<<
>>

З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 41, ст.201 ). Верховна Рада України. 2001

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Кодексу України

про адміністративні правопорушення щодо

встановлення відповідальності

за порушення законодавства про енергозбереження

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 41, ст.201 )

I. Внести до Кодексу України про адміністративні

правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради

УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. Доповнити Кодекс статтями 101-1 та 188-14 такого змісту:

"Стаття 101-1. Недотримання вимог щодо ефективного

використання паливно-енергетичних ресурсів

Недотримання вимог щодо обов'язкового проведення державної

експертизи об'єктів з енергозбереження -

тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств,

установ, організацій незалежно від форм власності або фізичних

осіб - власників об'єктів, які підлягають державній експертизі з

енергозбереження, від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.

Недотримання вимог щодо встановлення норм питомих витрат

паливно-енергетичних ресурсів або перевищення таких норм,

встановлених відповідно до законодавства, -

тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств,

установ, організацій незалежно від форм власності від п'яти до

п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

"Стаття 188-14. Невиконання законних вимог посадових осіб

органів Державної інспекції з

енергозбереження

Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної

інспекції з енергозбереження щодо усунення порушень законодавства

про енергозбереження, ненадання їм передбаченої законодавством

інформації або надання недостовірної інформації щодо ефективності

використання паливно-енергетичних ресурсів, створення перешкод для

доступу до енергоспоживаючих об'єктів та до приладів обліку

споживання паливно-енергетичних ресурсів -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності від

п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян".

2. У назві глави 8 слова "в галузі використання електричної і

теплової енергії" замінити словами "у сфері використання

паливно-енергетичних ресурсів".

3. У статті 98:

у назві та у тексті статті слова "витрачання електричної і

теплової енергії" замінити словами "витрачання

паливно-енергетичних ресурсів";

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"Недотримання вимог нормативної та проектної документації

щодо теплоізоляції споруд, інженерних об'єктів та під'їздів

житлових будинків, яке зумовлює зниження теплового опору

огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб,

відповідальних за їх експлуатацію, від одного до п'яти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

4. Абзац перший статті 101 викласти у такій редакції:

"Пуск газу на газовикористовуюче обладнання завершених

будівництвом, реконструйованих чи розширюваних підприємств без

дозволу органів Державної інспекції з енергозбереження або

недотримання встановленого режиму споживання газу, або споживання

газу в обхід приладів обліку, або самовільне відновлення

споживання газу після пломбування засувок постачальником

природного газу чи уповноваженою ним юридичною особою".

5. Назву та абзац перший статті 102 викласти у такій

редакції:

"Стаття 102. Порушення, пов'язані з неефективною

експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого

устаткування

Експлуатація паливо- і енерговикористовуючого устаткування

без засобів автоматичного регулювання, або приладів енергетичного

контролю, або теплоутилізаційного обладнання, передбачених

проектом, або у разі їх несправності".

6. У частині першій статті 218 цифри "98" виключити, а цифри

"101-105" замінити цифрами "103-1 - 105".

7. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "91"

доповнити цифрами "98, 101-103", а після цифр "188-13" доповнити

цифрами "188-14".

8. У пункті 1 частини першої статті 255:

у абзаці "органів державного енергонагляду (статті 98,

103-1)" слово та цифри "статті 98, 103-1" замінити словом та

цифрами "стаття 103-1";

абзац "органів державного газового нагляду (статті 101-103)"

викласти у такій редакції:

"органів Державної інспекції з енергозбереження (статті 98,

101-103, 188-14".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 червня 2001 року

N 2550-III


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 11.07.2001 — № 121
 • Голос України від 27.07.2001 — № 132
 • Офіційний вісник України від 27.07.2001 — 2001 р., № 28, стор. 10, стаття 1236, код акта 19351/2001
 • Відомості Верховної Ради України від 12.10.2001 — 2001 р., № 41, стаття 201

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Закони України:

 1. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Венедіктової І.В.". Верховна Рада України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом". Верховна Рада України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я". Верховна Рада України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом". Верховна Рада України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я". Верховна Рада України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Кіссе А.І. Президенту України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення зміни до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України"щодо програмної політики та території розповсюдження". Верховна Рада України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів". Верховна Рада України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран". Верховна Рада України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -