>>

З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 36-37, ст.511 ). 2009

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Поховання осіб, які померли під час відбування покарання в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, та осіб, взятих під варту, які померли під час їх тримання в слідчих ізоляторах, здійснюється згідно з цим Законом за рахунок коштів установи, в якій перебував померлий, або за рахунок коштів виконавця волевиявлення померлого чи особи, яка зобов'язалася поховати померлого, за бажанням цих осіб у встановленому порядку".

34.

У частині шостій статті 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2005 р., N 25, ст. 335) слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України".

{ Пункт 35 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

36. У Законі України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 20-21, ст. 291):

1) друге речення частини другої статті 66 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "особа рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України";

2) друге речення частини першої статті 69 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "особа рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України";

3) у тексті Закону слова "установи кримінально-виконавчої системи" в усіх відмінках замінити словами "установи виконання покарань і слідчі ізолятори" у відповідному відмінку.

{ Пункт 37 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 4061-VI ( 4061-17 ) від 17.11.2011 }

{ Пункт 38 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

39.

У Законі України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" ( 2713-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409):

1) у частині третій статті 6 слово "працівників" замінити словом "персоналу";

2) у першому реченні частини першої статті 7 слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

3) перше речення частини другої статті 8 викласти в такій редакції:

"2. Керівника центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України";

4) пункт 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" виключити.

40. У статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324):

в абзаці п'ятому пункту 2 частини першої слова "Державного департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";

абзац третій пункту 2 частини п'ятої доповнити словами "та в Державну кримінально-виконавчу службу України".

II. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" ( 1н-06 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 32, ст. 196);

Закон Української РСР "Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про примусове лікування і трудове перевиховання злісних п'яниць" ( 308а-06 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 50, ст.

308);

пункт "д" статті 4 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 29 березня 1973 року "Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР" ( 1527-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 15, ст. 110);

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 5 вересня 1975 року "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР про охорону здоров'я, указів Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" і від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" і до Положення про товариські суди Української РСР" ( 145-09 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 37, ст. 419);

Закон Української РСР від 12 грудня 1975 року "Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР, якими внесено зміни і доповнення до діючого законодавства Української РСР" ( 483-09 ) (Відомості Верховної Ради УРСР 1975 р., N 51, ст. 556) в частині затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" і від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму";

статтю 1 розділу III Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 16 листопада 1982 року "Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу та деяких інших законодавчих актів Української РСР" ( 4290-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1982 р., N 48, ст. 774);

статтю 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 1 серпня 1985 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР" ( 704-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 33, ст.

787);

розділ I Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 28 січня 1991 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР" ( 663-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 8, ст. 56).

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити вирішення у встановленому порядку відповідно до своєї компетенції питань, пов'язаних з припиненням діяльності лікувально-трудових профілакторіїв, що діяли у Державній кримінально-виконавчій службі України.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 14 квітня 2009 року N 1254-VI

| >>
Законодавчий акт: З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 36-37, ст.511 ). Верховна Рада України. 2009

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 36-37, ст.511 ). 2009

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -