Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту"педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.15 ). Верховна Рада України. 2005

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про реструктуризацію заборгованості

з виплат, передбачених статтею 57

Закону України "Про освіту" педагогічним,

науково-педагогічним та іншим

категоріям працівників навчальних закладів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.15 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1025-VI ( 1025-17 ) від 19.02.2009, ВВР, 2009, N 28, ст.367 }

Цей Закон встановлює та регулює правовідносини, що склалися у

зв'язку з нефінансуванням з бюджету виплат, передбачених

статтею 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ).

Стаття 1.

Цим Законом визнаються кредиторською заборгованістю

Державного бюджету України виплати, встановлені статтею 57 Закону

України "Про освіту" ( 1060-12 ) в частині (далі по тексту -

виплати):

абзаци восьмий та десятий частини першої - у повному обсязі,

що не були нараховані або не були виплачені;

абзац перший частини четвертої - у повному обсязі оплати,

якщо вона здійснювалася самими працівниками, а не за рахунок

відповідного бюджету.

Кредиторська заборгованість визнається за весь період, коли

фінансування виплат зупинялося законом про державний бюджет на

відповідний рік.

Кредиторська заборгованість Державного бюджету України

визнається також у випадках, якщо виплати проводилися відповідним

місцевим бюджетом у період, коли законом про державний бюджет вони

зупинялися або проводилися відповідним місцевим бюджетом за

рішенням суду.

Стаття 2.

Кредиторська заборгованість Державного бюджету України,

встановлена статтею 1 цього Закону, є обов'язковою до погашення і

погашається протягом п'яти років рівними частинами шляхом

включення цих видатків відповідними законами України про Державний

бюджет України починаючи з 2005 року у вигляді окремих цільових

субвенцій з Державного бюджету України відповідним місцевим

бюджетам або безпосередньо з Державного бюджету України для

категорій працівників, що фінансуються з Державного бюджету

України.

Стаття 3.

Погашення кредиторської заборгованості проводиться виключно у

грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України.

Кошти для погашення кредиторської заборгованості визначаються

у Державному бюджеті України окремою статтею.

Стаття 4.

Облік і звітність кредиторської заборгованості здійснюються

окремо по кожному розпоряднику бюджетних коштів, а також

наростаючим підсумком по періодах звітності та по року в цілому у

межах кожного бюджету, який здійснював відповідні виплати.

Стаття 5.

Кредиторська заборгованість погашається працівникам помісячно

разом з виплатою поточної заробітної плати.

Працівникам, які вийшли на пенсію, кредиторська

заборгованість погашається за фактичний час роботи, і її сума

враховується при обчисленні пенсії.

Поточні платежі виплачуються працівникам, які підпадають під

дію цього Закону, з урахуванням вимог статті 57 Закону України

"Про освіту" ( 1060-12 ). Утворення заборгованості із зазначених

виплат не допускається.

Стаття 5-1.

На кредиторську заборгованість Державного бюджету України з

виплати надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при

наданні щорічної відпустки нараховуються лише страхові внески на

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які сплачуються

у порядку, встановленому частиною шостою статті 20 Закону України

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

( 1058-15 ) для сплати авансових платежів.

На кредиторську заборгованість з виплат, які здійснюються

згідно з цим Законом, не нараховуються страхові внески на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими

похованням, на випадок безробіття, від нещасного випадку на

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату

працездатності. { Закон доповнено статтею 5-1 згідно із Законом N 1025-VI

( 1025-17 ) від 19.02.2009 }

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити проведення місцевими органами виконавчої влади та

органами місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня

набрання чинності цим Законом інвентаризації заборгованості з

виплат педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям

працівників навчальних закладів, передбачених статтею 57 Закону

України "Про освіту" ( 1060-12 ), по Державному бюджету України та

місцевих бюджетах, а також сум виплат, здійснених за рішеннями

судів;

на підставі даних інвентаризації та аналізу наявних

фінансових ресурсів у місячний термін розробити графік та порядок

погашення зазначеної заборгованості по Державному бюджету України

та місцевих бюджетах;

протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести

свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 9 вересня 2004 року

N 1994-IV


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 02.10.2004 — № 187
 • Голос України від 06.10.2004 — № 186
 • Президентський вісник від 08.10.2004 — № 38
 • Офіційний вісник України від 22.10.2004 — 2004 р., № 40, стор. 11, стаття 2625, код акта 30238/2004
 • Відомості Верховної Ради України від 07.01.2005 — 2005 р., № 1, стор. 37, стаття 15

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Закони України:

 1. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги". Верховна Рада України. 2021 рікк
 2. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення зміни до Закону України "Про лікарські засоби"щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для екстреного медичного застосування". Верховна Рада України. 2021 рікк
 3. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію". Верховна Рада України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти". Верховна Рада України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Ковальова О.І. Президенту України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Савчук О.В. Президенту України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби"щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання". Верховна Рада України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників". Верховна Рада України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2021 рікк
 12. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення"Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України"". Верховна Рада України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України"щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення строку передачі документації на багатоквартирний будинок". Верховна Рада України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування". Верховна Рада України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях". Верховна Рада України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки". Верховна Рада України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки". Верховна Рада України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України"щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях". Верховна Рада України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -