>>

З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту"щодо процедурних питань антидемпінгового розслідування"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.54 ). 2005

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

частину першу виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. У разі, якщо у процесі антидемпінгового розслідування робиться висновок, що докази наявності демпінгу або шкоди або причинно-наслідкового зв'язку між ними не є достатніми для обґрунтування продовження антидемпінгового розслідування, зокрема, що фактичний чи потенційний обсяг демпінгового імпорту є незначним або демпінгова маржа вважається мінімальною, Комісія за поданням Міністерства приймає рішення про припинення антидемпінгового розслідування без застосування антидемпінгових заходів.

Демпінгова маржа вважається мінімальною, якщо її величина становить менше двох відсотків експортної ціни.

Фактичний чи потенційний обсяг демпінгового імпорту з країни експорту, як правило, вважається незначним, якщо він становить менше трьох відсотків імпорту товару, що є об'єктом розслідування, в країну імпорту, якщо тільки обсяги демпінгового імпорту з країн експорту, обсяги імпорту кожної з яких становлять менше трьох відсотків імпорту товару, що є об'єктом розслідування, в країну імпорту, разом не становлять більше семи відсотків.

У разі, якщо у процесі антидемпінгового розслідування Міністерство встановлює, що в окремих експортерів величина демпінгової маржі становить менше двох відсотків експортної ціни, антидемпінгове розслідування припиняється Комісією за поданням Міністерства без застосування антидемпінгових заходів стосовно цих експортерів.

Ці експортери залишаються суб'єктами антидемпінгової процедури та можуть стати суб'єктами нового антидемпінгового розслідування в процесі наступного перегляду антидемпінгових заходів, що здійснюється відповідно до розділу V цього Закону";

у пункті 3 частини п'ятої слова "та повинен" замінити словами "та може".

10. Абзац перший частини другої статті 17 викласти в такій редакції:

"2. У разі, якщо вже запроваджено справляння попереднього антидемпінгового мита та якщо Міністерством остаточно встановлені факти наявності демпінгу та шкоди, Комісія за пропозицією Міністерства, незалежно від того, чи буде прийматися рішення про застосовування остаточного антидемпінгового мита, може приймати рішення про уточнення розміру ставки попереднього антидемпінгового мита".

11. У частині першій статті 22 слово "співробітництва" замінити словом "співпраці".

12. Частину третю статті 23 викласти в такій редакції:

"3. У разі, якщо під час поновленого розслідування Міністерство встановлює, що величина демпінгової маржі збільшилася, Комісія за пропозицією Міністерства простою більшістю голосів приймає рішення про внесення поправок до попереднього рішення щодо застосування нової ставки антидемпінгового мита у зв'язку з визначенням нових експортних цін. Пропозиція схвалюється Комісією, якщо вона не вирішує простою більшістю її відхилити, у межах одного місяця після її подання Міністерством. Ставка антидемпінгового мита, установлена відповідно до цієї статті, не може перевищувати удвічі ставку мита, встановлену Комісією в її первісному рішенні".

13. У статті 28:

у частині третій:

абзац перший після слів "може бути" доповнити словами "за пропозицією Міністерства";

у пункті 1 слова "тимчасово змінюються таким чином" замінити словами "на ринку України тимчасово змінилися таким чином";

у пункті 3 слова "товаровиробником, були розглянуті" замінити словами "товаровиробником до Міністерства, були враховані";

в абзаці п'ятому слово "необґрунтованим" замінити словом "невиправданим";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Без шкоди частині шостій цієї статті Міністерство може вимагати від органів виконавчої влади в Україні у кожній справі подавати інформацію, необхідну відповідно до цієї статті для ефективного контролю за застосуванням антидемпінгових заходів і за діяльністю імпортерів, продавців та українських виробників. У цьому разі повинні застосовуватися положення частин четвертої і п'ятої статті 13. Будь-які дані, подані органами виконавчої влади відповідно до цієї статті, використовуються згідно з вимогами, встановленими частиною шостою статті 32".

14. У частині третій статті 30 слова "рішення щодо" замінити словами "рішення про".

15. Частину шосту статті 32 викласти в такій редакції:

"6. Інформація, що одержується відповідно до цього Закону, використовується виключно в цілях, для яких вимагається її надання. Це положення не виключає використання інформації, що одержується в процесі одного антидемпінгового розслідування, для цілей порушення інших антидемпінгових розслідувань у межах того ж самого антидемпінгового розслідування щодо товару, що є об'єктом розгляду".

16. Доповнити статтею 36-1 такого змісту:

| >>
Законодавчий акт: З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту"щодо процедурних питань антидемпінгового розслідування"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.54 ). Верховна Рада України. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту"щодо процедурних питань антидемпінгового розслідування"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.54 ). 2005

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -