Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про економічне співробітництво "{ Угоду ратифіковано Законом N 3535-IV ( 3535-15 ) від 15.03.2006 }" Дата підписання: 04.03.2005. Міжнародна угода. 2006

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Угода 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом

Республіки Польща про економічне

співробітництво

{ Угоду ратифіковано Законом

N 3535-IV ( 3535-15 ) від 15.03.2006 }

Дата підписання: 04.03.2005 Дата ратифікації: 15.03.2006 Дата набуття чинності: 04.05.2006

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща, далі -

"Договірні Сторони",

керуючись положеннями Договору між Україною і Республікою

Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво,

підписаного у Варшаві 18 травня 1992 року ( 616_172 ),

враховуючи положення міжнародних договорів, які зобов'язують

Договірні Сторони у сфері економічного співробітництва,

беручи до уваги членство Республіки Польща в Європейському

Союзі,

прагнучи зміцнювати та розвивати економічні відносини між

Україною та Республікою Польща,

домовились про таке:

Стаття 1

1. Договірні Сторони сприятимуть розвитку взаємовигідного

економічного співробітництва в усіх галузях і секторах економіки

на принципах рівності і взаємної вигоди відповідно до

законодавства держав Договірних Сторін.

2. Співробітництво, яке реалізується в рамках зазначеної

Угоди, буде спрямовано на:

1) використання економічного потенціалу для зміцнення

двосторонніх економічних відносин;

2) інтенсифікацію двосторонніх економічних відносин, зокрема,

у сфері інвестицій, інновацій та фінансування економічних

проектів;

3) розбудову транспортної інфраструктури та системи

транспортування енергоносіїв;

4) розвиток міжрегіональної економічної співпраці.

Стаття 2

Співробітництво, про яке йдеться у Статті 1 цієї Угоди, буде

реалізовуватися, зокрема, шляхом:

1) розвитку співробітництва між суб'єктами господарювання;

2) проектування, будівництва, ремонту або реконструкції, а

також технічної та технологічної модернізації об'єктів суб'єктами

господарювання однієї держави на території іншої держави, або

спільної діяльності суб'єктів господарювання держав Договірних

Сторін на їхніх територіях, або на територіях третіх країн;

3) взаємодії в реалізації проектів у нафтовому, газовому і

електроенергетичному секторах, а також у сфері транспортної та

прикордонної інфраструктури;

4) запровадження механізмів, пов'язаних з фінансуванням,

страхуванням та наданням гарантій для економічних проектів;

5) взаємодії в сфері сертифікації та стандартизації;

6) сприяння контактам між організаціями, що об'єднують

суб'єктів господарювання;

7) розвитку консалтингових, юридичних, банківських і

технічних послуг, у тому числі для підтримки реалізації

інвестиційних проектів на територіях держав Договірних Сторін;

8) започаткування та підтримки всіляких форм контактів,

обміну спеціалістами і технічним персоналом, навчання, участі у

ярмарках та виставках, економічних місіях, рекламних та інших

заходах, пов'язаних з економічним співробітництвом;

9) розвитку співробітництва в галузі туризму.

Стаття 3

1. Відповідні органи держав Договірних Сторін будуть сприяти

створенню та діяльності представництв, філій, спільних

торговельних палат та інших суб'єктів господарювання.

2. Засади створення та здійснення діяльності

представництвами, філіями, спільними торговельними палатами та

іншими суб'єктами господарювання визначаються законодавством, яке

діє в державі Договірної Сторони, на території якої вони

здійснюють діяльність.

Стаття 4

З метою полегшення розвитку економічного співробітництва

відповідні органи держав Договірних Сторін будуть здійснювати

діяльність згідно з законодавством і зобов'язаннями держав обох

Договірних Сторін, яка передбачає обмін інформацією у сфері:

1) законодавства, що регулює господарську діяльність,

інвестиційну діяльність, стандартизацію, сертифікацію,

ліцензування, захист інтелектуальної та промислової власності,

авторських і суміжних прав, а також інші галузі, які становлять

предмет взаємної зацікавленості;

2) заходів, що сприятимуть встановленню контактів між

суб'єктами господарювання держав Договірних Сторін, в тому числі

у сфері проведення виставок, ярмарків та економічних місій.

Стаття 5

1. Договірні Сторони створять українсько-польську Міжурядову

комісію з питань економічного співробітництва, далі - "Комісія".

2. До завдань Комісії, зокрема, включено:

1) здійснення періодичних переглядів та оцінки економічного

співробітництва;

2) підготовка пропозицій щодо подальшого розвитку

економічного співробітництва;

3) ідентифікація проблем, які обмежують розвиток економічного

співробітництва, та пропонування відповідних дій для їх

розв'язання;

4) обговорення спірних питань, що стосуються застосування або

тлумачення цієї Угоди.

3. Комісія складається з української та польської частин, які

очолюють Голови, призначені кожною з Договірних Сторін. Кожний з

Голів призначає свого заступника та секретаря своєї частини

Комісії. Для розгляду окремих питань Комісія в межах своєї

компетенції може створювати підкомісії або робочі групи з

визначенням їх завдань.

4. Засідання Комісії будуть проводитись по мірі необхідності,

але, як правило, не менш ніж один раз на рік почергово в Україні

та в Республіці Польща. За ініціативою одного із Голів може бути

скликане позачергове засідання Комісії або ініційована зустріч

Голів.

5. За результатами засідання Комісії оформлюється протокол

спільного засідання українською та польською мовами.

6. Комісія встановлює та затверджує Регламент роботи, який

має обов'язковий характер для Комісії.

Стаття 6

1. Ця Угода не порушує прав та зобов'язань Договірних Сторін,

що випливають з міжнародних договорів, сторонами яких є Україна

або Республіка Польща, а також їхньої участі в міжнародних

організаціях.

2. Жодне з положень цієї Угоди не може бути інтерпретоване як

таке, що порушує права і зобов'язання Республіки Польща, які

виникають з її членства в Європейському Союзі.

3. З питань, що охоплюються цією Угодою та які регулюються

Угодою про партнерство та співробітництво між Європейськими

Співтовариствами, їх державами-членами і Україною, підписаної в

Люксембурзі 14 червня 1994 року ( 998_012 { Угода про асоціацію

( 984_011 )} ) разом з усіма її змінами та доповненнями, переважну

силу матимуть положення зазначеної вище Угоди про партнерство та

співробітництво, разом з усіма її змінами та доповненнями.

Стаття 7

Спірні питання між Договірними Сторонами щодо тлумачення та

застосування положень цієї Угоди будуть вирішуватися шляхом

проведення переговорів та консультацій.

Стаття 8

1. Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього

письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами

внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

2. Ця Угода укладається на невизначений термін. Вона може

бути денонсована шляхом нотифікації кожною з Договірних Сторін. В

такому випадку ця Угода припиняє дію через шість місяців після

отримання ноти про денонсацію.

3. За погодженням Договірних Сторін до цієї Угоди можуть бути

внесені зміни в письмовій формі, які становитимуть невід'ємну

частину цієї Угоди.

Вчинено в м. Київ 4 березня 2005 року у двох примірниках,

кожний українською та польською мовами, при цьому обидва тексти

мають однакову силу.

За Кабінет Міністрів За Уряд

України Республіки Польща

(підпис) (підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.07.2006 — 2006 р., № 26, стор. 291, стаття 1925, код акта 36682/2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні угоди України:

 1. ЛИСТ-УГОДА між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС. Міжнародна угода. 2017 рікк
 2. УГОДА між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні. Міжнародна угода. 2017 рікк
 3. РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ. Міжнародна угода. 2017 рікк
 4. ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди. Міжнародна угода. 2017 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері. Міжнародна угода. 2017 рікк
 6. УГОДА про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам. Міжнародна угода. 2017 рікк
 7. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом Австралії, Урядом Королівства Бельгія, Урядом Малайзії, Урядом Королівства Нідерландів та Урядом України щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. Міжнародна угода. 2017 рікк
 8. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва". Міжнародна угода. 2016 рікк
 9. "УГОДА між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень". Міжнародна угода. 2016 рікк
 10. "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ". Міжнародна угода. 2016 рікк
 11. УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9. Міжнародна угода. 2016 рікк
 12. "Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". Міжнародна угода. 2016 рікк
 13. "УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати". Міжнародна угода. 2016 рікк
 14. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених". Міжнародна угода. 2016 рікк
 15. "УГОДА між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа"програми "Креативна Європа"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 16. "ДОГОВІР між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Міжнародна угода. 2016 рікк
 17. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 18. "ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ПРОЕКТ "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 19. "УГОДА між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом". Міжнародна угода. 2016 рікк
 20. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")". Міжнародна угода. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -