Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про Науково-консультативну раду при Голові Верховної Ради України". Голова ВР України. 2021

Документ актуальний на 30.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 502

30 грудня 2021 р.

Про Науково-консультативну раду при Голові Верховної Ради України

З метою забезпечення наукового супроводу діяльності Верховної Ради України:

1. Утворити Науково-консультативну раду при Голові Верховної Ради України (далі - Науково-консультативна рада).

2. Затвердити персональний склад Науково-консультативної ради (додаток 1).

3. Затвердити Положення про Науково-консультативну раду (додаток 2).

4. Апарату Верховної Ради України вирішити питання щодо організаційного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення діяльності Науково-консультативної ради.

Голова Верховної Ради України

Р. СТЕФАНЧУК


Додаток 1

до розпорядження і Верховної Ради України

від 30 грудня 2021 року № 502

СКЛАД

Науково-консультативної ради

Загальна теорія права, державотворення та нормотворення

1. Бобровнік Світлана Василівна

2. Заєць Анатолій Павлович

3. Козюбра Микола Іванович

4. Косович Віталій Мирославович

5. Лазур Ярослав Володимирович

6. Лук’янов Дмитро Васильович

7. Малишев Борис Володимирович

8. Оніщенко Наталія Миколаївна

9. Пархоменко Наталія Миколаївна

10.

Святоцький Олександр Дмитрович

Конституційне право

1. Афанасьєва Мар’яна Володимирівна

2. Баймуратов Михайло Олександрович

3. Батанов Олександр Васильович

4. Бориславська Оксана Марківна

5. Різник Сергій Васильович

6. Савчин Михайло Васильович

7. Серьогіна Світлана Григорівна

8. Скрипнюк Олександр Васильович

9. Федоренко Владислав Леонідович

10. Щербанюк Оксана Володимирівна

Цивільне та підприємницьке законодавство. Цивільне процесуальне законодавство. Господарське процесуальне законодавство

1. Білоусов Юрій Валерійович

2. Васильєв Сергій Володимирович

3. Гусаров Костянтин Володимирович

4. Задихайло Дмитро Вітольдович

5. Ізарова Ірина Олександрівна

6. Комаров Вячеслав Васильович

7. Коссак Володимир Михайлович

8. Кот Олексій Олександрович

9. Кузнєцова Наталія Семенівна

10. Майданик Роман Андрійович

11. Рєзнікова Вікторія Вікторівна

12. Сабодаш Богдан Романович.

13. Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна

14. Труба Вячеслав Іванович

15. Фурса Світлана Ярославівна

16. Харитонов Євген Олегович

17. Щербина Валентин Степанович

Соціальне законодавство (трудове, житлове, медичне, освітнє, наукове, пенсійне тощо)

1. Іншин Микола Іванович

2. Пилипенко Пилип Данилович

3. Сенюта Ірина Ярославівна

4. Чанишева Галія Інсафівна

5. Ярошенко Олег Миколайович

Екологічне та земельне законодавство

1. Гетьман Анатолій Павлович

2. Мірошниченко Анатолій Миколайович

3. Носік Володимир Васильович

4. Скрільников Дмитро Валерійович

Фінансове, податкове, бюджетне законодавство

1. Гаврилюк Руслана Олександрівна

2. Кучерявенко Микола Петрович

3. Мазур Тамара Вікторівна

4. Орлюк Олена Павлівна

5. Савченко Леся Анатоліївна

Адміністративне законодавство. Законодавство з адміністративного судочинства

1. Галай Андрій Олександрович

2. Діхтієвський Петро Васильович

3. Кагановська Тетяна Євгенівна

4. Коломоєць Тетяна Олександрівна

5. Кузніченко Сергій Олександрович

6. Кузьменко Оксана Володимирівна

7. Лук'янець Дмитро Миколайович

8. Федчишин Сергій Анатолійович

Кримінальне законодавство. Кримінальне процесуальне законодавство

1. Бурдін Володимир Миколайович

2. Гловюк Ірина Володимирівна

3. Горох Олексій Петрович

4. Дудоров Олександр Олексійович

5. Капліна Оксана Володимирівна

6. Кваша Оксана Олександрівна

7. Лапкін Андрій Васильович

8. Музика Анатолій Ананійович

9. Навроцький В’ячеслав Олександрович

10. Hop Василь Тимофійович

11. Панов Микола Іванович

12. Пономаренко Юрій Анатолійович

13. Стрєльцов Євген Львович

14. Туляков Вячеслав Олексійович

15. Фріс Павло Львович

16. Шакун Василь Іванович

17. Шило Ольга Георгіївна

18. Шумило Микола Єгорович

Судоустрій, прокуратура, адвокатура

1. Бакаянова Нана Мезенівна

2. Вільчик Тетяна Борисівна

3. Іваницький Сергій Олександрович

4. Москвіч Лідія Миколаївна

5. Оніщук Микола Васильович

6. Прилуцький Сергій Валентинович

7. Хотинська-Hop Оксана Зіновіївна

Міжнародне право

1. Буроменський Михайло Всеволодович

2. Волошин Олексій Юрійович

3. Довгерт Анатолій Степанович

4. Калакура Віктор Ярославович

5. Мицик Всеволод Всеволодович

6. Смирнова Ксенія Володимирівна


Додаток 2

до розпорядження Голови Верховної Ради України

від 30 грудня 2021 року № 502

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-консультативну раду при Голові Верховної Ради України

1. Науково-консультативна рада при Голові Верховної Ради України (далі - Науково-консультативна рада) - це консультативно-дорадчий орган, що функціонує для залучення висококваліфікованих фахівців у сфері права до законопроектної роботи, підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховної Ради України, які потребують наукового забезпечення.

2. Науково-консультативна рада утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права, які погодилися брати участь в її роботі. Членом Науково-консультативної ради може бути фахівець, який має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), адвокат, суддя у відставці.

3. До складу Науково-консультативної ради входять голова, заступник голови, вчений секретар та інші члени. Науково-консультативну раду очолює Голова Верховної Ради України. Заступник голови та вчений секретар обираються на першому засіданні Науково-консультативної ради більшістю голосів від присутніх на цьому засіданні її членів.

4. Персональний склад Науково-консультативної ради затверджується Головою Верховної Ради України на строк повноважень Верховної Ради України відповідного скликання. Особа, яка бажає бути включена до складу Науково-консультативної ради та брати участь у її роботі, подає Голові Верховної Ради України резюме, список наукових праць, копії документів про присудження наукового ступеня і присвоєння вченого звання та/або копії документів, які підтверджують статус адвоката чи судді у відставці.

5. Члени Науково-консультативної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

6. Основними завданнями Науково-консультативної ради є:

1) підготовка пропозицій щодо розвитку пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України;

2) вивчення проблемних питань щодо застосування норм права, які виникають під час реалізації ухвалених Верховною Радою України нормативно-правових актів;

3) науковий супровід законопроектної роботи.

7. На виконання завдань, визначених цим Положенням, Науково-консультативна рада за дорученням Голови Верховної Ради України:

1) проводить дослідження з питань ефективності механізмів реалізації функцій Верховної Ради України та способів їх удосконалення;

2) готує наукові висновки з питань застосування норм права, які виникають під час реалізації ухвалених Верховною Радою України нормативно-правових актів;

3) готує наукові висновки щодо законопроектів, які перебувають на розгляді у Верховній Раді України;

4) бере участь у розгляді і вирішенні інших питань діяльності Верховної Ради України, підготовка яких потребує наукового забезпечення;

5) взаємодіє з комітетами Верховної Ради України, депутатськими фракціями (депутатськими групами) у Верховній Раді України;

6) може брати участь у підготовці й проведенні слухань у Верховній Раді України та її комітетах.

8. Для забезпечення реалізації завдань Науково-консультативної ради її член має право:

1) ознайомлюватися із матеріалами, що стосуються діяльності Верховної Ради України, в межах, визначених Головою Верховної Ради України;

2) бути присутнім на засіданнях комітетів, підкомітетів Верховної Ради України за погодженням із головою відповідного комітету, підкомітету комітету Верховної Ради України.

9. Голова Науково-консультативної ради:

1) організовує роботу Науково-консультативної ради;

2) вживає заходів щодо організаційного, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Науково-консультативної ради;

3) веде засідання Науково-консультативної ради;

4) реалізовує інші заходи, передбачені цим Положенням.

10. Вчений секретар Науково-консультативної ради здійснює координацію організаційного, методичного, матеріально-технічного, документального та іншого забезпечення роботи Науково-консультативної ради.

11. Основною формою діяльності Науково-консультативної ради є її засідання та засідання її робочих груп.

12. Засідання Науково-консультативної ради скликаються у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал; засідання робочих груп - у разі потреби. Засідання Науково-консультативної ради, її робочих груп можуть проводитися дистанційно в режимі відеоконференції, а також в інших погоджених членами Науково-консультативної ради формах. До участі в засіданні Науково-консультативної ради можуть бути запрошені вчені та практики, спеціалісти з різних галузей знань, які не є її членами.

13. На засіданнях Науково-консультативної ради та засіданнях її робочих груп ведуться протокол і стенограма та може здійснюватися відео- (аудіо-) фіксація.

14. Висновки Науково-консультативної ради, висновки її членів можуть оприлюднюватися на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Розпорядження Голови ВР України:

 1. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про деякі питання забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах". Голова ВР України. 2021 рікк
 2. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 3. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Верховній Раді України". Голова ВР України. 2021 рікк
 4. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України". Голова ВР України. 2021 рікк
 5. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України". Голова ВР України. 2021 рікк
 6. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 7. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 8. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 9. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 10. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України «Про Консультативну раду з питань місцевого самоврядування» від 27 березня 2009 року № 246". Голова ВР України. 2021 рікк
 11. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до розпорядження Голови Верховної Ради України від 27 березня 2021 року № 71 "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання"". Голова ВР України. 2021 рікк
 12. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 13. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 14. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 15. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 16. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 17. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 18. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 19. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 20. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -