Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 41, ст.549). 2012

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Держава через уповноважені органи вживає необхідних заходів щодо забезпечення захисту дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового або тимчасового захисту на території України.

Органи міграційної служби сприяють розшуку батьків або інших законних представників дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового або тимчасового захисту, розлучених із сім’ями, влаштуванню таких дітей у відповідні дитячі заклади або сім’ї.

Органи опіки та піклування вживають заходів щодо тимчасового влаштування у відповідні дитячі заклади або сім’ї дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового або тимчасового захисту, розлучених із сім’ями, встановлення опіки чи піклування над такими дітьми, сприяють дітям-біженцям та дітям, які потребують додаткового або тимчасового захисту, розлученим із сім’ями, у реалізації їхніх прав".

13.

У частині першій статті 19 Закону України "Про протидію захворюванню на туберкульоз" (в редакції Закону України від 22 березня 2012 року) слова "яким надано статус біженця в Україні" замінити словами "яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту".

14. У частині третій статті 1 Закону України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 113; 2011 р., № 18, ст. 128) слова "надання статусу біженця" замінити словами "визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту".

{Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1556-VII від 01.07.2014}

16.

У статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208):

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) прийняття заяв про визнання осіб біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, у порядку, визначеному Законом України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

пункт 16 після слів "а також біженцями" доповнити словами "особами, які потребують додаткового захисту".

17. У Законі України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358; із змінами, внесеними Законом України від 15 березня 2012 року № 4523-VI):

1) текст статті 6 викласти в такій редакції:

"Право на отримання соціальних послуг мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

2) в абзаці третьому частини п’ятої статті 7 слова "які є біженцями внаслідок збройних чи міжетнічних конфліктів" замінити словами "особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту".

18. У частині другій статті 2 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404) слова "яким надано статус біженця в Україні" замінити словами "яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту".

19.

Абзац третій статті 1 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2006 р., № 49, ст. 484; 2009 р., № 38, ст. 535) після слів "а також" доповнити словами "діти, розлучені із сім’єю".

20. В абзаці четвертому статті 4 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36; 2007 р., № 27, ст. 366) слова "які набули статусу біженців в Україні" замінити словами "яких визнано біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту".

21. В абзаці другому частини другої статті 8 Закону України "Про прикордонний контроль" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 6, ст. 46) слова "або статусу біженця" замінити словами "чи визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту".

22. У Законі України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577):

1) частину першу статті 3 після слів "у тому числі біженця" доповнити словами "чи особи, яка потребує додаткового захисту";

2) пункт 8 частини першої статті 14 викласти в такій редакції:

"8) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону, до моменту прийняття рішення про визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та у разі, якщо особи оскаржують рішення щодо статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту".

23.

Частину першу статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, № 21, ст. 204, № 31, ст. 393; із змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI) доповнити пунктом 23 такого змісту:

"23) позивачі - за подання позовів у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

24. У пункті 4 частини першої статті 33 Закону України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 2-3, ст. 3) слова "надання їм статусу біженця та яким надано такий статус" замінити словами "визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ18 вересня 2012 року№ 5290-VI

| >>
Законодавчий акт: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 41, ст.549). Верховна Рада України. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 41, ст.549). 2012

 1. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 41, ст.549), 2012
 2. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту""(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 12, ст.134)
 3. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту""(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 12, ст.134), 2016
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"""(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 27, ст.911)"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 27, ст.911)
 5. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"""(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 27, ст.911)"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 27, ст.911), 2014
 6. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повернення державного контролю та виробництва державними підприємствами документів та бланків, які потребують використання спеціальних елементів захисту""(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 14, ст.255)"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 14, ст.255), 2013
 7. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", 2011
 8. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури""(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 37, ст.490)"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 37, ст.490), 2012
 9. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повернення державного контролю та виробництва державними підприємствами документів та бланків, які потребують використання спеціальних елементів захисту""(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 14, ст.255)"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 14, ст.255)
 10. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 10, ст.61), 2015
 11. Верховна Рада України. З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, і деяких інших осіб"{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 51, ст.519 }, 2006
 12. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 25, ст.249), 2012
 13. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту України"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 41, ст.550), 2012
 14. Стаття 2. Законодавство про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -