Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про деякі питання функціонування офіційного веб-сайту та інших веб-ресурсів Верховної Ради України". Голова ВР України. 2022

Документ актуальний на 02.02.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 21

31 січня 2022 р.

Про деякі питання функціонування офіційного веб-сайту та інших веб-ресурсів Верховної Ради України

З метою забезпечення виконання законів України, прозорості та відкритості діяльності Верховної Ради України, її органів і народних депутатів України, розвитку електронного парламенту та зміцнення зв'язків з громадськістю:

1. Затвердити:

1) Положення про офіційний веб-сайт та інші веб-ресурси Верховної Ради України (додаток 1);

2) Структуру інформації на головній сторінці офіційного веб-сайту Верховної Ради України (додаток 2);

3) Технологічну схему інформаційного наповнення веб-ресурсів Верховної Ради України (додаток 3).

3. Суб'єктам, відповідальним за внесення інформації відповідно до Технологічної схеми інформаційного наповнення веб-ресурсів Верховної Ради України, забезпечити наявність і оновлення відповідної інформації на офіційному веб-сайті та інших веб-ресурсах Верховної Ради України до початку восьмої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

4. Апарату Верховної Ради України забезпечити переклад та розміщення інформаційних матеріалів на англомовній версії офіційного веб-сайту та інших веб-ресурсах Верховної Ради України у частинах, передбачених Технологічною схемою інформаційного наповнення веб-ресурсів Верховної Ради України, до початку восьмої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення робіт і послуг, пов'язаних із функціонуванням веб-ресурсів Верховної Ради України, покласти на Управління справами Апарату Верховної Ради України.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Голови Верховної Ради України від 19 травня 2015 року № 699 "Про веб-ресурси Верховної Ради України".

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови Верховної Ради України Кондратюк O.K.

Голова Верховної Ради України

Р.

СТЕФАНЧУК


Додаток 1

до розпорядження Голови Верховної Ради України

від 31 січня 2022 року № 21

ПОЛОЖЕННЯ

про офіційний веб-сайт та інші веб-ресурси Верховної Ради України

1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради України", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про звернення громадян", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про державну таємницю", "Про авторське право і суміжні права", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", Регламенту Верховної Ради України, інших законодавчих актів України, Положення про Апарат Верховної Ради України та визначає статус офіційного веб-сайту та інших веб-ресурсів Верховної Ради України як інформаційного ресурсу, що забезпечує діяльність електронного парламенту,

2. Для цілей цього Положення наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) веб-ресурси Верховної Ради України - сукупність програмних, інформаційних та медійних засобів, логічно пов'язаних між собою, що розміщені на серверах Верховної Ради України. До веб-ресурсів Верховної Ради України належать офіційний веб-сайт Верховної Ради України, веб-сайти і веб-сторінки органів Верховної Ради України та структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, бази даних, пошукові системи та інші сервіси Верховної Ради України (які працюють окремо та як складові офіційного веб-сайту Верховної Ради України, у тому числі через прикладний програмний інтерфейс у форматі відкритих даних);

2) головна сторінка офіційного веб-сайту Верховної Ради України - сторінка офіційного веб-сайту Верховної Ради України, що першочергово відкривається за адресою www.rada.gov.ua;

3) офіційний веб-сайт Верховної Ради України - головний веб-ресурс Верховної Ради України, призначений для інтеграції даних про роботу Верховної Ради України, що складається з головної сторінки офіційного веб-сайту Верховної Ради України, веб-сайтів і веб-сторінок органів Верховної Ради України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, сторінок баз даних, пошукових систем та інших сервісів Верховної Ради України і працює на спільних програмно-апаратних засобах для забезпечення функціонування електронного парламенту;

4) суб'єкт, відповідальний за внесення інформації, - структурний підрозділ Апарату Верховної Ради України, який у межах визначеної компетенції здійснює розміщення інформації на веб-ресурсах Верховної Ради України.

3. Веб-ресурси Верховної Ради України забезпечуються і технологічно підтримуються Апаратом Верховної Ради України та мають електронну адресу в доменній зоні rada.gov.ua.

4. Публічна інформація, розміщена на офіційному веб-сайті та інших веб-ресурсах Верховної Ради України, є офіційним джерелом інформації.

5. Інформаційне наповнення та супроводження офіційного веб-сайту та інших веб-ресурсів Верховної Ради України здійснюють суб'єкти, відповідальні за внесення інформації, у строки та в обсягах, визначених Технологічною схемою інформаційного наповнення веб-ресурсів Верховної Ради України.

6. За дорученням керівництва Верховної Ради України або керівництва Апарату Верховної Ради України на офіційному веб-сайті та інших веб-ресурсах Верховної Ради України може розміщуватися (з урахуванням технічних можливостей) додаткова інформація, висвітлення якої обгрунтоване потребами користувачів.

7. Розміщення на офіційному веб-сайті та інших веб-ресурсах Верховної Ради України персональних даних здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних". У разі якщо суб'єкт, відповідальний за внесення інформації, не може однозначно визначити, чи відносяться ті чи інші персональні дані до охоронюваної законом конфіденційної інформації про особу, їх розміщення здійснюється після отримання додаткової письмової згоди суб'єкта персональних даних на поширення відповідної інформації.

8. Офіційний веб-сайт та інші веб-ресурси Верховної Ради України ведуться українською мовою та англійською мовою (в обсязі, визначеному Технологічною схемою інформаційного наповнення веб-ресурсів Верховної Ради України).

Україномовна версія офіційного веб-сайту та інших веб-ресурсів Верховної Ради України для користувачів в Україні завантажується за замовчуванням.

Переклад інформації, що відображається на англомовній версії офіційного веб-сайту Верховної Ради України (крім документів підрозділу "База даних нормативно-правової інформації "Законодавство України"), здійснюється Інформаційним управлінням Апарату Верховної Ради України. При зміні інформації у підрозділах україномовної версії офіційного веб-сайту Верховної Ради України, що відображається в англомовній версії, переклад тексту таких змін здійснюється за поданням уповноважених осіб суб'єктів, відповідальних за внесення інформації.

9. Інформація, що розміщується на офіційному веб-сайті та інших веб-ресурсах Верховної Ради України, перед оприлюдненням підлягає літературному редагуванню та має відповідати вимогам українського правопису і стандартів державної мови відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

10. Розміщення та оновлення інформації на офіційному веб-сайті та інших веб-ресурсах Верховної Ради України (в тому числі інформації, що відображається на англомовній версії) здійснюють уповноважені особи суб'єктів, відповідальних за внесення інформації, з дотриманням настанов та рекомендацій Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України.

11. Використання особами технічних засобів з метою реалізації своїх прав, передбачених Регламентом Верховної Ради України, законами України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" та іншими нормативно-правовими актами, через офіційний веб-сайт та інші веб-ресурси Верховної Ради України здійснюється за умови авторизації таких осіб та надання ними необхідної інформації.

12. Використання веб-ресурсів Верховної Ради України в цілях, не пов'язаних з діяльністю Верховної Ради України та її органів, з метою отримання прибутку, а також на порушення законодавства України не допускається.

13. Програмно-технічну підтримку веб-ресурсів Верховної Ради України здійснює Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України.

14. Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України реєструє уповноважених осіб суб'єктів, відповідальних за внесення інформації (далі - контент-менеджери), і надає їм відповідні права за поданням керівників відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.

У разі звільнення/перепризначення контент-менеджера керівник структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України протягом одного робочого дня повідомляє про це Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України з метою блокування доступу до системи керування веб-ресурсами Верховної Ради України.

15. Контент-менеджер зобов'язаний забезпечувати конфіденційність реєстраційних атрибутів (логіна та пароля), наданих йому Управлінням комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України.

16. Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України здійснює навчання контент-менеджерів (за потреби) та надає їм консультативну допомогу з питань роботи в системі керування веб-ресурсами Верховної Ради України.

17. Використання інформації про діяльність Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України та Апарату Верховної Ради України, розміщеної на офіційному веб-сайті та інших веб-ресурсах Верховної Ради України, здійснюється безоплатно з обов'язковим посиланням на відповідний ресурс як джерело (першоджерело) такої інформації.

18. Майнові права інтелектуальної власності на комп'ютерні програми, що забезпечують функціонування веб-ресурсів Верховної Ради України, веб-ресурси та компіляції даних (бази даних) Верховної Ради України належать державі.


Додаток 2

до розпорядження Голови Верховної Ради України

від 31 січня 2022 року № 21

Структура інформації на головній сторінці офіційного веб-сайту Верховної Ради України

1. Головна сторінка офіційного веб-сайту Верховної Ради України містить такі види інформації:

постійна інформація - статична інформація, що періодично оновлюється (структура і склад, керівництво, функції Верховної Ради України, нормативно-правові акти, контакти тощо);

динамічна інформація - інформація, що оновлюється оперативно (новини та повідомлення, анонси подій, оголошення, хід пленарних засідань, результати голосувань, зареєстровані законопроекти тощо);

періодична інформація - інформація, що оновлюється у строки, передбачені законодавством (календарний план, розклад пленарних засідань, довідник знаменних і пам’ятних дат, статистичні дані, звіти тощо);

фотобанк (медіатека) - фото-, відео- та аудіоматеріали.

2. Розділи головної сторінки офіційного веб-сайту Верховної Ради України:

"Шапка" (header) - стилізована частина сторінки з назвою веб-ресурсу, що містить:

державні символи України;

посилання на інформаційні веб-ресурси, розміщені на домені gov.ua;

кнопку вибору мовної версії офіційного веб-сайту Верховної Ради України;

перелік посилань на попередню версію офіційного веб-сайту Верховної Ради України, електронний кабінет громадянина, онлайн-трансляцію Державного підприємства "Парламентський телеканал "Рада".

Меню:

"Склад і структура";

"Законотворчість";

"Законодавство";

"Діяльність";

"Громадськості";

"Прес-центр".

Блок "Топ-новини" (динамічний слайдер) - інформація про діяльність керівництва Верховної Ради України та про діяльність Апарату Верховної Ради України, оголошення та заяви Прес-служби Апарату Верховної Ради України.

Блок "Новини та оголошення" (табуляторні закладки):

"Новини парламенту";

"Новини комітетів";

"Оголошення про роботу парламенту";

"Оголошення про призначення".

Новини парламенту та оголошення відображаються у хронологічному порядку у вигляді списку заголовків із зазначенням дати та часу. Новини комітетів відображаються з ескізом зображення у вигляді заголовка із зазначенням дати та часу.

Основний блок банерів - найважливіша інформація.

Блок "Анонси". Анонси подій відображаються у вигляді трьох колонок із зазначенням назви, дати та часу. Перша колонка відображає події поточного дня, решта - події у хронологічному порядку за датою.

Динамічний блок має заголовки та вигляд відповідно до календарного плану роботи Верховної Ради України ("Пленарний тиждень", "Пленарні засідання", "Народні депутати України працюють у комітетах, фракціях і групах", "Народні депутати України працюють з виборцями").

Верхній блок банерів - "Український парламентаризм", "Реєстрація на відвідування", "Портал відкритих даних", "Електронні звернення громадян".

Блок "Законопроекти". Відображаються останні зареєстровані законопроекти, пошук законопроектів, основні інформаційні ресурси парламенту щодо законотворчої діяльності.

Блок "Законодавство". Відображаються останні надходження законодавства України, пошук законодавчих актів, основні нормативно-правові ресурси.

Нижній блок банерів - "Парламентський телеканал "Рада", "Голос України", "Освітній центр", "Стажування молоді в Апараті Верховної Ради України".

Мапа сайту - перелік інформаційних ресурсів Верховної Ради України, що використовується для навігації (згорнутий).

"Підвал" (footer) - технологічний розділ сторінки, призначений для оптимізації пошукових систем та зручності навігації користувачів, що містить посилання на основні інформаційні ресурси Верховної Ради України, кнопку вибору мовної версії офіційного веб-сайту Верховної Ради України та посилання на попередню версію офіційного веб-сайту Верховної Ради України, посилання на соціальні мережі і підписку на стрічку анонсів та новин у форматі RSS, посилання на офіційні додатки і сервіси Верховної Ради України (за наявності) тощо.


Додаток 3

до розпорядження Голови Верховної Ради України

від 31 січня 2022 року № 21

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

інформаційного наповнення веб-ресурсів Верховної Ради України


Документи та файли

Сигнальний документ — f513384n89.docx

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Розпорядження Голови ВР України:

 1. Першого заступника Голови Верховної Ради України від заступник Голови "Про внесення змін до Положення про Інститут законодавства Верховної Ради України та затвердження його у новій редакції". Голова ВР України. 2022 рікк
 2. Про внесення змін до деяких розпоряджень Голови Верховної Ради України. Голова ВР України. 2022 рікк
 3. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про деякі питання забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах". Голова ВР України. 2021 рікк
 4. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 5. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Верховній Раді України". Голова ВР України. 2021 рікк
 6. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України". Голова ВР України. 2021 рікк
 7. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України". Голова ВР України. 2021 рікк
 8. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 9. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 10. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 11. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 12. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України «Про Консультативну раду з питань місцевого самоврядування» від 27 березня 2009 року № 246". Голова ВР України. 2021 рікк
 13. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до розпорядження Голови Верховної Ради України від 27 березня 2021 року № 71 "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання"". Голова ВР України. 2021 рікк
 14. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 15. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 16. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 17. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 18. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 19. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 20. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -