<<
>>

ЛИСТ-УГОДА між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС. Міжнародна угода. 2017

Документ актуальний на 04.03.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЛИСТ-УГОДА

між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС

Дата підписання:

25.10.2016

Дата набрання чинності для України:

25.10.2016

1. Вступ

Беручи до уваги те, що Державне агентство рибного господарства України (далі - Агентство) на міжнародному і регіональному рівнях активно сприяє захисту морського середовища, у тому числі збереженню і управлінню морськими живими ресурсами Чорного моря;

беручи до уваги те, що Генеральна комісія з питань рибальства у Середземному морі (далі - ГКРС) є Регіональною організацію з управління рибальством, створеною у 1949 році згідно Статті XIV Статуту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (далі - ФАО) з метою, inter alia, сприяння розвитку, збереженню, раціональному управлінню живими морськими ресурсами, в тому числі морськими екосистемами, які є їхнім середовищам існування, з метою підтримки сталого розвитку аквакультури і має повноваження щодо Середземного і Чорного морів. Вона здійснює свої повноваження через допоміжні органи і тематичні робочі групи, які спрощують реалізацію узгодженої політики і діяльності, як скоординовано її Секретаріатом;

відзначаючи те, що Агентство і ФАО від імені ГКРС (далі - Сторони) домовилися співпрацювати з реалізації визначених заходів шляхом надання технічної допомоги щодо ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури у межах «Першої рамкової програми ГКРС (2014-2018) з підтримки діяльності оперативної групи» (далі - РП);

враховуючи те, що Угода про створення Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі передбачає роль Комісії у сприянні відповідальному рибальству і сталій аквакультурі, в тому числі шляхом надання технічної допомоги,

нагадуючи, що РП була схвалена Комісією на тридцять шостій сесії (Марокко, травень 2012 року) з метою посилення ролі ГКРС у нарощуванні потенціалу, в тому числі й на субрегіональному рівні у Чорному морі у рамках Робочої програми V, а також те, що звіт стосовно її імплементації подається щороку на черговій сесії; та

враховуючи зацікавленість Агентства у реалізації заходів, передбачених Робочою програмою V РП;

сторони погоджуються співпрацювати з метою сприяння веденню відповідального рибальства і сталої аквакультури в Чорному морі, в тому числі й для підтримки національних пріоритетів України, яка прагне співпрацювати у рамках ГКРС;

сторони також погоджуються з тим, що витрати на заходи, які випливають із вищезазначених і зазначених нижче у пункті 2 цілей, покриватимуться ГКРС.

2.

Мета

a). Технічна допомога надаватиметься Агентству з боку ГКРС відповідно до цього Листа-угоди для реалізації наступних заходів:

1. Підтримка національних науковців у сфері морських досліджень, включаючи курси з оцінки запасів.

2. Співробітництво з оцінки основних рибних запасів Чорного моря.

3. Тренінги для національних інспекторів згідно з відповідними міжнародними і регіональними положеннями.

4. Розробка та впровадження електронних систем звітності включно із системою збору даних і системою моніторингу суден.

5. Проведення комплексних досліджень Північно-західної частини Чорного моря з метою визначення перспектив для морської аквакультури у цьому регіоні та для потенційних об’єктів аквакультури, вирощування яких буде ефективне та економічно обґрунтоване, та відповідних технік і технологій.

b). Витрати на проведення вищезазначених заходів, втому числі робочий час Секретаріату ГКРС, витрати на службові відрядження, витрати на проведення зустрічей, заробітна плата та премії працівникам ФАО, витрати на обладнання, програмне забезпечення та ІТ, загальні оперативні витрати, покриватимуться ГКРС за рахунок натуральних внесків. Жодна сторона більше не братиме на себе додаткових зобов’язань або не покриватиме витрат за рахунок іншої сторони.

c). Агентство вживатиме всіх необхідних заходів для полегшення реалізації заходів, викладених вище у пункті 2, та допомагатиме працівникам ФАО в отриманні таких послуг і засобів, які можуть бути необхідних для виконання їхніх завдань.

3. Загальні умови

3.1. ГКРС буде відповідальною за реалізацію заходів, зазначених вище у пункті 2. Реалізація цих заходів здійснюватиметься від початку набуття чинності цього Листа-угоди до дати початку 41 сесії Комісії (16-20 жовтня 2017 року) згідно з рішенням Комісії на 39 сесії. Деталі, які стосуються реалізації цих заходів, в тому числі вибір часу, будуть спільно визначені Сторонами електронними засобами.

3.2. Сторони погоджуються з необхідністю описового звіту після закінчення реалізації заходів для детального опису виконаної роботи і користі, що вона принесла Агентству. Цей звіт спільно підготують Сторони.

3.3. Витрати відповідатимуть правилам і процедурам ФАО, в тому числі правилам і процедурам ГКРС.

3.4. Призначення відповідальності особи в Агенстві - пан Ярема Ковалів, Голова Агенства, центральній офіс Агенства: вул. Січових Стрільців, 45 а, 0453, м. Київ, Україна, призначений відповідальним за здійснення діяльності передбаченої цим Листом-угодою від імені Агенства.

3.5. Призначення відповідальної особи в ГКРС - пан Абделлах Срур, Виконавчий секретар ГКРС, центральний офіс ГКРС: Palazzo Blumenstihl, Via Vittoria Colonna 1, 00193, Рим, Італія, призначений відповідальною особою за здійснення діяльності передбаченої цим Листом-угодою від імені ГКРС.

3.6. Права інтелектуальної власності.

Всі права інтелектуальної власності, в тому числі авторське право, в результатах, отриманих в рамках цього Листа-угоди, належать ФАО, включаючи, без будь яких обмежень, право на використання, публікацію, переклад, продаж або поширення в приватному порядку або публічно, будь-якого Розділу або частини. Жодна Сторона або працівники відповідних Сторін не повідомлятимуть конфіденційну інформацію, отриману від ФАО, фізичним або юридичним особам, і не використовуватимуть цю інформацію для отримання особистої чи корпоративної переваги. Це положення діє до закінчення чи припинення дії цього Листа-угоди.

3.7. ФАО звільняється від сплати будь-яких зборів, податків, реєстраційних зборів, або будь-яких інших зборів пов’язаних з підписанням цього Листа-угоди.

3.8. Агентство повинно займатися будь-якими позовами, пред’явленими третіми особами ФАО, його працівникам або іншим особам, які надають послуги від їхнього імені у зв’язку з Листом-угодою, крім тих випадків, в яких Агентство і ФАО погоджуються, що причина подібних позовів полягає в грубій недбалості або навмисних неправомірних діях таких осіб.

3.9. Правові норми, що застосовуються: Цей Лист-угода і будь-які питання, які його стосуються, регулюються і тлумачаться відповідно до правил і регламентів ФАО, в тому числі Угоди про створення Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі і доданих до неї правил в контексті РП. Цей Лист-угода регулюється загальними принципами права.

3.10. Привілеї та імунітети: До ФАО, її власності, фондів та активів, її службовців і осіб, які надають послуги від її імені у зв’язку з цим Листом-угодою Агентство буде застосовувати положення Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН, до якої Україна приєдналася 13 квітня 1966 року. Нічого в цьому Листі-угоді або будь-якому іншому пов’язаному документі не має інтерпретуватися як відмова від привілеїв або імунітетів ФАО, або як прийняття юрисдикції судів будь-якої країни щодо суперечок з приводу цього Листа-угоди.

3.11. Урегулювання суперечок: Будь-які суперечки між Сторонами, які стосуються тлумачення та проведення діяльності, або будь-якого пов’язаного документа або домовленості, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами. Будь-які розбіжності, які не можуть бути вирішені таким чином, будуть вирішуватись остаточним рішенням керівників обох Сторін.

3.12. Лист-угода може бути змінений або припинений за взаємною згодою Сторін. Припинення його дії відбудеться по закінченню [30] днів після отримання будь-якою зі Сторін письмового повідомлення про припинення цього Листа-угоди від іншої Сторони. У разі припинення, зобов’язання взяті на себе Агентством залишається в силі в обсязі, необхідному для забезпечення упорядкованого виведення коштів і активів ФАО, а також персоналу, що надає послуги від її імені.

3.13. Лист-угода набуде чинності з дати його підписання обома Сторонами і діятиме до 15 жовтня 2017 року.

3.14. Лист-угода складений обома Сторонами англійською мовою та перекладений на українську мову Агентством. Він був підписаний у двох примірниках українською та англійською мовами. Обидва тексти є автентичними, проте у разі розбіжностей щодо тлумачення цього Листа-угоди текст, викладений англійською мовою, матиме переважну силу.

Підписує від Агентства:

(підпис)

Пан Ярема КОВАЛІВ,

Голова Державного агентства

рибного господарства України

Підписує від ФАО від імені ГКРС:

(підпис)

Пан Абделлах СРУР,

Виконавчий Секретар ГКРС

Дата: 25/10/16

Дата: 25/10/2016


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.02.2017 — 2017 р., № 15, стор. 284, стаття 461, код акта 84915/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні угоди України:

 1. УГОДА між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні. Міжнародна угода. 2017 рікк
 2. РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ. Міжнародна угода. 2017 рікк
 3. ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди. Міжнародна угода. 2017 рікк
 4. МЕМОРАНДУМ між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері. Міжнародна угода. 2017 рікк
 5. УГОДА про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам. Міжнародна угода. 2017 рікк
 6. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом Австралії, Урядом Королівства Бельгія, Урядом Малайзії, Урядом Королівства Нідерландів та Урядом України щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. Міжнародна угода. 2017 рікк
 7. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва". Міжнародна угода. 2016 рікк
 8. "УГОДА між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень". Міжнародна угода. 2016 рікк
 9. "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ". Міжнародна угода. 2016 рікк
 10. УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9. Міжнародна угода. 2016 рікк
 11. "Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". Міжнародна угода. 2016 рікк
 12. "УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати". Міжнародна угода. 2016 рікк
 13. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених". Міжнародна угода. 2016 рікк
 14. "УГОДА між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа"програми "Креативна Європа"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 15. "ДОГОВІР між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Міжнародна угода. 2016 рікк
 16. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 17. "ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ПРОЕКТ "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 18. "УГОДА між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом". Міжнародна угода. 2016 рікк
 19. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")". Міжнародна угода. 2016 рікк
 20. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про морське торговельне судноплавство". Міжнародна угода. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -