Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 16 "Про скаргу Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650". Центрвиборчком України. 2021

Документ актуальний на 28.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 18 січня 2021 року № 16

Про скаргу Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650

До Центральної виборчої комісії надійшла скарга Вітренка Олександра Григоровича, довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області (далі - Конотопський міський голова) Семеніхіна Артема Юрійовича (вх. № 21-36/1-650 від 15 січня 2021 року), суб’єктами оскарження в якій визначено Конотопську міську територіальну виборчу комісію Конотопського району Сумської області (далі - Конотопська міська територіальна виборча комісія) та її голову Єзерську Оксану Сергіївну.

У скарзі суб’єкт звернення просить визнати такими, що не відповідають законодавству, дії голови Конотопської міської територіальної виборчої комісії Єзерської О.С. стосовно невиконання вимог частин шостої, дванадцятої статті 36, частини шостої статті 38, частини першої статті 204 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс), а також позбавлення Демидової Є.Ю., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Семеніхіна А.Ю., прав, передбачених частиною дванадцятою статті 238 Кодексу; визнати такою, що не відповідає вимогам законодавства, бездіяльність Конотопської міської територіальної виборчої комісії щодо незатвердження Календарного плану організаційних заходів з підготовки та проведення повторних виборів Конотопського міського голови 24 січня 2021 року; достроково припинити повноваження голови Конотопської міської територіальної виборчої комісії Єзерської О.С. у зв’язку з систематичним невиконанням покладених на неї обов’язків та грубим порушенням законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду.

Свої вимоги суб’єкт звернення обґрунтовує тим, що рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 13 січня 2021 року в справі № 480/345/21, у зв’язку з невиконанням Конотопською міською територіальною виборчою комісією вимог частини другої статті 240 Кодексу, визнано протиправною бездіяльність цієї міської територіальної виборчої комісії щодо незатвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування на повторних виборах Конотопського міського голови 24 січня 2021 року відповідно до вимог частини другої статті 240 Кодексу та зобов’язано відповідну територіальну виборчу комісію затвердити текст зазначеного виборчого бюлетеня згідно з указаними положеннями Кодексу.

Крім того, суб’єкт звернення зі скаргою вказує, що голова Конотопської міської територіальної виборчої комісії Єзерська О.С.

систематично не виконує покладених на неї обов’язків, порушує вимоги Кодексу та Порядку організації та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 173, що полягає, зокрема, в ненаданні всупереч частині шостій статті 36 Кодексу та розділу 4 вказаного Порядку членам Конотопської міської територіальної виборчої комісії проєктів порядків денних засідань територіальної виборчої комісії та проєктів постанов; незатвердженні постановою Конотопської міської територіальної виборчої комісії Календарного плану організаційних заходів з підготовки та проведення повторних виборів Конотопського міського голови 24 січня 2021 року; порушенні встановленого частиною дванадцятою статті 36 Кодексу порядку прийняття рішень указаної територіальної виборчої комісії; відмові всупереч частині четвертій статті 38 Кодексу в наданні члену Конотопської міської територіальної виборчої комісії Міхно Г.К. протоколу засідання та постанов відповідної виборчої комісії від 10 січня 2021 року; вчиненні бездіяльності, яка призвела до порушення передбачених частиною першою статті 204 Кодексу строків утворення дільничних виборчих комісій; повідомленні Демидової Є.Ю., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Семеніхіна А.Ю., про можливість позбавлення її права бути присутньою на засіданнях Конотопської міської територіальної виборчої комісії та ненаданні їй для підпису протоколу Конотопської міської територіальної виборчої комісії від 6 січня 2021 року.

Таким чином, на переконання Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Семеніхіна А.Ю., в діяльності голови Конотопської міської територіальної виборчої комісії Єзерської О.С. вбачається систематичне невиконання покладених на неї обов’язків та грубе порушення законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду.

На підтвердження викладеного до скарги додано, зокрема, копії постанов Конотопської міської територіальної виборчої комісії від 25 листопада 2020 року № 114 "Про визнання Лугового Олександра Петровича таким, що не набув повноважень Конотопського міського голови, та призначення повторних виборів Конотопського міського голови", від 22 грудня 2020 року № 10 "Про реєстрацію кандидата на посаду Конотопського міського голови на місцевих виборах 24 січня 2021 року", від 6 січня 2021 року № 19 "Про затвердження зразків бюлетенів" та "Про затвердження зразка бюлетеню", від 6 січня 2021 року № 20 "Про визначення порядку у виборчому бюлетені кандидатів на посаду міського голови Конотопської міської ради на повторних місцевих виборах 24 січня 2021 року", акта про виявлення порушень Кодексу, складеного 10 січня 2021 року Міхном Г.К., членом Конотопської міської територіальної виборчої комісії, та Вітренком О.Г. і Демидовою Є.Ю., довіреними особами кандидата на посаду Конотопського міського голови Семеніхіна А.Ю., рішення Сумського окружного адміністративного суду від 13 січня 2021 року в справі № 480/345/21.

На виконання частини п’ятої статті 70 Кодексу та пункту 8.6 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192 (далі - Порядок), копію скарги надіслано суб’єктам оскарження, яких повідомлено про можливість подання письмових пояснень по суті скарги.

До Центральної виборчої комісії 16 січня 2020 року надійшло письмове пояснення за підписом голови Конотопської міської територіальної виборчої комісії Єзерської О.С., у якому викладено доводи суб’єктів оскарження на спростування повідомлених у скарзі обставин. Зокрема, у поясненні йдеться про те, що постанови Конотопської міської територіальної виборчої комісії своєчасно розміщуються на стенді офіційних матеріалів комісії у доступному для відвідувачів місці. Щодо порушення прав Демидової Є.Ю., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Семеніхіна А.Ю., Єзерська О.С. зазначає, що перешкод у діяльності відповідної особи комісією не створюється, її безперешкодно допущено на засідання виборчої комісії, заяви про порушення, скарги на дії або бездіяльність комісії Демидова Є.Ю. не подавала, актів не складала, а протягом засідання "втручалась в роботу комісії, перебивала членів комісії, провокувала. Одноголосним рішенням комісії їй було зроблено зауваження, що знайшло відображення в протоколі засідання".

До зазначеного пояснення додано копії постанов Конотопської міської територіальної виборчої комісії від 12 січня 2021 року № 23 "Про внесення технічних коригувань до постанови № 19 від 06.01.2021" та № 24 "Про внесення технічних коригувань до тексту бюлетеня, затвердженого 06.01.2021", зразка бюлетеня для голосування на повторних виборах Конотопського міського голови 24 січня 2021 року, рішень Сумського окружного адміністративного суду від 12 січня 2021 року в справі № 480/346/21 та від 13 січня 2021 року в справі № 480/345/21.

Згідно з частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" скарги, що стосуються виборів чи референдумів, подаються до Комісії та розглядаються нею в порядку та строки, встановлені законом про вибори чи законом про референдуми.

Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються місцевих виборів, а також вимоги до їх форми і змісту визначено розділом XI Кодексу та Порядком.

Частиною другою статті 72 Кодексу, пунктом 10.3 Порядку передбачено, що перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу для встановлення, чи подано її належним суб’єктом звернення зі скаргою, визначеним Кодексом; чи віднесено Кодексом розгляд скарги до повноважень виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги); чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження, встановлені Кодексом.

Так, у скарзі суб’єкт звернення заявляє вимоги про визнання такими, що не відповідають законодавству, дії голови Конотопської міської територіальної виборчої комісії Єзерської О.С. щодо невиконання вимог частин шостої, дванадцятої статті 36, частини шостої статті 38, частини першої статті 204 Кодексу, а також стосовно позбавлення Демидової Є.Ю., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Семеніхіна А.Ю., прав, передбачених частиною дванадцятою статті 238 Кодексу.

У зв’язку з цим Комісія зауважує, що згідно з пунктом 2 частини третьої статті 65 Кодексу та підпунктом 1 пункту 3.1 Порядку до Центральної виборчої комісії може бути оскаржено лише бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.

Водночас дії чи бездіяльність члена територіальної виборчої комісії оскаржуються виключно до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, шляхом подання позовної заяви (пункт 1-2 частини другої статті 64 Кодексу, підпункт 6 пункту 3.4 Порядку).

Отже, Центральна виборча комісія констатує, що є неналежним суб’єктом розгляду скарги Вітренка О.Г. у частині зазначених вимог.

Частиною третьою статті 72 Кодексу та пунктом 10.6 Порядку передбачено, що виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Кодексом.

За таких обставин скарга Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Семеніхіна А.Ю., в частині відповідних вимог підлягає залишенню без розгляду по суті.

Стосовно вимоги достроково припинити повноваження голови Конотопської міської територіальної виборчої комісії Єзерської О.С. у зв’язку з систематичним невиконанням покладених на неї обов’язків та грубим порушенням законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду, Центральна виборча комісія зазначає, що така вимога є похідною від попередніх та ґрунтується на тих самих доводах, які, на думку суб’єкта звернення зі скаргою, свідчать про наявність протиправних дій указаного суб’єкта оскарження.

Крім того, Комісія наголошує, що дострокове припинення повноважень члена територіальної виборчої комісії є організаційним заходом, який не може вважатися способом поновлення порушеного права.

Зважаючи на вказане, а також визначені Кодексом вимоги, які суб’єкт звернення може заявляти у скарзі (частина восьма статті 67 Кодексу), та рішення, які виборча комісія може ухвалювати за результатом розгляду скарги (частина десята статті 72 Кодексу), і загалом на суть скарги, прохання про дострокове припинення повноважень члена територіальної виборчої комісії не може становити змісту вимоги у скарзі.

Зазначені обставини обумовлюють залишення цієї вимоги без розгляду по суті.

Окремо Комісія звертає увагу, що судових рішень, які набрали законної сили, та якими б установлювався факт систематичного невиконання головою Конотопської міської територіальної виборчої комісії Єзерською О.С. покладених на неї обов’язків або одноразового грубого порушення нею законодавства України про місцеві вибори, до Центральної виборчої комісії не надходило. Не надано такого судового рішення і суб’єктом звернення зі скаргою.

Стосовно вимоги визнати такою, що не відповідає законодавству, бездіяльність Конотопської міської територіальної виборчої комісії щодо незатвердження Календарного плану організаційних заходів з підготовки та проведення повторних виборів Конотопського міського голови 24 січня 2021 року Центральна виборча комісія зазначає, що, враховуючи положення пункту 1 частини першої, пункту 2 частини третьої статті 65, частини першої статті 66 Кодексу, пункту 2.1, підпункту 1 пункту 3.1, пункту 4.1 Порядку, а також частини п’ятої статті 72 Кодексу, пункту 10.8 Порядку, скарга в цій частині підлягає розгляду Комісією по суті.

Розглянувши у відповідній частині скаргу, пояснення суб’єктів оскарження, беручи до уваги інші наявні документи, Центральна виборча комісія зазначає.

Постановою Конотопської міської територіальної виборчої комісії від 25 листопада 2020 року № 114 "Про визнання Лугового Олександра Петровича таким, що не набув повноважень Конотопського міського голови, та призначення повторних виборів Конотопського міського голови" призначено повторні вибори Конотопського міського голови на 24 січня 2021 року та з 5 грудня 2020 року оголошено про початок виборчого процесу вказаних виборів.

Пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України встановлено, що організація і порядок проведення виборів визначаються виключно законами України. Організацію підготовки та проведення місцевих виборів, у тому числі повторних, урегульовано Кодексом.

Згідно з частиною першою статті 32, частинами першою, четвертою, восьмою статті 33 Кодексу територіальні виборчі комісії є постійно діючими спеціальними колегіальними незалежними органами адміністрування виборчих процесів, які в межах визначених законом повноважень забезпечують організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

За змістом статті 206 Кодексу повноваження територіальних виборчих комісій визначено Кодексом та законами України. Територіальні виборчі комісії та їх члени при виконанні своїх повноважень зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, Кодексу та законів України (частина третя статті 32, частина четверта статті 38 Кодексу). Втручання в діяльність виборчих комісій, зокрема у вирішення питань, віднесених до їхніх повноважень, крім випадків, передбачених законом, заборонено частиною четвертою статті 32 Кодексу.

Разом з тим законами України на територіальні виборчі комісії не покладено обов’язку затвердження Календарного плану організаційних заходів з підготовки та проведення повторних місцевих виборів.

При цьому Центральна виборча комісія звертає увагу, що згідно з висновками, викладеними в низці постанов Верховного Суду, протиправна бездіяльність суб’єкта владних повноважень - це зовнішня форма поведінки (діяння) цього органу, яка полягає (проявляється) у неприйнятті рішення чи у нездійсненні юридично значимих й обов’язкових дій на користь заінтересованих осіб, які на підставі закону та/або іншого нормативно-правового регулювання віднесені до компетенції суб’єкта владних повноважень, були об’єктивно необхідними і реально можливими для реалізації, але фактично не були здійснені.

Пунктами 1, 2 частини сьомої статті 72 Кодексу та підпунктами 1, 2 пункту 10.10 Порядку передбачено, що під час розгляду по суті скарги щодо бездіяльності суб’єкта оскарження виборча комісія, зокрема, вирішує, чи мала місце оскаржувана бездіяльність суб’єкта оскарження; чи оскаржувана бездіяльність вчинялася суб’єктом оскарження на законних підставах.

З огляду на вказане підстав для визнання такою, що не відповідає вимогам законодавства, бездіяльності Конотопської міської територіальної виборчої комісії щодо незатвердження Календарного плану організаційних заходів з підготовки та проведення повторних виборів Конотопського міського голови 24 січня 2021 року в Комісії немає, що обумовлює відмову в задоволенні відповідної вимоги скарги Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Семеніхіна А.Ю.

Враховуючи викладене, відповідно до частин третьої, четвертої статті 32, частин першої, четвертої, восьмої статті 33, частини четвертої статті 38, статей 64 - 72, 206, пункту 9 частини четвертої статті 208 Виборчого кодексу України, Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192, керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу Вітренка Олександра Григоровича, довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна Артема Юрійовича, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650, у частині вимог про визнання такими, що не відповідають законодавству, дій голови Конотопської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області Єзерської Оксани Сергіївни щодо невиконання вимог частин шостої, дванадцятої статті 36, частини шостої статті 38, частини першої статті 204 Виборчого кодексу України, позбавлення Демидової Є.Ю., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Семеніхіна А.Ю., прав, передбачених частиною дванадцятою статті 238 Виборчого кодексу України, а також про дострокове припинення повноважень голови Конотопської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області Єзерської О.С. у зв’язку з систематичним невиконанням покладених на неї обов’язків та грубим порушенням законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду, залишити без розгляду по суті.

2. В іншій частині в задоволенні скарги Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстрованої в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650, відмовити.

3. Копію цієї постанови надіслати кандидату на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіну А.Ю., його довіреній особі Вітренку О.Г. та Конотопській міській територіальній виборчій комісії Конотопського району Сумської області.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 10 "Про окремі питання діяльності Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 5 "Про розмір грошової застави на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 4 "Про звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 3 "Про визнання Городянко В.І. обраною Пришибським сільським головою Кременчуцького району Полтавської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 2 "Про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою Бучанського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 1 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 31 грудня 2020 року за № 21-36/1-32381". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2021 року № 15 "Про зміни в складі Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 13 "Про скаргу кандидата на посаду Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області Загребельного О.Д., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 січня 2021 року за № 21-36/1-403". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 12 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., Кісенка В.П., Бачурського В.Б., Бєлграда С.М., Задир А.В., Громика О.О., Сирбула А.М., Кучера І.Ю., Діденко Н.Д., Печеніна А.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 12 січня 2021 року за № 21-36/1-400". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 19 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 17 "Про новий склад Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 21 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 20 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 18 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України 28 березня 2021 року". Центрвиборчком України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -