<<
>>

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про охорону навколишнього природного середовища"(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546). Верховна Рада України. 1991

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Про охорону навколишнього природного середовища(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546){Вводиться в дію Постановою ВР№ 1268-XII від 26.06.91, ВВР, 1991, № 41, ст.547}{Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 3180-XII від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст.277№ 81/96-ВР від 06.03.96, ВВР, 1996, № 15, ст.70№ 650/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, № 11-12, ст.41№ 186/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, № 34, ст.230№ 783-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 - редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет України на 2000 рік№ 934-XIV від 14.07.99, ВВР, 1999, № 38, ст.338 - Закон діє до 01.01.2002 року№ 1287-XIV від 14.12.99, ВВР, 2000, № 4, ст.26№ 1288-XIV від 14.12.99, ВВР, 2000, № 5, ст.34№ 1642-III від 06.04.2000, ВВР, 2000, № 27, ст.213№ 1807-III від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318№ 2556-III від 21.06.2001, ВВР, 2001, № 48, ст.252№ 3033-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 26, ст.176№ 198-IV від 24.10.2002, ВВР, 2002, № 50, ст.366№ 254-IV від 28.11.2002, ВВР, 2003, № 4, ст.31№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247№ 824-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст.269№ 1122-IV від 11.07.2003, ВВР, 2004, № 7, ст.58№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250№ 1863-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 45, ст.501№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267№ 2637-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 27, ст.362№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96№ 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66№ 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440№ 1026-V від 16.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.444№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}{Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253№ 515-VI від 17.09.2008, ВВР, 2008, № 52, ст.394№ 882-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 24, ст.297№ 1158-VI від 19.03.2009, ВВР, 2009, № 30, ст.428№ 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160№ 2973-VI від 03.02.2011, ВВР, 2011, № 33, ст.326№ 3038-VI від 17.02.2011, ВВР, 2011, № 34, ст.343№ 3530-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 2-3, ст.3№ 4713-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 8, ст.77№ 5456-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 46, ст.640 - зміни набирають чинності з 18.11.2012, крім положень, які стосуються передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 - див. пункт 1 розділу II Закону № 5456-VI від 16.10.2012№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12№ 71-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 7-8, № 9, ст.55№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44№ 918-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 6, ст.57}{У назві і тексті Закону слова "Українська РСР", "Кримська АРСР", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища Української РСР", "міста республіканського підпорядкування" у всіх відмінках замінено словами "Україна", "Автономна Республіка Крим", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "міста загальнодержавного значення" у відповідних відмінках згідно із Законом № 81/96-ВР від 06.03.96}{У тексті Закону слова "народних депутатів" виключені на підставі Закону № 186/98-ВР від 05.03.98}{У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" у відповідних відмінках згідно із Законом № 1642-III від 06.04.2000}{У тексті Закону: слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку; слова "міністерств, відомств" замінено словами "центральних органів виконавчої влади"; слова "громадські об'єднання" та "громадські об'єднання і організації" в усіх відмінках замінено словами "громадські організації" у відповідному відмінку; слова "інспектори охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінено словами "інспектори з охорони довкілля" у відповідному відмінку; слова "місцеві Ради", "відповідні Ради" в усіх відмінках замінено відповідно словами "місцеві ради", "відповідні ради" у відповідному відмінку; слова "і його органів на місцях", "його органи на місцях", "та його органів на місцях", "і розпорядчі", "республіканські" у всіх відмінках виключено згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН
Розділ III ПОВНОВАЖЕННЯ РАД У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Розділ IV ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Розділ V СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ОБЛІК ТА ІНФОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Розділ VI ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Розділ VII СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Розділ VIII КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Розділ IX РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Розділ X ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Розділ XI ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Розділ XII ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ'ЄКТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВІЙ ОХОРОНІ
Розділ XIII НАДЗВИЧАЙНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИТУАЦІЇ
Розділ XIV ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Розділ XV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Розділ XVI МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Закони України:

 1. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України". Верховна Рада України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу". Верховна Рада України. 2022 рікк
 3. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень стосовно вчинення нотаріальних та реєстраційних дій в процесі набуття прав на земельні ділянки". Верховна Рада України. 2022 рікк
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення"Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України"". Верховна Рада України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів". Верховна Рада України. 2022 рікк
 6. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення VI Міжнародної спільної конференції Європейської організації вищих органів аудиту (EUROSAI) та Арабської організації вищих органів аудиту (ARABOSAI) на тему "Дослідження вищими органами аудиту ефективності політики боротьби зі зміною клімату та її наслідками"у травні 2022 року в м. Києві". Верховна Рада України. 2022 рікк
 7. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння формуванню відповідального батьківства". Верховна Рада України. 2022 рікк
 8. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті". Верховна Рада України. 2022 рікк
 9. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення зміни до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2022 рікк
 10. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про освіту"щодо встановлення відповідальності за передачу академічних творів із порушенням принципів академічної доброчесності". Верховна Рада України. 2022 рікк
 11. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України". Верховна Рада України. 2022 рікк
 12. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"Закону України "Про житлово-комунальні послуги"". Верховна Рада України. 2022 рікк
 13. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження". Верховна Рада України. 2022 рікк
 14. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2022 рікк
 15. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб Державної податкової служби України, Державної митної служби України, що могли призвести до зменшення надходжень до державного бюджету, та можливих зловживань у сфері фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"". Верховна Рада України. 2022 рікк
 16. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про зміну і встановлення меж міста Іршави Хустського району Закарпатської області". Верховна Рада України. 2022 рікк
 17. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2022 рікк
 18. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про зміну і встановлення меж міста Виноградова Берегівського району Закарпатської області". Верховна Рада України. 2022 рікк
 19. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про зміну і встановлення меж міста Носівки Ніжинського району Чернігівської області". Верховна Рада України. 2022 рікк
 20. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про зміну і встановлення меж міста Вугледара Волноваського району Донецької області ". Верховна Рада України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -