" згідно з Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України визначає правовий статус депутата місцевої ради, встановлює гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання депутата місцевої ради, а не організацію і порядок проведення виборів та референдумів.

За таких обставин Комісія не є належним суб’єктом розгляду спорів стосовно правовідносин, які виникають у сфері правового регулювання питань, пов’язаних зі статусом депутатів місцевих рад. Надання правової оцінки здійсненню територіальними виборчими комісіями відповідно до положень Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" своїх повноважень у ході реалізації процедури відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою до компетенції Центральної виборчої комісії не належить.

Окремо Комісія зазначає, що відповідно до законодавства України до Центральної виборчої комісії може бути оскаржено лише бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, тоді як у скарзі Сайчук А.О. та Ковальчук В.О. просять визнати неправомірними дії Рівненської обласної виборчої комісії та скасувати окремі її постанови. Разом з тим вимога скарги щодо встановлення факту систематичного порушення вказаною виборчою комісією Конституції України та законів України є похідною від вищезазначених та ґрунтується на доводах, які, на думку суб’єктів звернення зі скаргою, свідчать про протиправність оскаржуваних дій та рішень обласної виборчої комісії.

Водночас Центральна виборча комісія зауважує, що згідно з частиною третьою статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" спори щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради вирішуються судом. Крім того, Кодекс адміністративного судочинства України надає можливість оскаржити рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії в судовому порядку.

Відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" якщо розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до повноважень Комісії, за рішенням Комісії така скарга залишається без розгляду по суті.

З огляду на викладене скарга Сайчука А.О. та Ковальчука В.О. підлягає залишенню без розгляду по суті.

Крім того Комісія зазначає, що згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про звернення громадян" громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

При цьому частиною першою статті 17 указаного Закону передбачено, що скарга на рішення, яке оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Як вбачається зі змісту скарги, суб’єкти звернення з нею оскаржують допущені, на їх думку, Рівненською обласною виборчою комісією порушення законодавства України, останні з яких було вчинено 13 грудня 2018 року, тоді як скарга подана до Центральної виборчої комісії 8 січня 2020 року.

Також під час розгляду скарги Комісія бере до уваги, що питання визнання неправомірними дій Рівненської обласної виборчої комісії стосовно організації та проведення нею засідань 11 листопада 2018 року (протокол № 20), 22 листопада 2018 року (протокол № 21), 2 грудня 2018 року (протокол № 22) та 6 грудня 2018 року (протокол № 23), зокрема з підстав, викладених скаржниками у скарзі, були предметом дослідження Рівненського окружного адміністративного суду і Восьмого апеляційного адміністративного суду в справах № 460/3070/18 та № 460/3071/18 за позовами відповідно Сайчука А.О. та Ковальчука В.О.

Так, рішенням Рівненського окружного адміністративного суду від 7 травня 2019 року в справі № 460/3070/18, залишеним без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 13 серпня 2019 року, відмовлено в задоволенні позовних вимог у частині "визнання неправомірними дій Рівненської обласної виборчої комісії по організації та проведенню засідань 11.11.2018 (протокол № 20 від 11.11.2018), 22.11.2018 (протокол № 21 від 22.11.2018), 02.12.2018 (протокол № 22 від 02.12.2018), 05.12.2018 (протокол № 23 від 06.12.2018) по перевірці дотримання вимог ст. 38 - 40 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" при ініціюванні відкликання депутата Рівненської обласної ради Сайчука Андрія Олександровича за народною ініціативою, правильність оформлення підписних листів, кількості підписів, що встановлена ч. 1 ст. 40 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", а також із залученням органів ведення Державного реєстру виборців здійснення перевірки достовірності відомостей про громадян, що містяться в підписних листах, та із залученням правоохоронних органів - вибіркової перевірки їхніх підписів (не менше 10 % - від загальної кількості) … і як наслідок складення (не складення) протоколу про узагальнення підсумків збору підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата Рівненської обласної ради скликання Сайчука Андрія Олександровича".

Такого самого висновку дійшли вказані суди в справі № 460/3071/18 щодо аналогічної вимоги стосовно Ковальчука В.О.

При цьому Комісія зазначає, що згідно зі статтею 129-1 Конституції України, статтею 14 Кодексу адміністративного судочинства України судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.

Водночас за наявною в Центральній виборчій комісії інформацією правомірність прийнятих Рівненською обласною виборчою комісією постанов від 13 грудня 2018 року № 105 та № 106 на сьогодні є предметом розгляду Рівненського окружного адміністративного суду в справі № 460/1471/19, за наслідками якого також буде ухвалено судове рішення, що після набрання законної сили буде обов’язковим до виконання згідно зі статтею 129-1 Конституції України та частиною другою статті 14 Кодексу адміністративного судочинства України.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 1 частини першої, частини третьої статті 19, частин першої, третьої статті 20, статей 24, 25, 27 Закону України "Про місцеві вибори", частини третьої статті 32, частин першої, другої, четвертої статті 33, статей 205, 206 Виборчого кодексу України, частини першої статті 1, частини першої статті 17 Закону України "Про звернення громадян", керуючись частинами першою, другою статті 1, частиною першою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 15, 17, 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу Сайчука Андрія Олександровича та Ковальчука Володимира Олександровича залишити без розгляду по суті.

2. Копію цієї постанови надіслати Сайчуку А.О., Ковальчуку В.О., Білому А.О. та Рівненській обласній виборчій комісії.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 7 "Про реєстрацію народного депутата України Санченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 2 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 1 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 4 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 3 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 8 "Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 6 "Про визнання обраним народним депутатом України Санченка О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 5 "Про форми виборчої документації, рекомендовані для використання під час організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 13 "Про подання Політичної партії "Єдина Країна"щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 22 січня 2020 року № 12 "Про клопотання громадських організацій щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 11 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 15 "Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 14 "Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 10 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 9 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року ". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 18 "Про здійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі послуг архівних установ, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 17 "Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -