<<
>>

Гарантійна угода "(Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води м. Запоріжжя) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 21 травня 1999 р." ( Угоду ратифіковано Законом N 1162-XIV ( 1162-14 ) від 19.10.99 ). Міжнародна угода. 1999

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Гарантійна угода (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання

та очищення води м. Запоріжжя)

між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

від 21 травня 1999 р.

( Угоду ратифіковано Законом N 1162-XIV ( 1162-14 )

від 19.10.99 )

Гарантійна угода

Ця Гарантійна угода вчинена 21 травня 1999 р.

між Україною

(надалі "Гарант") та Європейським банком реконструкції та розвитку

(надалі "Банк").

Преамбула

Оскільки Гарант, "Місто Запоріжжя" та Державне комунальне

підприємство "Водоканал" м. Запоріжжя ("Позичальник") зажадали

сприяння з боку Банку у частковому фінансуванні Проекту; оскільки згідно з Кредитною угодою від 21 травня 1999 р.

( 985_003 ) між Банком та Позичальником ("Кредитна угода"), Банк

погодився надати Позичальникові позику в сумі, еквівалентній

двадцяти восьми мільйонам Доларів (28.000.000 Доларів США)

("Позика") на умовах, визначених у Кредитній угоді, але тільки за

тієї умови, що Гарант погодиться гарантувати зобов'язання

Позичальника в зв'язку з такою Позикою, як це викладено в цій

Гарантійній угоді; оскільки Гарант, зважаючи на укладення Банком Кредитної угоди

з Позичальником, погодився гарантувати такі зобов'язання

Позичальника; оскільки за угодою про проектні фонди та гарантії від 21

травня 1999 р. між Банком та "Містом Запоріжжям" ("Угода про

проектні фонди та гарантії"), "Місто Запоріжжя" погодилось надати

(i) гарантію щодо зобов'язань Позичальника стосовно Позики, та

(ii) фонди на суму, еквівалентну трьом мільйонам Доларів

(3.000.000 Доларів США) та іншу фінансову, адміністративну та

організаційну підтримку у здійсненні Проекту; та оскільки за угодою про підтримку проекту від 21 травня

1999 р. між Банком та "Запорізькою областю" ("Угода про підтримку

проекту"), "Запорізька область" погодилася надати фінансову,

адміністративну та організаційну підтримку у здійсненні проекту; то сторони за цим документом уклали угоду про таке:

Стаття I

Стандартні умови; визначення; заголовки

Розділ 1.01 Включення стандартних умов

Усі положення "Стандартних положень та умов"

( 985_001 ) від лютого 1999 р. включено до цієї Гарантійної угоди

та зроблено чинними щодо неї з такою самою силою та дією, які вони

мали б у разі повного їх викладення в цій статті (згадані вище

положення надалі іменуються Стандартні умови).

Розділ 1.02 Визначення

У будь-якому місці цієї Гарантійної угоди, якщо не вказано

інакше, терміни, визначені в Преамбулі, мають відповідні, наведені

в них значення; терміни, визначені в Стандартних умовах та в

Кредитній угоді повинні мати відповідні, наведені в них значення,

а наступний термін має таке значення: "Повноважний представник Гаранта" означає Міністра фінансів

Гаранта.

Розділ 1.03 Заголовки

Заголовки статей та розділів та Зміст вставлені лише для

зручності користування документом і не повинні використовуватися

для тлумачення цієї Гарантійної угоди.

Стаття II

Гарантія; Обов'язки Гаранта

Розділ 2.01 Гарантія

Гарант цим безумовно гарантує, як основна особа, яка прийняла

на себе зобов'язання, а не лише як поручитель, належну та

пунктуальну виплату всіх та будь-яких коштів, належних за

Кредитною угодою, в зазначений термін або достроково, а також

пунктуальне виконання всіх інших зобов'язань Позичальника,

викладених у Кредитній угоді.

Розділ 2.02 Завершення проекту

(а) Гарант зобов'язується, в разі наявності обгрунтованої

причини вважати, що кошти, наявні у Позичальника є недостатніми

для покриття очікуваних видатків, необхідних для завершення цього

проекту, не гаючи часу вжити прийнятних для Банку заходів з метою

надання або забезпечення надання Позичальникові таких коштів, які

є необхідними для покриття таких видатків та потреб. (б) Без обмеження універсальності інших положень цієї

Гарантійної угоди або Стандартних умов, Гарант зобов'язується

прийняти та забезпечити дію нормативних актів, які дадуть змогу

Позичальнику вводити в дію, так часто як необхідно, зміни рівня та

структури його тарифів для забезпечення спроможності Позичальника

виконати свої обов'язки за Статтею IV Кредитної угоди.

Розділ 2.03 Інші обов'язки

(а) Гарант відшкодовує Банкові всі та будь-які його втрати,

виплати за скаргами, зобов'язання та збитки, пов'язані зі шкодою,

завданою довкіллю внаслідок забруднення, пов'язаного з проектом,

включаючи, без обмеження, шкоду здоров'ю та безпеці співробітників

або третіх осіб та витрати на очищення. (б) У разі накладання на Позичальника будь-яких нових

платежів чи обов'язків, за обгрунтованим висновком Банку,

погіршать його фінансовий стан, Гарант не гаючи часу прийме такі

заходи, які будуть необхідними для забезпечення спроможності

Позичальника виконати свої обов'язки за Кредитною угодою. (в) Якщо будь-яке бюджетне підприємство чи організація,

діяльність якого повністю фінансується Гарантом, не сплатить

будь-які кошти, які воно винно Позичальникові, протягом 90 днів з

терміну виникнення зобов'язань по платежу, Гарант повинен не гаючи

часу компенсувати Позичальникові всі такі кошти, або дозволити

компенсувати такі кошти за рахунок сум, належних Гаранту від

Позичальника. (г) Гарант прийме заходи, які можуть бути необхідними або

сприятливими для: (i) переоцінки основних засобів Позичальника, за

відновлювальною вартістю; (ii) надання Позичальникові можливості добитися цілей,

викладених у розділах 3.01 (ж) та (з) й 4.03 (в) та (г) Кредитної

угоди. (д) Гарант буде вживати всі дії, необхідні у відповідності з

законодавством Гаранта, для зобов'язання юридичних осіб, якими

Гарант володіє чи які він контролює, здійснювати платежі

Позичальнику за надані послуги повністю та в строк.

Стаття III

Різне

Розділ 3.01 Повідомлення

В цілях Розділу 10.01 Стандартних умов наводяться такі

адреси: Гарант: Міністерство фінансів України До уваги: Міністр фінансів 12/2 вул. М. Грушевського Київ 252 008 Україна

Телефон (38 044) 293 4517; (38 044) 293 5363 Телефакс (38 044) 293 8243; (38 044) 293 2178

Банк: European Bank for Reconstruction and Development Attention: Operation Administration Unit One Exchange Square London ЕС2А 2JN

Телефон (44 171) 338 6000 Телефакс (44 171) 338 6100 Телекс 881 2161

Розділ 3.02 Умови, які передують набранню чинності;

Юридичний висновок

В цілях Розділу 9.03 (b) Стандартних умов, є необхідним

надання Банкові Міністром юстиції від імені Гаранта юридичного

висновку чи висновків. На засвідчення чого сторони цієї угоди через своїх належним

чином уповноважених представників забезпечили підписання та

укладення цієї Угоди в Києві, Україна в 4 (чотирьох) примірниках,

у день та рік, зазначені вище.

Україна Представник: підпис

Ім'я:

Європейський банк реконструкції Представник: підпис

та розвитку Ім'я:

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні угоди України:

 1. ЛИСТ-УГОДА між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС. Міжнародна угода. 2017 рікк
 2. УГОДА між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні. Міжнародна угода. 2017 рікк
 3. РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ. Міжнародна угода. 2017 рікк
 4. ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди. Міжнародна угода. 2017 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері. Міжнародна угода. 2017 рікк
 6. УГОДА про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам. Міжнародна угода. 2017 рікк
 7. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом Австралії, Урядом Королівства Бельгія, Урядом Малайзії, Урядом Королівства Нідерландів та Урядом України щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. Міжнародна угода. 2017 рікк
 8. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва". Міжнародна угода. 2016 рікк
 9. "УГОДА між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень". Міжнародна угода. 2016 рікк
 10. "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ". Міжнародна угода. 2016 рікк
 11. УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9. Міжнародна угода. 2016 рікк
 12. "Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". Міжнародна угода. 2016 рікк
 13. "УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати". Міжнародна угода. 2016 рікк
 14. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених". Міжнародна угода. 2016 рікк
 15. "УГОДА між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа"програми "Креативна Європа"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 16. "ДОГОВІР між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Міжнародна угода. 2016 рікк
 17. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 18. "ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ПРОЕКТ "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 19. "УГОДА між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом". Міжнародна угода. 2016 рікк
 20. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")". Міжнародна угода. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -