Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво "( Угоду ратифіковано Законом N 3041-IV ( 3041-15 ) від 02.11.2005, ВВР, 2006, N 4, ст.56 )" Кабінет Міністрів України та Уряд Латвійської Республіки, які надалі іменуються Договірними Сторонами,. Міжнародна угода. 2006

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Угода 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом

Латвійської Республіки про економічне, промислове

та науково-технічне співробітництво

( Угоду ратифіковано Законом

N 3041-IV ( 3041-15 ) від 02.11.2005, ВВР, 2006, N 4, ст.56 )

Кабінет Міністрів України та Уряд Латвійської Республіки, які

надалі іменуються Договірними Сторонами,

враховуючи традиційні довголітні економічні відносини,

прагнучи підтримувати та зміцнювати економічне, промислове та

науково-технічне співробітництво,

керуючись принципами рівності, взаємних інтересів та

міжнародного права,

враховуючи, що з 1 травня 2004 року Латвія набула членства в

ЄС,

домовились про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони прагнутимуть розвивати, зміцнювати і

диверсифікувати економічне, промислове та науково-технічне

співробітництво на взаємовигідній основі та у всіх галузях, що

являють взаємний інтерес.

Стаття 2

Беручи до уваги досягнутий рівень економічного, промислового

та науково-технічного співробітництва, Договірні Сторони

погодились, що існують сприятливі можливості для співробітництва

на договірній основі, зокрема в наступних галузях:

- легка промисловість;

- транспорт, включаючи транспортні засоби;

- енергетика;

- охорона здоров'я та фармацевтична промисловість;

- хімічна та нафтохімічна промисловість;

- газова промисловість;

- деревообробна промисловість, включаючи целюлозно-паперову;

- електрообладнання та електропобутові прилади;

- електронна та електротехнічна промисловість;

- металургія, включаючи металообробну промисловість;

- промислове обладнання;

- сільськогосподарська та лісова техніка;

- обладнання для харчової промисловості, включаючи обладнання

для переробної промисловості;

- екологічне машинобудування;

- гірничодобувна промисловість;

- виробництво будівних матеріалів та обладнання;

- модернізація та реконструкція електростанцій, включаючи

системи електропостачання;

- розширення та реконструкція газо- і нафтопроводів,

включаючи співробітництво у сфері розвідки та обладнання нових

родовищ;

- співробітництво в галузях промислового та цивільного

будівництва, освіти та навчання фахівців в різних галузях

промисловості, співробітництво в галузях статистики.

Стаття 3

З метою виконання задач, визначених в статті 1 цієї Угоди,

створюється Міжурядова Комісія з економічного, промислового і

науково-технічного співробітництва (далі "Міжурядова Комісія").

Міжурядова Комісія складається з представників відповідних органів

державної влади.

Міжурядова Комісія може запросити представників ділових

структур брати участь в її роботі.

Стаття 4

Міжурядова Комісія буде проводити засідання у разі

необхідності, але не рідше одного разу на рік почергово в Україні

та Латвійській Республіці.

Міжурядова Комісія узгодить свій

регламент роботи.

Стаття 5

1. Основними завданнями діяльності Міжурядової Комісії є:

a) обговорення програм економічного, промислового та

науково-технічного співробітництва в галузях, що представляють

взаємний інтерес;

b) сприяння створенню необхідних умов для надання кредитів та

забезпечення фінансування економічного, промислового і

науково-технічного співробітництва;

c) сприяння співробітництву малого та середнього

підприємництва;

d) сприяння створенню відповідних умов для участі підприємців

обох держав в міжнародних виставках та ярмарках, які

проводитимуться на території будь-якої з Договірних Сторін;

e) співробітництво з розвитку екологічно безпечних систем

інфраструктури, а саме в галузях:

- енергетики;

- автомобільних та залізничних мереж;

- морських та річкових транспортних мереж;

- авіаційного транспорту;

- телекомунікацій;

- збору та обробки промислових та побутових відходів;

- меліорації;

- водного господарства;

f) розробка пропозицій з метою захисту та охорони

навколишнього природного середовища та захист споживачів;

g) розробка пропозицій та прийняття заходів з забезпечення

безпеки та сталості поставок електричної енергії, нафти та

природного газу, а також привернення потенційних інвесторів. При

цьому надаватиметься особлива увага питанням використання та

передачі електричної енергії, транспортування газу та

нафтопродуктів;

h) розробка пропозицій та прийняття заходів, спрямованих на

підвищення рівня безпеки атомних електростанцій відповідно до

міжнародно визнаних стандартів ядерної безпеки;

i) співставлення статистичних даних Договірних Сторін.

2. Міжурядова Комісія буде сприяти розвитку коопераційних

відносин та інших форм виробничого співробітництва.

3. Міжурядова Комісія надаватиме рекомендації щодо змін та

доповнень до цієї Угоди.

Стаття 6

Ця Угода застосовується без шкоди для зобов'язань, які

які випливають із членства Латвії в Європейському Союзі. Положення

Угоди не можуть бути сприйняті чи інтерпретовані як недійсні чи

суперечливі до зобов'язань покладених Угодою про партнерство та

співробітництво ( 998_012 { Угода про асоціацію ( 984_011 )} ) або

іншими угодами між Україною та Європейським Союзом.

Стаття 7

За взаємною згодою Договірних Сторін до положень цієї Угоди

можуть вноситися зміни та доповнення, які оформлюються

окремими Протоколоми, що становитимуть невід'ємну частину цієї

Угоди.

Стаття 8

Ця Угода набуває чинності з першого дня наступного місяця,

після того як Договірні Сторони повідомлять одна одну про

завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття

нею чинності.

Після набуття чинності цією Угодою, Угода між Урядом України

та Урядом Латвійської Республіки про створення міжурядової

українсько-латвійської комісії з питань торговельно-економічного

співробітництва від 24 травня 1995 року ( 428_004 )у м.Рига,

припинить чинність

Стаття 9

Ця Угода укладена на невизначений термін. Кожна з Договірних

Сторін може припинити дію цієї Угоди через письмове

повідомлення іншій Договірній Стороні. Припинення набере чинності

з першого дня шостого місяця, починаючи з дати, якою Договірна

Сторона отримає повідомлення.

Вчинено в м. Рига 5 жовтня 2004 року в двох примірниках,

кожний українською, латвійською та англійською мовами, всі тексти

є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні

цієї Угоди перевагу має текст англійською мовою.

За Кабінет Міністрів За Уряд

України Латвійської Республіки

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні угоди України:

 1. ЛИСТ-УГОДА між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС. Міжнародна угода. 2017 рікк
 2. УГОДА між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні. Міжнародна угода. 2017 рікк
 3. РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ. Міжнародна угода. 2017 рікк
 4. ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди. Міжнародна угода. 2017 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері. Міжнародна угода. 2017 рікк
 6. УГОДА про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам. Міжнародна угода. 2017 рікк
 7. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом Австралії, Урядом Королівства Бельгія, Урядом Малайзії, Урядом Королівства Нідерландів та Урядом України щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. Міжнародна угода. 2017 рікк
 8. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва". Міжнародна угода. 2016 рікк
 9. "УГОДА між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень". Міжнародна угода. 2016 рікк
 10. "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ". Міжнародна угода. 2016 рікк
 11. УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9. Міжнародна угода. 2016 рікк
 12. "Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". Міжнародна угода. 2016 рікк
 13. "УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати". Міжнародна угода. 2016 рікк
 14. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених". Міжнародна угода. 2016 рікк
 15. "УГОДА між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа"програми "Креативна Європа"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 16. "ДОГОВІР між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Міжнародна угода. 2016 рікк
 17. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 18. "ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ПРОЕКТ "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 19. "УГОДА між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом". Міжнародна угода. 2016 рікк
 20. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")". Міжнародна угода. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -