<<
>>

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України"Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст.196 ). Верховна Рада України. 1999

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст.196 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38 N 487-IV ( 487-15 ) від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 15, ст.108 N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 - набуває чинності 01.08.2003 року N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2005, N 3, ст.76 N 1414-VI ( 1414-17 ) від 02.06.2009, ВВР, 2009, N 41, ст.600 N 1900-VI ( 1900-17 ) від 16.02.2010, ВВР, 2010, N 19, ст.151 N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208 N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 37, ст.490 N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.550 N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61 N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013, ВВР, 2014, N 12, ст.178 N 877-VII ( 877-18 ) від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 15, ст.326 N 1194-VII ( 1194-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 25, ст.890 N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 N 158-VIII ( 158-19 ) від 05.02.2015, ВВР, 2015, N 13, ст.92 N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.44 } Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України (додається). 2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про особливості організації і несення вартової служби в дисциплінарному батальйоні (частині). 3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Президент України Л.КУЧМА м. Київ, 24 березня 1999 року N 550-XIV ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 24 березня 1999 року N 550-XIV СТАТУТ ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ { У тексті Статуту слова "Національна гвардія України" в усіх відмінках виключено згідно із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 } { У тексті Статуту слова "Прикордонні війська України" в усіх відмінках замінено словами "Державну прикордонну службу України" у відповідному відмінку згідно із Законом N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 } { У тексті Статуту слова "Товаришу (пане)" замінено словом "Товаришу" згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 } { У тексті Статуту слова "війська Цивільної оборони України" та "військ Цивільної оборони України" виключено згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 } { У тексті Статуту слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" у всіх відмінках замінено словами "Національна гвардія України" у відповідному відмінку згідно із Законом N 877-VII ( 877-18 ) від 13.03.2014 } Цей Статут визначає організацію і порядок несення гарнізонної та вартової служб, права і обов'язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються для несення цих служб. Статут обов'язковий для всіх військових частин, штабів, організацій, установ і військово-навчальних закладів Збройних Сил України. Дія Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України та на інші військові формування, створені відповідно до законів України, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.{ Частина третя преамбули із змінами, внесеними згідно із Законами N 1414-VI ( 1414-17 ) від 02.06.2009, N 1194-VII ( 1194-18 ) від 09.04.2014 } ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Військові частини, штаби, організації, установи та військово-навчальні заклади (далі - військові частини) Збройних Сил України, розташовані постійно чи тимчасово в населеному пункті (пунктах) або поза ним (ними), становлять гарнізон. До складу гарнізону також входять військові частини Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України. 2. У кожному гарнізоні організується гарнізонна і вартова служби. Гарнізонна служба покликана забезпечувати додержання високої військової дисципліни особовим складом гарнізону, необхідні умови для повсякденного життя та підготовки військових частин, проведення гарнізонних заходів за їх участю. Вартова служба призначається для надійної охорони та оборони важливих військових об'єктів, Бойових Прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті або в дисциплінарному батальйоні (частині). 3. Межі гарнізону та зони відповідальності визначаються наказом командувача військ оперативного командування, а в місті Києві - наказом Міністра оборони України. Межі гарнізону мають бути добре відомі всьому особовому складу гарнізону. Зони діяльності органів управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі - Служба правопорядку) визначаються наказом Міністра оборони України.( Статтю 3 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 ) 4. Керівництво гарнізонною службою та службою гарнізонних варт від військових частин гарнізону здійснює начальник гарнізону. ( Частина перша статті 4 в редакції Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 ) Керівництво гарнізонною та вартовою службами в межах оперативного командування здійснює командувач військ оперативного командування, який відповідає за її стан. Відповідальність за стан гарнізонної та вартової служб у підпорядкованих військах (силах) покладається також на всіх прямих начальників. Організація несення служби черговими змінами Служби правопорядку визначається наказами начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та інструкціями начальника Головного управління Служби правопорядку.{ Статтю 4 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1900-VI ( 1900-17 ) від 16.02.2010 } Командувачі військ оперативних командувань і всі прямі начальники зобов'язані систематично перевіряти стан гарнізонної та вартової служб у підлеглих їм військах (силах), а також проводити з начальниками гарнізонів заходи, спрямовані на поліпшення військової дисципліни і порядку в гарнізонах. ( Частина п'ята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 ) Розпорядження командувача військ оперативного командування (начальника гарнізону) з цих питань повинні точно виконуватися військовими частинами, командами у межах даного оперативного командування (гарнізону) і окремими військовослужбовцями Збройних Сил України. Розпорядження начальника гарнізону з питань гарнізонної служби виконуються військовими частинами, командами Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, іншими військовими формуваннями, створеними відповідно до законів України, які розташовані у межах гарнізону, і окремими військовослужбовцями. 5. Забезпечення військової дисципліни та правопорядку серед військовослужбовців гарнізону, організація служби гарнізонних варт, охорона і оборона військових об'єктів покладаються на начальника гарнізону та начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військове командування та органи військового управління Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, військовослужбовці та інші особи зобов'язані сприяти Службі правопорядку у виконанні покладених на неї завдань.... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Закони України:

 1. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Венедіктової І.В.". Верховна Рада України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом". Верховна Рада України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я". Верховна Рада України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом". Верховна Рада України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я". Верховна Рада України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Кіссе А.І. Президенту України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення зміни до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України"щодо програмної політики та території розповсюдження". Верховна Рада України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів". Верховна Рада України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран". Верховна Рада України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -