Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування діяльності військово-цивільних адміністрацій"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.382). 2015

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Для виконання повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених цим Законом, у районі проведення антитерористичної операції можуть утворюватися військово-цивільні адміністрації.

Військово-цивільні адміністрації - це тимчасові державні органи у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України і призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерористичної операції.

Військово-цивільні адміністрації району, області - це тимчасові державні органи, що здійснюють на відповідній території повноваження районних, обласних рад та/або державних адміністрацій та інші повноваження, визначені цим Законом.

Військово-цивільні адміністрації населених пунктів - це тимчасові державні органи, що здійснюють на відповідній території повноваження сільських, селищних, міських рад та/або виконавчих органів відповідних рад та інші повноваження, визначені цим Законом.

2.

Військово-цивільні адміністрації є юридичними особами публічного права, що набувають прав та обов’язків з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Зразки печаток, бланків і табличок (вивісок) військово-цивільних адміністрацій затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

2) у статті 3:

частину першу доповнити другим реченням такого змісту: "Одночасно з прийняттям рішення про утворення військово-цивільної адміністрації Президент України приймає рішення про припинення повноважень відповідних сільських, селищних, міських, районних, обласних рад та/або виконавчих органів відповідних рад, місцевих державних адміністрацій, їх посадових та службових осіб";

друге речення частини третьої виключити;

частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:

"5.

У разі формування районної, обласної військово-цивільної адміністрації, на посади державних службовців у таких адміністраціях можуть призначатися військовослужбовці військових формувань, утворених відповідно до закону, особи рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та забезпечення її безпеки із залишенням на військовій службі, службі у правоохоронних органах без виключення із списків особового складу, а також за рішенням керівника військово-цивільної адміністрації - інші особи, які мають спеціальні знання та досвід, без конкурсного відбору.

6. Перелік посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до закону, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до закону, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації затверджуються Президентом України за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України";

доповнити частинами тринадцятою - п’ятнадцятою такого змісту:

"13. Призначення заступників керівників військово-цивільних адміністрацій та керівників підрозділів, затвердження структури і штатного розпису військово-цивільних адміністрацій здійснюються керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за поданням керівника відповідної військово-цивільної адміністрації без конкурсного відбору.

14. Типове положення про військово-цивільну адміністрацію та рекомендований перелік структурних підрозділів військово-цивільної адміністрації затверджуються Президентом України.

15.

Парламентський контроль у сфері військово-цивільних відносин здійснює Верховна Рада України";

3) у частині третій статті 4:

у пункті 1 слово "самоврядування" замінити словами "самоврядування; надання інформації на запит Центральної виборчої комісії щодо можливості організації та підготовки відповідно до закону проведення відповідних виборів на окремих територіях";

доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16) вносити пропозиції з питань зміни адміністративно-територіального устрою в порядку, визначеному законом";

4) у статті 6:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Районні, обласні військово-цивільні адміністрації очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником відповідної обласної військово-цивільної адміністрації за погодженням з керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Встановити, що:

закони та інші нормативно-правові акти України діють в частині, що не суперечить цьому Закону;

термін "період проведення антитерористичної операції" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції".

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 17 липня 2015 року № 650-VIII

| >>
Законодавчий акт: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування діяльності військово-цивільних адміністрацій"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.382). Верховна Рада України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування діяльності військово-цивільних адміністрацій"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.382). 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -