Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Додатковий протокол до Угоди між Державами-учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил (укр/рос) "Додатковий протокол ратифіковано Законом N 1510-III ( 1510-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 18, ст.134 )" Держави-учасниці цього Додаткового протоколу до Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, що беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил ( 994_042 ), яка надалі іменується як "Угода";. Міжнародна угода. 1995

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

            Додатковий протокол 

до Угоди між Державами-учасницями

Північноатлантичного Договору та іншими державами,

які беруть участь у програмі "Партнерство

заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил

(укр/рос)

( Додатковий протокол ратифіковано Законом

N 1510-III ( 1510-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 18, ст.134 )

Держави-учасниці цього Додаткового протоколу до Угоди між

державами-учасницями Північноатлантичного Договору та іншими

державами, що беруть участь у програмі "Партнерство заради миру",

щодо статусу їхніх збройних сил ( 994_042 ), яка надалі іменується

як "Угода";

беручи до уваги, що смертна кара не передбачена внутрішнім

законодавством деяких Сторін Угоди ( 994_042 );

домовились про таке:

Стаття I

Оскільки має місце юрисдикція відповідно до положень Угоди

( 994_042 ), кожна Держава-учасниця цього Додаткового протоколу не

повинна виконувати смертних вироків щодо будь-якого

військовослужбовця або цивільної особи, та до осіб, що знаходяться

на їх утриманні з будь-якої іншої Держави-учасниці цього

Додаткового протоколу.

Стаття II

(1) Цей Протокол є відкритим для підписання будь-якою

державою, що підписала Угоду ( 994_042 ).

(2) Цей Протокол є предметом ратифікації, прийняття чи

затвердження.

Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи

затвердження, передаються на зберігання Уряду Сполучених Штатів

Америки, який повідомляє всі держави, що підписали Протокол, про

кожну таку передачу.

(3) Цей Протокол набуває чинності через 30 днів після дати

передачі ратифікаційних грамот або документів про прийняття чи

затвердження трьома державами, що підписали Протокол, принаймні

одна з яких є Стороною НАТО УСЗС ( 994_041 ) і одна з яких є

державою, що прийняла запрошення приєднатися до програми

"Партнерство заради миру" ( 995_015 ) та підписала Рамковий

документ "Партнерство заради миру" ( 995_001 ).

(4) Цей Протокол набуває чинності щодо кожної іншої країни,

що його підписала на день передачі її ратифікаційних грамот або

документів про прийняття чи затвердження Уряду Сполучених Штатів

Америки.

Вчинено в Брюсселі 19 червня 1995 року англійською та

французькою мовами, причому обидва тексти мають однакову силу, в

одному примірнику, який передається для зберігання в архівах Уряду

Сполучених Штатів Америки.

Уряд Сполучених Штатів Америки передає

завірені копії всім державам, що його підписали.

За Україну Б.Тарасюк

6 травня 1996 року

Дополнительный протокол

к Соглашению между государствами-участниками

Североатлантического договора и другими государствами,

участвующими в Программе "Партнерство ради мира",

о статусе их сил

(Брюссель, 19 июня 1995 года)

(официальный перевод на русский язык)

Государства-участники настоящего Дополнительного протокола к

Соглашению между государствами-участниками Североатлантического

договора и другими государствами, участвующими в Программе

"Партнерство ради мира", о статусе их Сил ( 994_042 ), именуемому

в дальнейшем "Соглашение";

принимая во внимание тот факт, что смертная казнь не

предусмотрена национальным законодательством некоторых

государств-участников Соглашения ( 994_042 );

согласились о нижеследующем:

Статья I

Каждое из государств-участников настоящего Дополнительного

протокола, в той мере, в которой оно обладает юрисдикцией согласно

положениям Соглашения ( 994_042 ), не приводит в исполнение

смертный приговор в отношении любого военнослужащего Сил или

сотрудника гражданского компонента и их иждивенцев из любого

другого государства-участника настоящего Дополнительного

протокола.

Статья II

1. Настоящий Протокол открыт для подписания любой Стороной,

подписавшей Соглашение ( 994_042 ).

2. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или

утверждению. Документы о ратификации, принятии или утверждении

сдаются на хранение Правительству Соединенных Штатов Америки,

которое уведомляет все подписавшие государства о каждой такой

сдаче на хранение.

3. Настоящий Протокол вступает в силу через 30 дней после

сдачи на хранение документа о ратификации, принятии или

утверждении тремя подписавшими его государствами, из которых по

крайней мере одно является Стороной НАТО СОФА ( 994_041 ) и одно

является государством, принявшим приглашение принять участие в

Программе "Партнерство ради мира" ( 995_015 ) и подписавшим

Рамочный документ "Партнерство ради мира" ( 995_001 ).

4. Настоящий Протокол вступает в силу в отношении каждого

другого подписавшего его государства в день сдачи им на хранение

Правительству Соединенных Штатов Америки документа о ратификации,

принятии или утверждении.

Совершено в Брюсселе 19 июня 1995 года на английском и

французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в

одном экземпляре, который сдается на хранение в архив

Правительства Соединенных Штатов Америки. Правительство

Соединенных Штатов Америки препровождает заверенные копии

настоящего Протокола всем подписавшим его государствам.

(Подписи)

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні угоди України:

 1. ЛИСТ-УГОДА між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС. Міжнародна угода. 2017 рікк
 2. УГОДА між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні. Міжнародна угода. 2017 рікк
 3. РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ. Міжнародна угода. 2017 рікк
 4. ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди. Міжнародна угода. 2017 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері. Міжнародна угода. 2017 рікк
 6. УГОДА про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам. Міжнародна угода. 2017 рікк
 7. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом Австралії, Урядом Королівства Бельгія, Урядом Малайзії, Урядом Королівства Нідерландів та Урядом України щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. Міжнародна угода. 2017 рікк
 8. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва". Міжнародна угода. 2016 рікк
 9. "УГОДА між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень". Міжнародна угода. 2016 рікк
 10. "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ". Міжнародна угода. 2016 рікк
 11. УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9. Міжнародна угода. 2016 рікк
 12. "Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". Міжнародна угода. 2016 рікк
 13. "УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати". Міжнародна угода. 2016 рікк
 14. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених". Міжнародна угода. 2016 рікк
 15. "УГОДА між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа"програми "Креативна Європа"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 16. "ДОГОВІР між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Міжнародна угода. 2016 рікк
 17. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 18. "ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ПРОЕКТ "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 19. "УГОДА між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом". Міжнародна угода. 2016 рікк
 20. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")". Міжнародна угода. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -