<<
>>

ЗАКОН УКРАЇНИ "Основи законодавства України про охорону здоров'я"(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Верховна Рада України. 1993

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Основи законодавства України про охорону здоров'я(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19){Вводиться в дію Постановою ВР№ 2802-XII від 19.11.92, ВВР, 1993, № 4, ст.20}{Із змінами, внесеними згідно з Декретом№ 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, № 11, ст. 93Законами№ 2978-XII від 03.02.93, ВВР, 1993, № 15, ст.132№ 4039а-XII від 25.02.94, ВВР, 1994, № 28, ст.235№ 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, № 41, ст.376№ 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.404№ 70/97-ВР від 14.02.97, ВВР, 1997, № 15, ст.115№ 1489-III від 22.02.2000, ВВР, 2000, № 19, ст.143№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250№ 1694-IV від 20.04.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.83№ 1801-IV від 17.06.2004, ВВР, 2004, № 43-44, ст.493№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162№ 2427-IV від 01.03.2005, ВВР, 2005, № 13, ст.231№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267№ 2624-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.355№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96№ 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184№ 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66№ 657-V від 08.02.2007, ВВР, 2007, № 16, ст.215№ 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440№ 1033-V від 17.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.445}{Додатково див. Рішення Конституційного Суду№ 6-рп/2007 від 09.07.2007}{Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року№ 121-VI від 12.02.2008, ВВР, 2008, № 11, ст.108}{Додатково див. Рішення Конституційного Суду№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}{Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63№ 3395-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.537№ 3611-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 14, ст.86№ 4000-VI від 03.11.2011, ВВР, 2012, № 23, ст.241№ 4196-VI від 20.12.2011, ВВР, 2012, № 30, ст.348№ 5036-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.223№ 5081-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.340№ 5290-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41№ 694-VII від 19.11.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.793}{Щодо втрати чинності Закону № 2592-VI від 07.10.2010 додатково див. Закон № 763-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.189}{Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745№ 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890№ 1213-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 26, ст.894№ 1590-VII від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1184№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40 - щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"№ 326-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.237}{Установити, що у 2016 році норми і положення частини другої статті 12, пункту "ж" частини першої статті 77 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України, згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}{У тексті Основ законодавства України про охорону здоров'я:слова "галузь", "подання", "державна виконавча влада", "Республіка Крим" в усіх відмінках замінено відповідно словами "сфера", "надання", "виконавча влада", "Автономна Республіка Крим" у відповідному відмінку;слова "подавати", "подається", "подаватися", "подають" замінено відповідно словами "надавати", "надається", "надаватися", "надають";слова "медико-санітарна допомога" і "лікувально-профілактична допомога" в усіх відмінках замінено словами "медична допомога" у відповідному відмінку;слова "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку;слово "акредитованих" виключено згідно із Законом № 3611-VI від 07.07.2011}{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Розділ III ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Розділ IV ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВИХ І БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ЖИТТЯ
Розділ VI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ І ПРОТЕЗНИМИ ЗАСОБАМИ
Розділ VII ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МАТЕРІ ТА ДИТИНИ
Розділ VIII МЕДИКО-САНІТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ВІДПОЧИНКУ
Розділ IX МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Розділ X МЕДИЧНА І ФАРМАЦЕВТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Розділ XI МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Розділ XII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я

Закони України:

 1. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Венедіктової І.В.". Верховна Рада України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом". Верховна Рада України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я". Верховна Рада України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом". Верховна Рада України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я". Верховна Рада України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Кіссе А.І. Президенту України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення зміни до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України"щодо програмної політики та території розповсюдження". Верховна Рада України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів". Верховна Рада України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран". Верховна Рада України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -