>>

ПОСТАНОВА від 19 січня 2023 року № 5 "Про питання визнання обраними народними депутатами України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України у виборчому списку Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"". Центрвиборчком України. 2023

Документ актуальний на 23.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 січня 2023 року № 5

Про питання визнання обраними народними депутатами України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України у виборчому списку Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"

До Центральної виборчої комісії 13 січня 2023 року надійшли Постанови Верховної Ради України від 13 січня 2023 року № 2892-IX, 2893-IX, 2894-IX, якими достроково припинено повноваження народних депутатів України Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича та Медведчука Віктора Володимировича, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", у зв’язку з припиненням громадянства України.

Розглянувши вказані Постанови Верховної Ради України, Центральна виборча комісія зазначає.

Порядок заміщення народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, врегульовано Законом України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон), положення якого на сьогодні згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України є чинними у частині, зокрема, заміщення народних депутатів України, обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, повноваження яких достроково припинені.

За змістом частини першої статті 105 Закону в разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України, у строк не пізніш як на шостий день з дня отримання відповідного рішення Центральна виборча комісія своїм рішенням визнає обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку відповідної політичної партії.

Так, кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року було зареєстровано постановою Центральної виборчої комісії від 20 червня 2019 року № 1103.

Черговість кандидатів у народні депутати України у виборчому списку Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" для отримання депутатського мандата не вичерпано.

Вирішуючи питання щодо можливості заміщення, тобто визнання обраними народними депутатами України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України від Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", Центральна виборча комісія бере до уваги таке.

За змістом частини четвертої статті 37 Конституції України, частини третьої статті 5, статті 21 Закону України "Про політичні партії в Україні" діяльність політичної партії може бути заборонено лише в судовому порядку.

Рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року в справі № П/857/8/22, залишеним без змін постановою Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 15 вересня 2022 року в цій самій справі, заборонено діяльність Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ".

Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших структурних утворень, передбачених статутом політичної партії, припинення членства в політичній партії, а також прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, та його територіальними органами рішень про припинення політичної партії та її структурних утворень відповідно (частина друга статті 21 Закону України "Про політичні партії в Україні").

У зв’язку з наявністю остаточного судового рішення, яким заборонено діяльність Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", Комісія зазначає.

Відповідно до статті 2 Закону України "Про політичні партії в Україні" політична партія - це зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Указана норма кореспондується із положеннями частини другої статті 36 Конституції України, відповідно до яких політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах.

Організація підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року відбувалася згідно з положеннями Закону, яким передбачалось обрання 225 народних депутатів України за пропорційною системою в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у народні депутати України від політичних партій (пункт 1 частини третьої статті 1 Закону).

Слід зауважити, що право висування кандидатів у народні депутати України реалізується громадянами України через політичні партії або шляхом самовисування (стаття 10 Закону).

Політична партія, що висунула кандидата в народні депутати України, згідно зі статтею 12 Закону належить до суб’єктів виборчого процесу.

Враховуючи положення статей 52, 54 Закону, право висування кандидатів у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі виборці могли реалізувати лише через політичні партії у порядку, передбаченому Законом.

Статтею 53 Закону визначено порядок висування кандидатів у народні депутати України політичною партією, формування та затвердження виборчого списку кандидатів у народні депутати України від політичної партії.

Умовою реєстрації Центральною виборчою комісією кандидатів у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі було отримання, зокрема, таких документів: заяви про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, підписаної керівником політичної партії та скріпленої печаткою політичної партії; рішення вищого керівного органу політичної партії, прийнятого відповідно до її статуту, про висування кандидатів у народні депутати України, яке повинно містити відомості про осіб, висунутих кандидатами в народні депутати України; виборчого списку кандидатів у народні депутати України від політичної партії (стаття 54 Закону).

У контексті висування кандидатів у народні депутати України політичною партією варто звернути увагу на Рішення Конституційного Суду України від 21 грудня 2017 року № 3-р/2017, у якому зазначено, що, приймаючи рішення про висування конкретної особи кандидатом у народні депутати України в складі свого виборчого списку, політична партія має діяти з усвідомленням політичної відповідальності за діяльність цієї особи як у статусі кандидата в народні депутати України, так і у статусі народного депутата України (підпункт 2.5 пункту 2 мотивувальної частини вказаного Рішення).

Комісія також зважає на порядок голосування на виборах народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Так, у виборчому бюлетені для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви саме політичної партії, за кандидатів у народні депутати України від якої він голосує (частина восьма статті 85 Закону).

Отже, системний аналіз положень Конституції України, Закону та Закону України "Про політичні партії в Україні" дає підстави для висновку, що участь у виборах, зокрема шляхом висування кандидатів, є одним із ключових напрямів провадження діяльності політичної партії.

У разі реалізації права бути обраним через політичну партію виникає опосередкований зв’язок між громадянином і політичною партією, за виборчим списком якої такий громадянин обирався народним депутатом України. На це вказує і Конституція України, що пов’язує чинність представницького мандата народного депутата України, обраного від політичної партії, з його входженням і перебуванням у депутатській фракції саме тієї політичної партії, від якої його обрано народним депутатом України (пункт 6 частини другої статті 81 Основного Закону України).

З огляду на зазначене Комісія дійшла висновку, що прийняття нею рішення, передбаченого частиною першою статті 105 Закону, перебуває у безпосередньому взаємозв’язку з діяльністю політичної партії, яка висувала, формувала та затверджувала виборчий список кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Ухвалення у цьому конкретному випадку Комісією рішення, передбаченого частиною першою статті 105 Закону, означало б визнання обраними народними депутатами України наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України у виборчому списку Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", тобто політичної партії, діяльність якої на сьогодні заборонено рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року в справі № П/857/8/22, що набрало законної сили. Проте це за своєю суттю суперечило б указаним актам.

Згідно з положеннями Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції та законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів і референдумів у порядку та в межах, установлених законами України. Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України. Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності (частина перша статті 1, стаття 2 цього Закону).

Заборону вказаним рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду, що набрало законної сили, діяльності Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" Комісія вважає обставиною, яка в розумінні виборчого законодавства є істотною, винятковою і такою, що унеможливлює ухвалення Комісією рішення про визнання обраними народними депутатами України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України у виборчому списку цієї політичної партії відповідно до частини першої статті 105 Закону.

Враховуючи викладене та положення статей 36, 37, 81 Конституції України, відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України, статей 1, 10, 12, 30, 52 - 54, частини восьмої статті 85, частини першої статті 105 Закону України "Про вибори народних депутатів України", статті 2, частини третьої статті 5, статті 21 Закону України "Про політичні партії в Україні", беручи до уваги рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року в справі № П/857/8/22, залишене без змін постановою Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 15 вересня 2022 року в цій самій справі, керуючись статтями 1, 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, 17, 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Визнати заборону діяльності Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" згідно з рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року в справі № П/857/8/22, яке набрало законної сили, обставиною, що унеможливлює ухвалення Центральною виборчою комісією рішення щодо визнання обраними народними депутатами України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України у виборчому списку Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" відповідно до частини першої статті 105 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

2. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О. ДІДЕНКО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2023 року № 3 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2023 року № 2 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 12 січня 2023 року № 1 "Про скаргу Рівненської обласної організації Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 грудня 2022 року за № 21-34-3806". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 19 січня 2023 року № 4 "Про розгляд питання призначення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 159 (Сумська область)". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 19 січня 2023 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 3 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 04 січня 2022 року за № 21-30-40". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 2 "Про акредитацію офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр"на повторних місцевих виборах 16, 23, 30 січня та 13, 20 лютого 2022 року". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 1 "Про акредитацію офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр"на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 20 серпня 2020 року № 191". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 10 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 9 "Про розмір грошової застави на повторних та проміжних місцевих виборах у 2022 році". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2022 рік". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 6 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2022 рік". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 5 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область)". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 4 "Про Центр підготовки учасників виборчих процесів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 20 січня 2022 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 20 січня 2022 року № 13 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область), призначених на 27 березня 2022 року". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 20 січня 2022 року № 12 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область), призначених на 27 березня 2022 року". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 8 "Про затвердження середніх норм видатків міських, районних у місті, селищних, сільських територіальних і дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів на 2022 рік". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 26 січня 2022 року № 16 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -