<<
>>

Стаття 33. Компетенція загальних зборів

Інформація актуальна на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

2) внесення змін до статуту товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;

{ Пункт 10 частини другої статті 33 в редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }

11) затвердження річного звіту товариства;

12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; { Пункт 12 частини другої статті 33 в редакції Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;

{ Пункт 13 частини другої статті 33 в редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; { Пункт 15 частини другої статті 33 в редакції Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

{ Пункт 17 частини другої статті 33 в редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом; { Пункт 18 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }

19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

{ Пункт 19 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }

20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);

{ Пункт 20 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

{ Частину другу статті 33 доповнено новим пунктом 21 згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

{ Частину другу статті 33 доповнено новим пунктом 22 згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }

23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

{ Пункт 27 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }

3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

{ Частину четверту статті 33 виключено на підставі Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }

<< | >>
Законодавчий акт: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про акціонерні товариства"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384 ). Верховна Рада України. 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 33. Компетенція загальних зборів

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -