<<
>>

Стаття 37. Установити, що у 2008 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 7, 19 та 36 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2, 3 та 39 статті 7 цього Закону).

При цьому із загального обсягу зазначених коштів, за вирахуванням зобов'язань за кредитами, 40 відсотків спрямовується на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в першу чергу у сільській місцевості;

будівництво автодорожньої складової залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві в обсязі 1.200.000 тис.

гривень (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 7 цього Закону);

субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжя в обсязі 350.000 тис. гривень (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 7 цього Закону);

субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на розбудову транспортної мережі міста Севастополя в обсязі 60.340 тис. гривень (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 7 цього Закону);

ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, на об'єктах дорожнього господарства державної власності у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 7 цього Закону); { Пункт 1 статті 37 доповнено абзацом шостим із Законом N 341-VI ( 341-17 ) від 31.07.2008 }

2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 7 цього Закону);

3) заходи з реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (137-97-п) (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);

4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередачі за переліком( 666-2008-п ), встановленим Кабінетом Міністрів України, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);

5) заходи по реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні ( 267-95-п ) та Державної програми приведення небезпечних об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання ( 1846-2003-п ) (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 7 цього Закону);

6) державну підтримку підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу на будівництво, технічне переоснащення та капітальний ремонт гірничошахтного обладнання, в тому числі торфяній промисловості - 25000,0 тис.

гривень, а також на здешевлення кредитів для будівництва та технічного переоснащення вугле- і торфодобувних підприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);

7) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);

8) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 7 цього Закону);

9) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 7 цього Закону);

10) потреби утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України), правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 7 цього Закону);

11) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 7 цього Закону);

12) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної авіаційної адміністрації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 7 цього Закону);

13) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 7 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

14) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 7 цього Закону, в частині тих, що надходять від риболовних портів);

15) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 7 цього Закону);

16) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 7 цього Закону);

17) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 7 цього Закону);

18) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 70 відсотків джерел, визначених пунктом 17 статті 7 цього Закону, за рахунок 95 відсотків джерел, визначених пунктом 16 статті 7 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 7 цього Закону);

19) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву (за рахунок 30 відсотків джерел, визначених пунктом 17 статті 7 цього Закону, за рахунок 5 відсотків джерел, визначених пунктом 16 статті 7 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 7 цього Закону);

20) участь українського персоналу органів внутрішніх справ України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 7 цього Закону);

21) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних та обласних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 7 цього Закону);

22) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктами 20 та 41 статті 7 цього Закону);

23) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 7 цього Закону);

24) комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у Закарпатській області (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 7 цього Закону);

25) реструктуризацію та ліквідацію об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів у зоні їх діяльності (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 7 цього Закону);

26) утилізацію твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 7 цього Закону);

27) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 7 цього Закону);

28) фінансову підтримку гастрольної діяльності вітчизняних виконавців (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 7 цього Закону);

29) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 7 цього Закону);

30) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку, в тому числі із застосуванням заставних цін на зерно (за рахунок джерел, визначених пунктами 7 та 12 статті 36 цього Закону); { Пункт 30 статті 37 в редакції Закону N 589-VI ( 589-17 ) від 24.09.2008 }

31) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 19 цього Закону);

32) державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 19 цього Закону), але не більше 1.462,5 тис. гривень;

33) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам за відповідною бюджетною програмою (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 36 цього Закону);

34) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 36 цього Закону);

35) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 36 цього Закону);

36) придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 та 5 статті 36 цього Закону);

37) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 36 цього Закону);

38) державну підтримку вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик, а також погашення простроченої заборгованості за електричну енергію, яка утворилася у минулих роках, у сумі 1.019.403,3 тис.

гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7, пунктом 3 статті 19 та пунктом 8 статті 36 цього Закону);

39) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 36 цього Закону);

40) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 7 цього Закону);

41) будівництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок джерел, визначених пунктами 5 та 20 статті 7 цього Закону);

42) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);

43) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 7 цього Закону);

44) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 7 цього Закону);

45) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статті 7 цього Закону);

46) видатки і надання кредитів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету: 2201390, 2311020, 2701180, 2711020, 2761110, 3121020; а також 2801170, 2801210, 2801240, 2801490, 2801560, 2804100, спрямованих на підтримку розвитку агропромислового комплексу у сумі 1.500.000 тис.

гривень, та на забезпечення житлом працівників освіти, культури, охорони здоров'я та інших працівників бюджетної сфери, які постійно проживають і працюють в селі та уклали трудові контракти на 20 років, у сумі 1.000.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 7 цього Закону);

47) компенсацію витрат державних органів приватизації на виготовлення землевпорядної документації та організацію продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації (за рахунок 0,2 відсотка джерел, визначених пунктом 29 статті 7 цього Закону);

48) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 7 цього Закону);

49) здійснення природоохоронних заходів по недопущенню потрапляння мастила з гідротурбін в річку Дніпро (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 36 цього Закону);

50) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 7 цього Закону);

51) підготовку, реформування і розвиток Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 7 цього Закону);

52) інформування учасників судового процесу про хід і результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копій судових рішень (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статті 7 цього Закону);

53) державну підтримку органів реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (за рахунок джерел, визначених пунктом 35 статті 7 цього Закону);

54) державну підтримку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 36 цього Закону);

55) утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання (за рахунок джерел, визначених пунктом 38 статті 7 цього Закону);

56) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктом 43 статті 7 та пунктом 14 статті 36 цього Закону); { Пункт 56 статті 37 в редакції Закону N 659-VI ( 659-17 ) від 12.12.2008 }

57) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 40 статті 7 цього Закону);

58) державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 37 статті 7);

59) погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР (за рахунок джерел, визначених пунктом 43 статті 7 цього Закону та пунктом 13 статті 36 цього Закону);

60) компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації у 2006 році населенню, бюджетним установам та у 2006-2008 роках на виробництво теплової енергії, спожитої населенням (за рахунок джерел, визначених пунктами 27, 36 та 44 статті 7 цього Закону); { Пункт 60 статті 37 в редакції Закону N 659-VI ( 659-17 ) від 12.12.2008 }

61) створення Стабілізаційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 19 цього Закону). { Статтю 37 доповнено пунктом 61 згідно із Законом N 659-VI ( 659-17 ) від 12.12.2008 }

<< | >>
Законодавчий акт: З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 ). Верховна Рада України. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 37. Установити, що у 2008 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 7, 19 та 36 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -