<<
>>

З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування органів і установ виконання покарань"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 15, ст.109 ). Верховна Рада України. 2003

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо функціонування органів

і установ виконання покарань

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 15, ст.109 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом

N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,

N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I.

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу

N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

2. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 )

(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360;

1999 р., N 4, ст. 35):

1) у частині першій статті 4 слова "і Служби безпеки України"

виключити;

2) у статті 8:

а) у частині другій:

в абзаці третьому слово "тяжкими" замінити словами "тяжкими

та особливо тяжкими";

в абзаці сьомому слово "тяжких" замінити словами "тяжких та

особливо тяжких";

в абзаці восьмому слова "особливо небезпечних злочинів проти

держави" замінити словами "злочинів проти основ національної

безпеки України";

абзац дев'ятий виключити;

в абзаці одинадцятому слова "в тому числі засуджених, яким за

судовим вироком визначено інший вид режиму виправно-трудової

колонії" виключити;

б) у частині п'ятій слова "Службою безпеки України"

виключити;

3) у статті 9:

а) в абзаці п'ятому частини першої слова "вагою до восьми

кілограмів" і "без обмежень" виключити;

б) у частині другій слово "двох" замінити словом "трьох";

в) у частині четвертій слова "за вироком, ухвалою або

постановою суду" замінити словами "Державним департаментом України

з питань виконання покарань";

г) у частині п'ятій слова "і Службою безпеки України"

виключити;

4) у частині п'ятій статті 11 слова "Службою безпеки України"

виключити;

5) у частині першій статті 12 слово "двох" замінити словом

"чотирьох";

6) у статті 13:

а) у частині першій слова "без обмежень" замінити словами

"відповідно до закону";

б) частину другу після слів "Скарги, заяви і листи,

адресовані" доповнити словами "Уповноваженому Верховної Ради

України з прав людини та";

7) частину п'яту статті 18 викласти у такій редакції:

"Дозвіл на проведення спеціальних операцій з використанням

світлозвукових пристроїв відволікаючої дії, водометів, бронемашин

та інших технічних засобів, застосування яких пов'язане з ризиком

заподіяння шкоди здоров'ю оточуючих, дають начальники управлінь

(відділів) Державного департаменту України з питань виконання

покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та

Київській області або особи, які їх замінюють, голова Державного

департаменту України з питань виконання покарань або його

заступник";

8) у частині першій статті 19:

слово "директора" замінити словом "голови";

слова "Голови Служби безпеки України" та "начальника

Головного управління Служби безпеки України в Криму, начальника

управління Служби безпеки України в області, місті Києві та

Київській області, місті Севастополі" виключити;

після слів "в Автономній Республіці Крим, області" доповнити

словами "місті Києві та Київській області";

9) у статті 20:

третє речення абзацу четвертого частини першої виключити;

частину другу викласти у такій редакції:

"Звільнення осіб з-під варти провадить начальник місця

попереднього ув'язнення на підставі постанови особи, яка проводить

дізнання, слідчого, судді, прокурора, у провадженні яких перебуває

справа, судді або вироку чи ухвали суду.

У випадку, передбаченому

абзацом четвертим частини першої цієї статті, особи, взяті під

варту, звільняються у перший день після закінчення цього строку.

При цьому начальник місця попереднього ув'язнення направляє

повідомлення особі чи органу, у провадженні яких перебуває справа,

та відповідному прокурору, який здійснює нагляд за

розслідуванням";

10) у частині першій статті 21 слова "та військовослужбовці

служби безпеки" виключити.

3. Пункт 5 статті 25 Закону України "Про Службу безпеки

України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,

N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 17, ст. 117)

виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 лютого 2003 року

N 488-IV


Публікації документа

 • Голос України від 04.03.2003 — № 41
 • Урядовий кур'єр від 05.03.2003 — № 42
 • Офіційний вісник України від 14.03.2003 — 2003 р., № 9, стор. 11, стаття 337, код акта 24588/2003
 • Відомості Верховної Ради України від 11.04.2003 — 2003 р., № 15, стаття 109

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Закони України:

 1. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Венедіктової І.В.". Верховна Рада України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом". Верховна Рада України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я". Верховна Рада України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом". Верховна Рада України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я". Верховна Рада України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Кіссе А.І. Президенту України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення зміни до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України"щодо програмної політики та території розповсюдження". Верховна Рада України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів". Верховна Рада України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран". Верховна Рада України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -