<<
>>

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Регламент Верховної Ради України"(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 14-15, № 16-17, ст.133). Верховна Рада України. 2010

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Про Регламент Верховної Ради України(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 14-15, № 16-17, ст.133){Із змінами, внесеними згідно із Законом№ 1952-VI від 09.03.2010, ВВР, 2010, № 16-17, ст.134}{Офіційне тлумачення до Регламенту див. в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2010 від 06.04.2010}{Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 2157-VI від 27.04.2010, ВВР, 2010, № 21, ст.223№ 2600-VI від 08.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.64№ 2704-VI від 18.11.2010, ВВР, 2011, № 12, ст.84№ 3614-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 9, ст.63№ 4162-VI від 09.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.335№ 4308-VI від 11.01.2012, ВВР, 2012, № 31, ст.396}{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 12-рп/2012 від 30.05.2012}{Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89№ 4874-VI від 05.06.2012, ВВР, 2013, N 17, ст.153}{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 15-рп/2012 від 11.07.2012}{Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61№ 5474-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 49, ст.687№ 5520-VI від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 9, ст.92№ 29-VII від 22.02.2013, ВВР, 2014, № 10, ст.105№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178№ 429-VII від 03.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.723№ 724-VII від 16.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.804 - втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.811№ 767-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.593№ 769-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.190№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816№ 1235-VII від 06.05.2014, ВВР, 2014, № 26, ст.902№ 1599-VII від 22.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1188№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056№ 176-VIII від 10.02.2015, ВВР, 2015, № 16, ст.107№ 192-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 18, № 19-20, ст.132№ 576-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.360№ 577-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.341№ 848-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.25№ 948-VIII від 28.01.2016, ВВР, 2016, № 7, ст.63}{У тексті Регламенту слова "Міністр фінансів України" та "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування державної бюджетної політики" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}Верховна Рада України постановляє:1. Затвердити Регламент Верховної Ради України (додається).2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.Президент УкраїниВ.ЮЩЕНКОм. Київ10 лютого 2010 року№ 1861-VIЗАТВЕРДЖЕНОЗаконом Українивід 10 лютого 2010 року № 1861-VIРЕГЛАМЕНТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 1 СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 2 ПЕРША СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НОВОГО СКЛИКАННЯ
Глава 3 ПІДГОТОВКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ НА СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 4 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 5 ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 6 ПОРЯДОК ВИСТУПІВ І НАДАННЯ СЛОВА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 7 ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 8 РІШЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 9 ДОТРИМАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА НОРМ ЕТИКИ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 10 ПРОТОКОЛ, СТЕНОГРАМА, СТЕНОГРАФІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Розділ III ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ. ОБРАННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЇЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Глава 15 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ТА ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 16 СТВОРЕННЯ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 17 УТВОРЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМІСІЙ ТА ТИМЧАСОВИХ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Розділ IV ЗАКОНОДАВЧА ПРОЦЕДУРА
Глава 18 ВНЕСЕННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ
Глава 19 РОЗГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТІВ У ПЕРШОМУ ЧИТАННІ
Глава 20 РОЗГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТІВ У ДРУГОМУ ЧИТАННІ
Глава 21 РОЗГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТІВ У ТРЕТЬОМУ ЧИТАННІ
Глава 22 ПІДГОТОВКА ПРИЙНЯТИХ ЗАКОНІВ ДО НАПРАВЛЕННЯ НА ПІДПИС ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
Глава 23 ПОВТОРНИЙ РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ЗАКОНІВ, ПОВЕРНЕНИХ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ
Глава 24 ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВ ТА ІНШИХ АКТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 25 ОПУБЛІКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ЗАКОНІВ, ПОСТАНОВ ТА ІНШИХ АКТІВ, ПРИЙНЯТИХ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ V РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ПИТАНЬ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРОЦЕДУРАМИ
Глава 26 РОЗГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТІВ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Глава 27 ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ І КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ВИКОНАННЯМ
Глава 28 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ УРОЧИСТОГО ЗАСІДАННЯ З ПРИВОДУ СКЛАДЕННЯ ПРИСЯГИ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ НОВООБРАНИМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ
Глава 29 ЗАСЛУХОВУВАННЯ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ЩОРІЧНИХ ТА ПОЗАЧЕРГОВИХ ПОСЛАНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Глава 30 ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОНАННЯ НИМ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я, А ТАКОЖ У РАЗІ УСУНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПОСТА В ПОРЯДКУ ІМПІЧМЕНТУ
Глава 31 РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРО ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО ЧИ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ В УКРАЇНІ АБО В ОКРЕМИХ ЇЇ МІСЦЕВОСТЯХ, ПРО ЗАГАЛЬНУ АБО ЧАСТКОВУ МОБІЛІЗАЦІЮ, ПРО ОГОЛОШЕННЯ ОКРЕМИХ МІСЦЕВОСТЕЙ ЗОНАМИ НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ОГОЛОШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ СТАНУ ВІЙНИ ЧИ УКЛАДЕННЯ МИРУ, СХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ У РАЗІ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
Глава 32 НАДАННЯ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ ЗАКОНОМ ЗГОДИ НА ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ ТА ДЕНОНСАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ. ОФІЦІЙНІ ДЕЛЕГАЦІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 34 ПОРЯДОК СКЛАДЕННЯ ПРИСЯГИ УПОВНОВАЖЕНИМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ, ЧЛЕНАМИ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ, СУДДЯМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ, ЧЛЕНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
Глава 35 РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПРО ЗГОДУ НА ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗАТРИМАННЯ ЧИ АРЕШТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ, ЗАТРИМАННЯ ЧИ АРЕШТ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ, СУДДІ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
Глава 36 ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
Глава 36-1 РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ
Розділ VI РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ
Глава 37 РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ДЕПУТАТСЬКИМИ ЗАПИТАМИ
Глава 38 РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ПАРЛАМЕНТСЬКИМ КОНТРОЛЕМ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Глава 39 ПРОВЕДЕННЯ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ
Глава 40 РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ПИТАННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Закони України:

 1. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Медведчука В.В.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кузьміна Р.Р.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 3. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Козака Т.Р.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 4. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Деркача А.Л.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Аксьонова А.А.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Медведчука В.В.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кузьміна Р.Р.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Козака Т.Р.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Деркача А.Л.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Аксьонова А.А.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності". Верховна Рада України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування". Верховна Рада України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками". Верховна Рада України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення"Митного кодексу України щодо встановлення тимчасових особливостей визначення митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України". Верховна Рада України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Верховна Рада України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах". Верховна Рада України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах". Верховна Рада України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану". Верховна Рада України. 2023 рікк
 19. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки". Верховна Рада України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про освіту дорослих". Верховна Рада України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -