<<
>>

Дата підписання: 30.05.2011 Дата набрання чинності для України: 30.05.2011 "Державна архівна служба України та Генеральний державний архів Греції, (далі - Сторони),". Укрдержархів. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Угода 

про співробітництво між Державною архівною службою

України та Генеральним державним архівом

Грецької Республіки

Дата підписання: 30.05.2011 Дата набрання чинності для України: 30.05.2011

Державна архівна служба України та Генеральний державний

архів Греції, (далі - Сторони),

діючи в інтересах подальшого розвитку фахових, наукових та

культурних зв'язків,

виходячи із взаємного прагнення до всебічної співпраці між

архівними установами держав Сторін

беручи до уваги Угоду між Урядом України та Урядом Грецької

Республіки в галузі культури, освіти і науки, підписаної в

м.

Афіни 11 листопада 1996 року,

з метою реалізації статті 3 зазначеної Угоди,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони розвивають співробітництво на основі принципів

рівноправності та взаємної вигоди, із дотриманням відповідного

національного законодавства держав Сторін, загальновизнаних

принципів і норм міжнародного права.

Стаття 2

/1/ Сторони здійснюють обмін спеціалістами з метою проведення

спільних наукових досліджень, вивчення архівних матеріалів на

безвалютній основі.

/2/ При цьому Сторона, що приймає, бере на себе витрати,

пов'язані з перебуванням відрядженого на період до 10 днів, а

Сторона, що направляє, бере на себе витрати на проїзд до місця

призначення на території держави Сторони, що приймає, та назад.

/3/ Сторони зобов'язуються погоджувати терміни, умови і

програму таких відряджень не пізніше, ніж за два місяці до їхнього

початку.

/4/ За взаємною згодою Сторони здійснюють інші професійні

контакти у вигляді участі спеціалістів іншої Сторони в семінарах,

конференціях, стажуванні на підставі окремих Угод, укладених в

рамках цієї Угоди між конкретними державними архівами обох Сторін.

Стаття 3

/1/ Сторони здійснюють обмін інформацією про чинне

законодавство у галузі архівної справи та про зміни в ньому,

забезпечують обмін методичними посібниками, інструкціями,

правилами та іншою фаховою архівознавчою літературою.

/2/ Сторони щорічно направлятимуть одна одній повні комплекти

своїх журналів.

Стаття 4

Відповідно до національного законодавства держав Сторін

забезпечують вільний доступ архівних співробітників і дослідників,

що працюють в рамках реалізації цієї Угоди, до відкритих архівних

документів, а також до всіх довідкових матеріалів архівних фондів,

як опублікованих, так і неопублікованих, що стосуються тем їхніх

досліджень.

Стаття 5

/1/ З метою поповнення національних архівних фондів Сторони

домовляються про обмін копіями архівних документів, які

знаходяться на збереженні в державних архівах іншої Сторони, на

основі взаємності.

/2/ Сторони надають одна одній копії виявлених архівних

документів, що являють взаємний інтерес, по принципу кадр за кадр

(або аркуш за аркуш) або згідно з домовленостями в кожному

конкретному випадку.

/3/ Виконання запитів здійснюватиметься Сторонами за

письмовими замовленнями.

/4/ Сторони на основі взаємності надають копії відкритих

архівних документів відповідно до національного законодавства обох

держав Сторін у сфері використання інформації про особу.

Стаття 6

Сторони готують до публікації спільні збірники документів з

історії відносин між Україною і Грецією, організовують спільні

виставки документів за тематикою, що представляє інтерес для обох

Сторін, при цьому письмово узгоджуючи конкретні умови в кожному

окремому випадку.

Стаття 7

Кожна із Сторін виконує соціально-правові запити громадян

іншої Сторони у стислі терміни.

Стаття 8

З метою реалізації положень цієї Угоди Сторони можуть

укладати окремі угоди щодо конкретних напрямків двостороннього

співробітництва згідно з законодавством України та Греції, у тому

числі здійснювати прямі контакти між державними архівними

установами держав Сторін.

Стаття 9

/1/ Ця Угода є повноцінною домовленістю Сторін і заміняє

собою будь-яку попередню домовленість.

/2/ Ця Угода набирає чинності з дати підписання і діє

протягом трьох років. Вона може бути продовжена на наступний

трирічний період, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за 3 місяці

до закінчення періоду дії Угоди письмово не повідомить іншій

Стороні про свій намір припинити її дію.

Стаття 10

За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити до цієї Угоди

зміни та доповнення, які оформлюються додатковим Протоколом, що

становитиме невід'ємну частину цієї Угоди.

Вчинено в м. Київ 30 травня 2011 року у двох примірниках,

кожний українською, англійською та грецькою мовами, при цьому всі

тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні

цієї Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

За Державну архівну службу За Генеральний державний

України архів Грецької Республіки

(підпис) (підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.06.2011 — 2011 р., № 42, стор. 109, стаття 1736, код акта 56855/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Укрдержархів:

 1. ДОГОВІР від домовилися про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України, Інститутом досліджень тоталітарних режимів та Архівом справ держбезпеки Чеської Республіки". Укрдержархів. 2020 рікк
 2. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Фінляндії". Укрдержархів. 2019 рікк
 3. УГОДА про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Естонії 22.05.2018. Укрдержархів. 2018 рікк
 4. НАКАЗ 09.02.2011 N 12 "{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції N 3496/5 ( z1432-11 ) від 09.12.2011 }". Укрдержархів. 2018 рікк
 5. НАКАЗ 09.02.2011 N 13 "{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції N 3327/5 ( z1305-11 ) від 15.11.2011 }". Укрдержархів. 2018 рікк
 6. (підпис) О.П.Гінзбург (підпис) А.М.Артізов 14 квітня 2011 рік 14 квітня 2011 рік "Дата підписання: 14.04.2011". Укрдержархів. 2018 рікк
 7. службою України та Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму Яд Вашем (Держава Ізраїль) Дата підписання: 15.12.2011 "Дата набрання чинності для України: 15.12.2011". Укрдержархів. 2018 рікк
 8. УГОДА про співробітництво між Державною архівною службою України та Архівами Республіки Словенія. Укрдержархів. 2017 рікк
 9. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною архівною службою України та Міністром культури Португальської Республіки щодо співробітництва в архівній сфері. Укрдержархів. 2017 рікк
 10. ДОГОВІР від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Меморіальним музеєм Голокосту Сполучених Штатів Америки". Укрдержархів. 2016 рікк
 11. УГОДА від домовилися про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Латвійської Республіки". Укрдержархів. 2015 рікк
 12. УГОДА від домовились про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Угорщини". Укрдержархів. 2015 рікк
 13. ПРОТОКОЛ від погодили таке: "про спільні проекти Державної архівної служби України та Національного архіву Угорщини". Укрдержархів. 2015 рікк
 14. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Державним архівом Республіки Кіпр". Укрдержархів. 2015 рікк
 15. ДОГОВІР від домовилися про таке: "про співробітництво між Державними архівами Бельгії та Державною архівною службою України". Укрдержархів. 2013 рікк
 16. ПРОТОКОЛ від затвердили "про затвердження Плану спільних заходів Державної архівної служби України і Федерального архівного агентства (Російська Федерація) на 2014 - 2016 роки". Укрдержархів. 2013 рікк
 17. УГОДА від домовились про таке: "між Державною архівною службою України та Державним архівним управлінням Китайської Народної Республіки про співробітництво в архівній сфері". Укрдержархів. 2013 рікк
 18. УГОДА від домовилися про таке: "про співробітництво між Державним архівом Республіки Македонія та Державною архівною службою України". Укрдержархів. 2013 рікк
 19. ДОГОВІР від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Республіки Куба". Укрдержархів. 2012 рікк
 20. УГОДА від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Архівом Югославії". Укрдержархів. 2012 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -