<<
>>

УГОДА про гарантії запозичення між Україною та Сполученими Штатами Америки, 2015. Міжнародна угода. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

УГОДА

про гарантії запозичення між Україною та Сполученими Штатами Америки

Дата підписання:

18.05.2015

Дата набрання чинності для України:

26.05.2015

Цю Угоду (далі - «Угода») укладено між Україною (далі - «Україна» або «Позичальник») та Сполученими Штатами Америки (далі - «США») (разом далі - «Сторони»),

СТАТТЯ І. Мета

Пункт 1.01. Мета. США, які діють через Агентство США з міжнародного розвитку (далі - «АМР США»), планують надати гарантії (далі - «Гарантії запозичення» або «Гарантії») за деякими платіжними зобов’язаннями у зв’язку із новим боргом, що Україна очікує одержати. Ця гарантійна програма допомоги має на меті підтримку програми економічних реформ України, що підтримується Міжнародним Валютним Фондом, АМР США та іншими членами міжнародної спільноти, підтримку подальшого доступу України до ринків капіталу та надати Україні зовнішнє фінансування за припустимими ставками. Метою цієї Угоди є закріплення прав та зобов'язань Сторін у зв'язку із гарантійною програмою допомоги, описаною в цьому документі.

СТАТТЯ II. Гарантія

Пункт 2.01. Гарантійні зобов’язання. З урахуванням умов цієї Угоди, АМР США випускає Гарантії у зв'язку із платіжними зобов'язаннями Позичальника за Прийнятними облігаціями (як цей термін визначено в Пункті 2.02 нижче). Гарантії гарантуватимуть сто процентів (100%) основної суми погашення Позичальника за Прийнятними облігаціями у сумі, що не перевищує основної загальної суми один мільярд доларів США (1 000 000 000 доларів США) разом із процентами, які підлягають сплаті за нею, на період до п’яти (5) років з дати випуску.

Гарантії випускаються відповідно до Розділу III Закону про асигнування на Державний департамент, закордонні операції та пов’язані програми від 2015 року (Div. J, P.L. 113-235) та Акта про підтримку суверенітету, цілісності, демократії та економічної стабільності України від 2014 року (P.L. 113-95). Гарантії становлять, за внутрішнім законодавством США, зобов’язання Сполучених Штатів Америки, та вся довіра і репутація США знаходиться в заставі для повної оплати та виконання таких гарантійних зобов’язань. Стандартні умови Гарантій випущених за цією Угодою взаємно погоджуються та публікуються Урядом США у Розділі 22, Глави II Кодексу федеральних правил США на користь держателів Прийнятних облігацій час від часу, як цей термін визначено в Пункті 2.02, (далі - «Держателі облігацій»).

Пункт. 2.02: Прийнятні облігації та Умови. «Прийнятні облігації» - це облігації, деноміновані в доларах США та випущені Позичальником: (а) для цілей гарантійної програми допомоги зазначеної у Пункті 1.01 цієї Угоди; (b) придбані «Прийнятними андерайтерами», як цей термін визначено в Пункті 2.03; та (с) згідно умов, документів та договорів у формі та за змістом, взаємно погодженими АМР США, Прийнятними андерайтерами та Позичальником, включно з, але не обмежуючись, проспектом емісії, договорів щодо придбання облігацій або андерайтингу, договори щодо глобальних облігацій або фінансового агента {посилання на такі договори в їх остаточній формі здійснюються в цій Угоді в якості «Боргових договорів»).

Для цілей підпункту (с) вище, АМР США підтверджує згоду щодо форми та змісту Боргових договорів до початку маркетингу Прийнятних облігацій (незважаючи на те, що деякі питання прайсингу та інші умови в Боргових договорах будуть тільки завершені на Дату закриття або негайно до неї).

Якщо інше не було погоджене Сторонами в письмовій формі, Прийнятні облігації мають строк погашення у п'ять (5) років, з процентами, які сплачуються на регулярній основі та з виплатою основної суми у дату погашення.

Пункт 2.03.

Прийнятні андерайтери. Якщо інше не було погоджене Сторонами в письмовій формі, «Прийнятні андерайтери» - це ті обрані Україною установи, що: (а) придбавають Прийнятні облігації безпосередньо в Позичальника з подальшим розподілом між інвесторами; (b) підтримують основне місце господарської діяльності в Сполучених Штатах та підлягають регулюванню згідно законів Сполучених Штатів (включно із реєстрацією в якості брокер-дилера згідно Закону США про цінні папери від 1934 року зі змінами, та членством в Агентстві з регулювання діяльності фінансових установ); та (c) є фінансово спроможними виступати в якості андерайтера для випуску Прийнятних облігацій. Витрати на послуги Прийнятних андерайтерів сплачуються Позичальником та можуть бути сплачені із надходжень від Прийнятних облігацій, доступних на Дату закриття.

Пункт 2.04. Транші. Якщо інше не було погоджене Сторонами в письмовій формі, Прийнятні облігації та Гарантії, пов’язані з ними, випускаються одним (1) траншем.

Пункт 2.05. Остаточна дата запозичення. Гарантії випускаються одночасно із випуском Прийнятних облігацій (далі - «Дата закриття») із передавальним написом на звороті глобальних облігацій, що засвідчують Прийнятні облігації. Якщо інше не було погоджене Сторонами в письмовій формі, остаточна дата Дати закриття (та випуску Гарантій за цією Угодою) настає через тридцять (30) днів з дати набрання чинності цієї Угоди, як зазначено в Пункті 7.01, та остаточна дата для запиту на випуск Гарантій за цією Угодою настає за десять (10) днів до Дати закриття.

СТАТТЯ III. Фінансовий агент

Пункт 3.01. Фінансовий агент. Фінансовий агент для Позичальника обирається Україною та погоджується АМР США і виконує свої зобов’язання згідно умов договору щодо фінансового агента погодженого Позичальником, фінансовим агентом та АМР США. Витрати щодо таких послуг сплачуються Позичальником та можуть бути виплачені за рахунок надходжень від Прийнятних облігацій, доступних на Дату закриття.

СТАТТЯ IV. Попередні умови

Пункт 4.01. Попередні умови для Позичальника.

(a) Процесуальні вимоги та документи. Якщо інше не було погоджене АМР США в письмовій формі, не пізніше як до початку маркетингу Прийнятних облігацій Позичальник надає, у формі та за змістом задовільним для АМР США, наступне:

(i) остаточну версію юридичного висновку Директора Юридичного департаменту Міністерства фінансів України, який підтверджує чинність та можливість виконання в примусовому порядку Боргових договорів та пов'язаних договорів, якщо такі будуть, та зазначає, що такі договори були належним чином санкціоновані, укладені, надані та становлять законні, чинні та обов’язкові для Позичальника зобов’язання;

(ii) остаточні версії усіх документів, необхідних згідно умов Боргових договорів та будь-яких пов’язаних договорів для виконання попередніх умов зазначених в них;

(iii) належним чином заповнений та підписаний Сертифікат та Запит для випуску Гарантій за формою Додатка І;

(iv) інформація щодо імені посадової особи, зазначеної в Пункті 6.06, та імен будь-яких додаткових представників, разом зі зразками підписів кожної уповноваженої особи; та

(v) інші такі документи та заяви, які АМР США може обґрунтовано запитувати у зв’язку із транзакціями передбаченими цією Угодою.

(b) Додаткові умови. Додаткові попередні умови для випуску Гарантій додані як Додаток II. США вирішують, до початку маркетингу Прийнятних облігацій, чи були виконані усі умови згідно Додатку II.

Пункт 4.02. Попередні умови для США. Якщо інше не було погоджене Україною в письмовій формі, до або на момент випуску Гарантій, АМР США надає, у формі та за змістом, задовільним для Позичальника та/або Прийнятних андерайтерів, такі документи, сертифікати, висновки, які обґрунтовано можуть запитуватися за Борговими договорами.

Пункт 4.03. Виконання попередніх умов та повідомлення. Випуск Гарантій залежить від виконання попередніх умов, зазначених у Пунктах 4.01 та 4.02 вище, та до надання будь-яких Гарантій, АМР США надає Позичальнику повідомлення у письмовій формі, що надання гарантії може відбутися.

СТАТТЯ V. Спеціальні зобов’язання

Пункт 5.01. Відшкодування та перехід прав. Позичальник погоджується, що, якщо АМР США здійснить будь-який платіж від імені Позичальника Держателям облігацій чи на їх користь згідно з Гарантіями, незалежно від того, чи зверталися Держателі облігацій до АМР США за таким платежем, і незалежно від того, чи настав випадок невиконання зобов’язань згідно з умовами Боргового договору (далі - «Невиконання зобов’язань»), Позичальник негайно відшкодовує такий платіж АМР США. АМР США негайно повідомляє Позичальнику про будь-який такий платіж.

Якщо: (і) ААМРМР США здійснить будь-який такий платіж, як описано вище, і Позичальник не відшкодує АМР США суму такого платежу у повному розмірі протягом тридцяти (30) днів з моменту здійснення АМР США такого платежу; (іі) АМР США здійснить аналогічний платіж від імені Позичальника щодо будь-якого непогашеного боргового зобов’язання, випущеного Україною 16 травня 2014 року, гарантованого АМР США (CUSIP: 903724Ак8) (далі - «Гарантований борг 2014 року»), і Позичальник не відшкодує АМР США у повному розмірі суму такого аналогічного платежу протягом тридцяти (30) днів з моменту здійснення АМР США такого платежу; або (ііі) Позичальник повідомить АМР США про те, що він не має наміру обслуговувати Боргові договори чи відповідні боргові договори за Гарантованим боргом 2014 року (далі - «Боргові договори 2014 року») у повному обсязі, АМР США має право, але не зобов’язане без попереднього повідомлення Позичальнику чи згоди Позичальника вимагати дострокового погашення боргу Позичальника перед АМР США, яке АМР США мало б, якщо Позичальник не виконував би зобов’язання щодо здійснення всіх майбутніх платежів, що підлягають сплаті за Борговими договорами та Борговими договорами 2014 року. Якщо АМР США здійснить таке своє право, чиста поточна вартість всіх непогашених платежів за основною сумою та процентами, що підлягають сплаті за Борговими договорами та Борговими договорами 2014 року, негайно підлягає сплаті та погашенню на користь АМР США в дату, в яку АМР США повідомить Позичальника у письмовій формі про те, що АМР США здійснює таке право, і взамін на це АМР США візьме на себе зобов'язання здійснити всі подальші платежі, що належать до сплати на користь фінансового агента за Борговими договорами та Борговими договорами 2014 року. Чиста поточна вартість розраховується використовуючи ставку цінних паперів Казначейства США.

Для уникнення сумнівів, жодне із зазначеного у попередньому абзаці не впливає на умови Гарантій чи аналогічних гарантій, пов’язаних з Гарантованим боргом 2014 року. У тій мірі, в якій зазначені вище положення цього Пункту 5.01 суперечать відповідним положенням Угоди про гарантії запозичення між Україною та Сполученими Штатами Америки, підписаної у Вашингтоні 14 квітня 2014 року (далі - «УГЗ 2014 року»), Сторони погоджуються, що зазначені вище положення мають переважну силу над відповідними положеннями УГЗ 2014 року.

У разі настання Невиконання зобов’язань в силу дії цієї Угоди і статусу АМР США як Гаранта до АМР США переходять всі права Держателів облігацій стосовно Позичальника щодо відповідного платежу.

Пункт 5.02. Комісія за затримку платежу. У випадку затримки виплати сум, що підлягають сплаті АМР США шляхом відшкодування сум, які були виплачені АМР США від імені Позичальника, на всі такі суми нараховується комісія за затримку платежу. Така комісія за затримку платежу нараховується АМР США на тих самих умовах, що й комісії за затримку платежу, належні Держателям облігацій як такі комісії, за їх наявності, передбачені у Прийнятних облігаціях. Для уникнення сумнівів, комісія за затримку платежу нараховується на усі суми, сплачені АМР США згідно Гарантій, включно із будь-якими платежами щодо комісій за затримку платежів, необхідними за Прийнятними облігаціями та Гарантіями.

Пункт 5.03. Використання надходжень. Позичальник не використовує надходження від випуску Прийнятних облігацій для військових або напіввійськових цілей; за умови, що ніщо в цій Угоді не перешкоджає Позичальнику поєднувати надходження від випуску Прийнятних облігацій з іншими джерелами державних доходів для фінансування загальних бюджетних видатків.

СТАТТЯ VI. Загальні положення

Пункт 6.01. Консультування. Сторони співпрацюють, щоб забезпечити, що мета цієї Угоди буде досягнута. У зв’язку із питаннями, що стосуються обрання Прийнятних андерайтерів та фінансового агента, передбаченого в Пункті 3.01, випуску Прийнятних облігацій, Боргових договорів і пов’язаних питань, Сторони консультуються через своїх представників, вказаних у Пункті 6.06.

Пункт 6.02. Звітність, бухгалтерські книги та записи, аудит і перегляд. Позичальник, допоки Прийнятні облігації є непогашеними або є непогашеною будь-яка вимога за Гарантіями та періодом в три (3) роки після погашення:

(а) надає Уряду США таку інформацію та звітність, яка може бути обґрунтовано запитана щодо Прийнятних облігацій, Боргових договорів, Гарантій та цієї Угоди.

(b) веде, відповідно до загально прийнятих принципів бухгалтерського обліку та бухгалтерської практики, що послідовно застосовуються урядом України, бухгалтерські книга та записи щодо Прийнятних облігацій, Боргових договорів та цієї Угоди. Такі книги та записи переглядаються Рахунковою палатою України в межах, передбачених законами України, що застосовуються.

(c) надає можливість уповноваженим представникам Уряду США у будь-який розумний час переглядати такі книги, записи та інші документи, зазначені в цьому пункті.

Пункт 6.03. Інші платежі. Позичальник підтверджує, що не було отримано жодних платежів або інших вигод, та погоджується, що їх не буде отримано будь-якою посадовою особою Позичальника у зв’язку із закупівлею товарів чи послуг, що фінансуватимуться за рахунок Прийнятних облігацій, за винятком комісій, податків чи подібних платежів, які законно вимагаються на території Позичальника.

Пункт 6.04. Засоби захисту. США мають право призупинити чи припинити випуск Гарантій, які ще не були випущені, подавши Позичальнику повідомлення про це, враховуючи те, що Сторони надають перевагу вирішенню будь-яких проблемних питань дипломатичними зусиллями, якщо США вирішать:

(i) що умови цієї Угоди були порушені Україною;

(ii) не були виконані попередні умови для випуску Гарантій, наведені в Пункті 4.01 цієї Угоди чи будь-якому з Додатків до неї;

(iii) після дати підписання цієї Угоди мало місце припинення або недемократичний перехід конституційного центрального уряду України, як він існує на дату підписання цієї Угоди (що, для уникнення сумнівів, не включає жодних змін в складі центрального уряду, що сталися з причин смерті, відставки, призупинення або зняття з посади будь-якого міністра(-ів) або іншого працівника(-ів) Уряду, що відповідають подальшій діяльності існуючого центрального Уряду України); або

(iv) Україна не виконала зобов’язання (допустила дефолт) чи здійснила реструктуризацію щодо будь-якого боргу, що існує перед або який був гарантований США, Міжнародним валютним фондом чи Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Випуск АМР США будь-якої Гарантії, виплата АМР США Держателям облігацій будь-яких сум за будь-якою Гарантією, затримка чи неспроможність АМР США подати будь-яку претензію щодо виплати, чи затримка чи неможливість АМР США подати письмове погодження щодо будь-якого дострокового погашення боргу Держателями облігацій (якщо таке право на дострокове погашення передбачене Прийнятними облігаціями) не вважається відмовою АМР США від будь-яких прав, що належать АМР США за цією Угодою, Борговими договорами чи будь-якою Гарантією.

Пункт 6.05. Листи про виконання. АМР США може час від часу надавати листи про виконання, що додатково зазначають процедури, що застосовуються, щодо виконання ним цієї Угоди або фіксують домовленість Сторін щодо деталей виконання цієї Угоди (далі - «Листи про виконання»). Для уникнення сумнівів, такі Листи про виконання негативно не впливають на права та зобов’язання Сторін за цією Угодою без надання ними письмової згоди.

Пункт 6.06. Представники.

(a) Для цілей, що стосуються реалізації технічних і фінансових аспектів цієї Угоди, до моменту випуску Прийнятних облігацій (включно) Позичальник представляється фізичною особою, яка займає посаду чи виконує обов’язки Заступника Міністра фінансів Міністерства фінансів України, та Уряд США представляється фізичною особою, яка займає посаду чи виконує обов’язки Директора Відділу кредитування розвитку АМР США.

(b) Кожна Сторона, шляхом надання письмового повідомлення, може призначити додаткових представників. Будь-яка Сторона може приймати будь-який документ, підписаний такими представниками іншої Сторони на виконання цієї Угоди, доки не отримає письмове повідомлення про відкликання їх повноважень.

Пункт 6.07. Повідомлення. Будь-яке повідомлення, запит, документ або інші повідомлення, надані будь-якою Стороною іншій Стороні за цією Угодою, надаються у письмовій формі або телеграмою, чи телеграфом, містять посилання на номер Гарантії запозичення Україна / АМР США, який міститься на погодженій остаточній формі Додатка 1, та вважаються наданими належним чином чи надісланими в момент доставки такій Стороні на наступні адреси:

Позичальнику:

Міністерство фінансів - Україна

До уваги: Артема Валентиновича Шевальова

Заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції

вул. Грушевського, 12/2

01008, Київ, Україна.

Уряду США:

Агентство США з міжнародного розвитку

Відділ кредитування розвитку, Кімната 2.10

1300 Пенсільванія Авеню, N. W., місто Вашингтон, 20523-0214

з наданням копії:

Агентству США з міжнародного розвитку

вул. Ігоря Сікорського, 4

04112, Київ, Україна

Усі повідомлення здійснюються англійською мовою, якщо Сторони у письмовій формі не погодяться про інше.

Пункт 6.08. Податки та збори. Ця Угода, Прийнятні облігації та надходження за ними є вільними від будь-якого оподаткування або комісій, встановлених в Україні на дату набрання чинності цією Угодою або після такої дати.

Пункт 6.09. Додатки. Додатки до цієї Угоди становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

СТАТТЯ VII. Набрання чинності

Пункт 7.01. Набрання чинності. Ця Угода набирає чинності з дати останнього повідомлення в обміні письмовими повідомленнями, в яких Сторони повідомляють одна одну про те, що їхні відповідні юридичні внутрішньодержавні вимоги щодо набрання чинності цією Угодою були виконані.

УЧИНЕНО у Києві цього 18-го дня, травня місяця 2015 року, в двох примірниках англійською мовою. Примірник українською мовою готується та вважатиметься рівно автентичним після обміну письмовим підтвердженням між Сторонами про його відповідність із примірником англійською мовою.

ЗА

УКРАЇНУ:

[підпис

ЗА

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ:

[підпис

ДОДАТОК I

ДО УГОДИ ПРО ГАРАНТІЇ ЗАПОЗИЧЕННЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ

Гарантія запозичення Україна / АМР США №

СЕРТИФІКАТ ТА ЗАПИТ ДЛЯ ВИПУСКУ ГАРАНТІЙ ЗАПОЗИЧЕННЯ

Україна (далі - «Позичальник») відповідно до Угоди про гарантії запозичення від __________ 2015 року, укладеної між Позичальником та Сполученими Штатами Америки (далі - «Угода»), цим звертається із запитом щодо випуску Гарантій запозичення (як цей термін визначено в Угоді), що покривають основну суму у розмірі [1 000 000 000] доларів США та відповідні проценти за основною сумою. Приблизна дата для випуску Прийнятних облігацій (як цей термін визначено в Угоді) з вигодою від Гарантій запозичення є ____________. У зв’язку з цим запитом Позичальник цим засвідчує, що він повністю відповідає умовам Угоди.

Україна

ПІДПИСАНО: ______________

ПОСАДА: __________________

ДАТА: _____________________

ДОДАТОК II

ДО УГОДИ ПРО ГАРАНТІЇ ЗАПОЗИЧЕННЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ

Оскільки ця Угода про гарантії запозичення визначена Сторонами для підтримки економічних реформ, що допоможуть відновити економічну активність та розширити економічні можливості для громадян України; та

визнаючи, що Гарантії запозичення, випущені за цією Угодою, матимуть найбільший ефект, якщо вони будуть частиною більш широких ініціатив щодо реформ, скоординованих Урядом України (далі - «Україна»).

Наступні умови економічних реформ спрямовані на очікувані реформи згідно з програмою Міжнародного валютного фонду у сфері макроекономічної стабільності та реформування фінансового сектору, системи соціального захисту, реформи енергетичного сектору та антикорупційної реформи. Якщо інше не було погоджене АМР США у письмовій формі, ці умови виконуються не пізніше дати початку маркетингу Прийнятних облігацій.

1. Україна виконує всі попередні заходи МВФ щодо економічних реформ та макроекономічної політики, необхідні для отримання погодження Програми розширеного фінансування (EFF) Радою директорів МВФ. Україна надає АМР США письмове підтвердження свого наміру і надалі відповідати вимогам EFF.

2. Україна надає письмове підтвердження того, що надходження за запозиченням під гарантію запозичення, надану США, будуть використані на соціальні видатки для захисту найбільш незахищених українців від наслідків необхідних економічних коригувань, в тому числі продовження скорочення неадресних енергетичних субсидій. Україна надає МВФ план щодо уніфікації підходів до надання соціальної підтримки незахищеним сім’ям через наслідки підвищень цін на газ з метою покращення адресності допомоги та сфери її застосування. Україна надає письмове підтвердження свого зобов'язання співпрацювати з МВФ та Світовим банком для приведення плану у відповідність із зобов’язаннями перед МВФ у Меморандумі про економічну та фінансову політику та з Планом заходів щодо реформування газового сектору, розробленого у співпраці зі Світовим банком.

3. Україна, діючи через Кабінет Міністрів України, ухвалює план реформування газового сектору, який відповідає вимогам Світового банку та МВФ, включаючи: (і) розділення основних напрямів діяльності НАК «Нафтогаз України» (транспортування, зберігання та продаж газу) та (іі) покращення прозорості газопостачання через аудити підприємств, що займаються газопостачанням, та облік на всіх ланках газопостачання.

4. Україна готує та подає до Верховної Ради законодавство, що відповідає Плану заходів щодо реформування газового сектору, розробленого у співпраці зі Світовим банком та відповідно до зобов’язань України перед МВФ, яке створить основу для: (1) доступу третіх осіб до газової інфраструктури; (2) затвердження національним регулятором у сферах енергетики та комунальних послуг методології та тарифів стосовно ринку газу; а також (3) вільної і добросовісної конкуренції на ринку газу шляхом лібералізації цін. Україна надає АМР США план та графік прийняття і впровадження цього законодавства. Україна також надає АМР США план та графік подання до Верховної Ради, прийняття та впровадження законодавства, яке забезпечує національному регулятору у сферах енергетики та комунальних послуг повноваження для здійснення незалежної діяльності. Україна також надає письмове підтвердження наміру України впровадити все зазначене законодавство згідно з найкращими практиками, як описано у Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства, стороною якого є Україна, та відповідних керівних принципів ЄС.

5. Україна вживає кроків до забезпечення достатнього бюджету та надання належних службових приміщень для Національного антикорупційного бюро України (НАКБ). Україна надає АМР США оновлену інформацію щодо процесу призначення директора НАКБ та створення команди експертів для підготовки аналітичних матеріалів для майбутніх детективів. Україна також надає АМР США оновлену інформацію щодо поступу у створенні Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

6. Україна надає письмове підтвердження того, що вона прийняла закони, а також надає копію таких законів, які: зміцнюють процес розкриття інформації про активи відповідно до взятих урядом зобов’язань у Меморандумі про економічну та фінансову політику з МВФ (МЕФП). Україна також письмово підтверджує своє зобов’язання зробити будь-які подальші кроки, необхідні для зміцнення процесу розкриття інформації про активи, передбачені МВФ, у сферах, зазначених у МЕФП для того, щоб: (і) забезпечити, щоб розкриття інформації щодо високопосадовців включало інформацію про кошти або інші активи як в Україні, так і за кордоном, бенефіціарними власниками та контролерами яких вони є; (іі) заборонити (за винятком випадків, коли відповідні дії прямо дозволені Конституцією України або такими законами) посадовим особам отримувати будь-які подарунки та інші вигоди і отримувати будь-яку заробітну плату або компенсації, за винятком заробітної плати або компенсацій за виконання їхніх офіційних службових обов’язків; та (ііі) забезпечити, щоб НАЗК могло використовувати свої повноваження для здійснення моніторингу та контролю за достовірністю розкриття інформації щодо таких активів. Україна, надає АМР США план та графік щодо визначення та вжиття цих кроків для зміцнення процесу розкриття інформації про активи, у співпраці з МВФ.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 31.07.2015 — 2015 р., № 58, стор. 336, стаття 1925, код акта 77792/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні угоди України:

 1. ЛИСТ-УГОДА між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС. Міжнародна угода. 2017 рікк
 2. УГОДА між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні. Міжнародна угода. 2017 рікк
 3. РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ. Міжнародна угода. 2017 рікк
 4. ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди. Міжнародна угода. 2017 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері. Міжнародна угода. 2017 рікк
 6. УГОДА про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам. Міжнародна угода. 2017 рікк
 7. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом Австралії, Урядом Королівства Бельгія, Урядом Малайзії, Урядом Королівства Нідерландів та Урядом України щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. Міжнародна угода. 2017 рікк
 8. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва". Міжнародна угода. 2016 рікк
 9. "УГОДА між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень". Міжнародна угода. 2016 рікк
 10. "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ". Міжнародна угода. 2016 рікк
 11. УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9. Міжнародна угода. 2016 рікк
 12. "Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". Міжнародна угода. 2016 рікк
 13. "УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати". Міжнародна угода. 2016 рікк
 14. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених". Міжнародна угода. 2016 рікк
 15. "УГОДА між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа"програми "Креативна Європа"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 16. "ДОГОВІР між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Міжнародна угода. 2016 рікк
 17. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 18. "ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ПРОЕКТ "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 19. "УГОДА між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом". Міжнародна угода. 2016 рікк
 20. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")". Міжнародна угода. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -