<<
>>

ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433". Центрвиборчком України. 2021

Документ актуальний на 20.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 15 січня 2021 року № 11

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433

Керуючись частинами третьою, четвертою статті 10, статтями 11 - 13, частиною другою статті 16, пунктами 4, 5 статті 17, пунктами 2, 9 частини першої статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до Роз’яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433, такі зміни:

1) пункт 5.9 викласти в такій редакції:

"5.9. У разі дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням відповідної територіальної виборчої комісії депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від цієї місцевої організації політичної партії в порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 283 Кодексу (пункт 5.4 цього Роз’яснення).

Указане рішення ухвалюється територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня надходження:

від відповідної ради - належним чином засвідченої копії рішення ради про дострокове припинення повноважень депутата цієї ради або документа, що свідчить про дострокове припинення повноважень депутата ради (у разі дострокового припинення повноважень депутата без рішення ради);

від інших осіб - належним чином засвідченої копії документа уповноваженого органу, що свідчить про дострокове припинення повноважень депутата відповідної ради.

У разі необхідності перевірки інформації територіальна виборча комісія може звернутися до відповідного уповноваженого органу, який видав такий документ, для отримання належним чином засвідченої копії відповідного документа.

Підстави для дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначено статтею 4 Закону України "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим", а депутата обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради - статтею 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Документами, що свідчать про дострокове припинення повноважень депутата відповідної ради (у разі дострокового припинення повноважень депутата без рішення ради), можуть бути, зокрема, такі документи або засвідчені в установленому порядку їх копії:

рішення про обрання або призначення особи на посаду, зайняття якої є несумісним відповідно до закону з виконанням депутатських повноважень;

рішення суду, яке набрало законної сили, про визнання особи недієздатною або безвісно відсутньою;

документ, що підтверджує факт припинення громадянства України;

документ, що підтверджує факт виїзду особи за межі України для постійного проживання;

вирок суду, що набрав законної сили, за яким особу засуджено до позбавлення волі;

рішення суду, що набрало законної сили, яким особу притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

рішення суду, що набрало законної сили, про визнання активів особи чи активів, набутих за її дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

свідоцтво про смерть (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті).

Територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів не пізніше ніж на наступний день з дня прийняття рішення про визнання особи обраною депутатом відповідної ради оприлюднює це рішення та повідомляє наступного за черговістю кандидата в депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку про визнання його обраним та про необхідність подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації депутатом, передбачених Кодексом, з урахуванням цього Роз’яснення, а також щодо наслідків неподання таких документів одним із таких способів: листом (врученим особисто чи надісланим поштою), телефоном чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку.

Про таке повідомлення, здійснене телефоном чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку, робиться запис у журналі реєстрації документів, заяв і скарг виборчої комісії із зазначенням короткого змісту та часу повідомлення, а також особи, яка його здійснила.

Особа, визнана обраною депутатом, зобов'язана протягом 20 днів з дня повідомлення територіальною виборчою комісією про визнання її обраною подати в порядку, передбаченому статтею 283 Кодексу, необхідні документи для реєстрації її депутатом.

Реєстрація особи, яку визнано обраною депутатом, здійснюється територіальною виборчою комісією в порядку, передбаченому статтею 283 Кодексу, з урахуванням цього Роз’яснення.

У разі подання наступним за черговістю кандидатом у депутати, визнаним виборчою комісією обраним, заяви про відмову від депутатського мандата або неподання ним протягом 20 днів з дня повідомлення територіальною виборчою комісією про визнання його обраним необхідних для реєстрації депутатом документів територіальна виборча комісія ухвалює рішення про визнання його таким, який не набув депутатського мандата, та визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати в порядку, установленому частиною п’ятою статті 283 Кодексу (пункт 5.4 цього Роз’яснення).

При цьому заява про відмову від депутатського мандата подається кандидатом у депутати з дотриманням вимог, передбачених пунктом 5.6 цього Роз’яснення.

Обов’язковою умовою для прийняття територіальною виборчою комісією рішення про визнання особи такою, яка не набула депутатського мандата, є наявність:

1) рішення про визнання такої особи обраною депутатом відповідної ради;

2) заяви особи про відмову від депутатського мандата або неподання нею протягом 20 днів з дня повідомлення територіальною виборчою комісією про визнання її обраною необхідних для реєстрації депутатом документів чи виникнення (виявлення) обставин, зазначених у пунктах 3 - 6 частини першої та частині четвертій статті 231 Кодексу";

2) у пункті 5.10 цифри "5.7, 5.8" замінити цифрами "5.7 - 5.9".

2. Цю постанову надіслати органам ведення Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 10 "Про окремі питання діяльності Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 5 "Про розмір грошової застави на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 4 "Про звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 3 "Про визнання Городянко В.І. обраною Пришибським сільським головою Кременчуцького району Полтавської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 2 "Про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою Бучанського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 1 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 31 грудня 2020 року за № 21-36/1-32381". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2021 року № 15 "Про зміни в складі Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 13 "Про скаргу кандидата на посаду Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області Загребельного О.Д., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 січня 2021 року за № 21-36/1-403". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 12 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., Кісенка В.П., Бачурського В.Б., Бєлграда С.М., Задир А.В., Громика О.О., Сирбула А.М., Кучера І.Ю., Діденко Н.Д., Печеніна А.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 12 січня 2021 року за № 21-36/1-400". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 19 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 17 "Про новий склад Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 16 "Про скаргу Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 21 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 20 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 18 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України 28 березня 2021 року". Центрвиборчком України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -