Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

"ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНА УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1". Міжнародна угода. 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНА УГОДА

між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1

{Додатково див. Домовленість від 08.08.2011}

{Угоду ратифіковано Законом

№ 4338-VI від 13.01.2012}

Дата підписання:

21.09.2011

Дата ратифікації Україною:

13.01.2012

Дата  набрання чинності для України:

09.02.2012

Преамбула

Кабінет Міністрів України та Організація НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) (далі - Сторони),

беручи до уваги положення параграфа 2.1 Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО), підписаного 6 грудня 2001 р. (далі - Меморандум про взаєморозуміння);

беручи до уваги успішне виконання першого етапу Проекту Трастового фонду програми НАТО "Партнерство заради миру" для знищення 15000 тонн звичайних боєприпасів, 400000 стрілецької зброї й легких озброєнь (СЗЛО) та 1000 ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) протягом січня 2006 - квітня 2011 рр;

розглядаючи пропозицію NAMSA, підготовану для Департаменту державного бюро політико-військових справ США під назвою "Проект Трастового фонду Програми НАТО "Партнерство заради миру" для знищення звичайних боєприпасів, стрілецької зброї й легких озброєнь та переносних зенітно-ракетних комплексів в Україні - пропозиція на 2-ий етап, для знищення наступних 366000 СЗЛО й 76000 тонн звичайних боєприпасів, у тому числі протипіхотних мін типу ПФМ в Україні (далі - Проект),

бажаючи укласти Імплементаційну угоду стосовно цього Проекту домовились про таке:

Стаття 1

1.1 Для цілей цієї Імплементаційної угоди, Сторони представлені такими органами, які відповідатимуть за виконання її положень:

Міністерство оборони України (МОУ) за Кабінет Міністрів України;

Агенція НАТО з матеріально-технічного забезпечення та постачання (NAMSA) за ОМТЗО.

1.2.

Для цілей цієї Імплементаційної угоди застосовуються такі визначення:

"персонал NAMSA" означає військовий, цивільний та найманий за контрактом персонал, призначений або прикомандирований чи працевлаштований NAMSA, за винятком персоналу, найнятого із числа місцевого населення;

"найманий за контрактом персонал" означає технічних експертів чи функціональних фахівців, чиї послуги необхідні NAMSA і які перебувають на території України виключно з метою надання послуг NAMSA на дорадчій основі з технічних питань або для налагодження, експлуатації та матеріально-технічного забезпечення обладнання чи надання послуг, якщо ці особи не є місцевим персоналом;

"місцевий персонал" означає персонал, найнятий NAMSA для роботи в Україні із числа осіб, які постійно проживають на території України або є громадянами України.

Стаття 2

Управління проектом здійснюватиметься відповідно до керівних принципів, які діють у Трастовому Фонді ПЗМ, відповідно до яких Сторони домовляються про таке:

Сполучені Штати Америки діятимуть як Провідна держава цього проекту;

NAMSA діятиме як Виконавчий агент цієї Імплементаційної угоди, на якого покладено відповідальність за виконання Проекту та управління ним від імені Провідної держави;

МОУ нестиме відповідальність за виконання Проекту та управління ним від імені України.

Стаття 3

3.1. Трастовий фонд програми НАТО/ПЗМ надаватиме лише внесок на покриття витрат зі знищення, який обмежуватиметься рівнями платежів за кількість боєприпасів та зброї, зазначених у пропозиції Проекту. Трастовий фонд не здійснюватиме жодних додаткових платежів, пов'язаних з такими роботами.

3.2. NAMSA в консультаціях з Міністерством оборони України вибиратиме відповідних підрядників - виконавців робіт, проводитиме переговори та укладатиме контракти для знищення зазначеної зброї й боєприпасів. Такі контракти визначатимуть рівень внеску Трастового фонду на покриття витрат з відбору зброї й боєприпасів, перевезення, отримання та зберігання в місцях знищення, процесів знищення, переробки супутніх продуктів та утилізації всього брухту.

3.3 Відповідно до принципів Трастового фонду програми НАТО/ПЗМ Уряд України забезпечуватиме достатні рівні свого внеску та підтримку проекту. Внесок України включатиме як фінансові внески, так і внески в натуральній формі на покриття решти витрат зі знищення зброї й боєприпасів, охорони місць зберігання й утилізації, зброї та боєприпасів під час перевезень, інспектування, перепакування, завантаження, перевезення та розвантаження зброї та боєприпасів, а також забезпечення персоналу NAMSA службовими приміщеннями на умовах оренди.

Стаття 4

4.1 Україна погоджується, що фінансові витрати включають будь-які витрати, пов'язані з будь-якою юридичною відповідальністю, що може виникнути для NAMSA під час здійснення діяльності, і (та) наданням послуг, які потребує Уряд України. Відповідно до пункту 1 статті 3 Меморандуму про взаєморозуміння Україна дає згоду нести фінансову відповідальність за такі витрати.

4.2 Така фінансова відповідальність включає відповідальність за будь-які витрати, що можуть виникнути, якщо відмова від претензій та (або) відшкодування збитків, про які зазначено в статті 4 Меморандуму про взаєморозуміння, не діятимуть.

4.3 У разі завдання шкоди, настання відповідальності чи понесення втрат, спричинених третьою стороною, або в результаті зумисних дій чи грубої недбалості персоналом NAMSA, NAMSA забезпечить відшкодування винними будь-яких сум коштів відповідно до чинного законодавства.

За жодних обставин зазначене вище не повинно викликати жодної фінансової відповідальності для ОМТЗО.

Стаття 5

5.1. Товари, обладнання, техніка та інше майно, а також послуги, що надаються й використовуються в рамках цієї Імплементаційної угоди, перелік яких попередньо погоджений Сторонами, незалежно від того, чи вони імпортуються, експортуються, купуються чи іншим чином використовуються в Україні, будуть звільнені від будь-яких тарифів, плат, зборів, ввізного чи вивізного мита й інших подібних податків в Україні.

5.2 Персонал NAMSA, який призначається згідно із цією Імплементаційною угодою для виконання обов'язків, пов'язаних з виконанням Проекту, отримуватиме статус та захист, у тому числі звільнення від оподаткування Україною їхньої заробітної плати та інших виплат, отриманих від NAMSA, а також інших доходів, отриманих за межами України, як це викладено в положеннях Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо призначення офіцерів зв'язку НАТО в Україні від 9 грудня 1998 р. та Додаткового Протоколу, підписаного 4 квітня 2008 р.

Стаття 6

6.1 Ця Імплементаційна угода набирає чинності з дати отримання Україною останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

6.2 Ця Угода укладається на період у чотири роки, термін її дії автоматично подовжуватиметься, доки не будуть виконані заходи, передбачені цією Імплементаційною угодою.

6.3 Будь-яка Сторона може припинити дію цієї Імплементаційної угоди, за умови надіслання повідомлення іншій Стороні про свої наміри за шість місяців.

6.4 Якщо Сторони обопільно погоджуються припинити дію цієї Імплементаційної угоди, вони спільно покривають усі витрати, пов'язані з її припиненням.

6.5 Спори, які виникають під час тлумачення та виконання цієї Імплементаційної угоди, вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, не вдаючись до допомоги з боку якогось стороннього відомства або третьої сторони.

6.6 Ця Імплементаційна угода складена у двох примірниках, кожний українською, англійською та французькою мовами. У разі виникнення будь-яких спорів чи будь-яких питань, пов'язаних з тлумаченням або виконанням положень цієї Імплементаційної угоди, Сторони використовуватимуть англомовний текст як автентичну версію.

Від імені

Кабінету Міністрів України

Від імені

Організації НАТО

з матеріально-технічного

забезпечення і обслуговування

В.П. ОМЕЛЬЯНЧУК

А. ЧАТЗІДАКІС

Заступник Міністра оборони України

Генеральний Менеджер NAMSA

(підпис)

(підпис)

Дата: 21.09.11

Дата: 21.09.2011


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.10.2012 — 2012 р., № 77, / № 10, 2012, ст. 360 /, стор. 364, стаття 3151, код акта 63717/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні угоди України:

 1. ЛИСТ-УГОДА між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС. Міжнародна угода. 2017 рікк
 2. УГОДА між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні. Міжнародна угода. 2017 рікк
 3. РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ. Міжнародна угода. 2017 рікк
 4. ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди. Міжнародна угода. 2017 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері. Міжнародна угода. 2017 рікк
 6. УГОДА про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам. Міжнародна угода. 2017 рікк
 7. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом Австралії, Урядом Королівства Бельгія, Урядом Малайзії, Урядом Королівства Нідерландів та Урядом України щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. Міжнародна угода. 2017 рікк
 8. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва". Міжнародна угода. 2016 рікк
 9. "УГОДА між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень". Міжнародна угода. 2016 рікк
 10. "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ". Міжнародна угода. 2016 рікк
 11. УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9. Міжнародна угода. 2016 рікк
 12. "Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". Міжнародна угода. 2016 рікк
 13. "УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати". Міжнародна угода. 2016 рікк
 14. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених". Міжнародна угода. 2016 рікк
 15. "УГОДА між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа"програми "Креативна Європа"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 16. "ДОГОВІР між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Міжнародна угода. 2016 рікк
 17. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 18. "ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ПРОЕКТ "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 19. "УГОДА між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом". Міжнародна угода. 2016 рікк
 20. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")". Міжнародна угода. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -