>>

ПОСТАНОВА від 19 січня 2023 року № 4 "Про розгляд питання призначення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 159 (Сумська область)". Центрвиборчком України. 2023

Документ актуальний на 20.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 січня 2023 року № 4

Про розгляд питання призначення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 159 (Сумська область)

До Центральної виборчої комісії надійшли Постанови Верховної Ради України від 13 січня 2023 року № 2890-IX "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Аксьонова А.А." та № 2891-IX "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Деркача А.Л.". Відповідними Постановами відповідно до пунктів 1, 4 частини другої статті 81 Конституції України достроково припинено повноваження народних депутатів України Аксьонова Андрія Анатолійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область), у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень та Деркача Андрія Леонідовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 159 (Сумська область), у зв’язку з припиненням громадянства України.

Розглянувши вказані Постанови Верховної Ради України, Центральна виборча комісія зазначає.

Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України організація і порядок проведення виборів визначаються виключно законами України.

Так, питання організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України регулюються Законом України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон), положення якого в цій частині згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України є чинними.

Зокрема, частиною п’ятою статті 15, частиною першою статті 106 Закону передбачено, що в разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом, призначаються проміжні вибори народного депутата України.

Рішення про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня отримання відповідного документа про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного в цьому окрузі.

Проміжні вибори проводяться двічі на рік - в останню неділю березня та останню неділю жовтня. Якщо остання неділя березня або остання неділя жовтня, на які призначаються проміжні вибори, припадає на святковий день або день релігійного свята, визначений неробочим днем відповідно до трудового законодавства, такі проміжні вибори призначаються на наступну неділю. Виборчий процес проміжних виборів народного депутата України починається за 60 днів до дня виборів (голосування) (частина шоста статті 16 Закону).

Разом з тим Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан (строк його дії на сьогодні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року на 90 діб).

Згідно з частиною другою статті 64 Конституції України в умовах воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування.

За змістом частини першої статті 1, статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції та законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених законами України.

Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України. Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.

До повноважень Комісії належить забезпечення реалізації і захисту виборчих прав громадян України, забезпечення дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу; здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України про вибори; забезпечення однакового застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України (пункти 1 - 4 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію").

Розглядаючи питання про можливість призначення у строки, встановлені частиною шостою статті 16 Закону, проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 159 (Сумська область), Комісія враховує таке.

На сьогодні в Україні діє правовий режим воєнного стану, який у зв’язку із триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України продовжувався Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, 18 квітня 2022 року № 259/2022, 17 травня 2022 року № 341/2022, 12 серпня 2022 року 573/2022 та 07 листопада 2022 року № 757/2022 (затверджені відповідно Законами України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, 21 квітня 2022 року № 2212-IX, 22 травня 2022 року № 2263-IX, 15 серпня 2022 року № 2500-IX та 16 листопада 2022 року № 2738-IX).

Наразі триває активна фаза бойових дій, пов’язана з наданням відсічі збройній агресії російської федерації, частина території України окупована російськими військами.

У зв’язку з цим неможливо спрогнозувати стан безпекової ситуації на території України, існування терористичних загроз, оцінити ступінь пошкодження об’єктів інфраструктури, що використовуються для організації підготовки та проведення виборів на відповідній території, та в цілому гарантувати дотримання законності і правопорядку, загальновизнаних міжнародних стандартів забезпечення прав людини, засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів як основних принципів виборчого права.

Зазначені обставини, а також установлена частиною першою статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заборона проведення виборів до Верховної Ради України в умовах воєнного стану унеможливлюють на сьогодні ухвалення Комісією рішення про призначення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 159 (Сумська область) у строки, передбачені частиною шостою статті 16 Закону.

Відповідно до статті 64 Конституції України, підпункту 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України, частини п’ятої статті 15, частини шостої статті 16, статті 106 Закону України "Про вибори народних депутатів України", Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указу Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указу Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, керуючись статтями 1 - 3, 11 - 13, пунктами 1 - 4 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Питання про призначення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 159 (Сумська область) розглянути після припинення або скасування воєнного стану.

2. Копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України, Донецькій та Сумській обласним військовим адміністраціям.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О. ДІДЕНКО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2023 року № 3 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2023 року № 2 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 12 січня 2023 року № 1 "Про скаргу Рівненської обласної організації Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 грудня 2022 року за № 21-34-3806". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 3 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 04 січня 2022 року за № 21-30-40". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 2 "Про акредитацію офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр"на повторних місцевих виборах 16, 23, 30 січня та 13, 20 лютого 2022 року". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 1 "Про акредитацію офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр"на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 20 серпня 2020 року № 191". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 10 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 9 "Про розмір грошової застави на повторних та проміжних місцевих виборах у 2022 році". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2022 рік". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 6 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2022 рік". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 5 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область)". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 4 "Про Центр підготовки учасників виборчих процесів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 20 січня 2022 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 20 січня 2022 року № 13 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область), призначених на 27 березня 2022 року". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 20 січня 2022 року № 12 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область), призначених на 27 березня 2022 року". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 8 "Про затвердження середніх норм видатків міських, районних у місті, селищних, сільських територіальних і дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів на 2022 рік". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 26 січня 2022 року № 16 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 26 січня 2022 року № 15 "Про акредитацію офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр"на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206, місцевих виборах 06, 27 березня 2022 року". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 9 лютого 2022 року № 31 "Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -