>>

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 40, ст.539). 2012

Захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст. 160):

1) преамбулу після слова "зберіганням" доповнити словом "сортуванням";

2) у статті 1:

абзац п'ятий після слова "перевезення" доповнити словом "сортування", а після слова "оброблення" - словом "перероблення";

абзац п'ятнадцятий після слова "зберігання" доповнити словом "сортування", а після слова "оброблення" - словом "перероблення";

абзац вісімнадцятий після слова "зберігання" доповнити словом "сортування";

абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

"послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування";

після абзацу двадцять сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"послуги з перероблення (оброблення) побутових відходів - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;

послуги із захоронення побутових відходів - послуги з остаточного розміщення побутових відходів після їх перероблення (оброблення) у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів".

У зв'язку з цим абзац двадцять восьмий вважати абзацом тридцятим;

абзац тридцятий викласти в такій редакції:

"сортування відходів - механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення";

доповнити абзацом тридцять першим такого змісту:

"джерело утворення побутових відходів - об'єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка)";

3) частину першу статті 4 після слова "заготівлею" доповнити словом "сортуванням";

4) пункт "б" частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

"б) вносити в установленому порядку плату за користування послугами з вивезення побутових відходів";

5) статтю 17 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Суб'єкти господарювання, які в установленому порядку визначені виконавцями послуг на вивезення побутових відходів на певній території, здійснюють їх роздільне збирання".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

6) у частині першій статті 32:

пункт "а" доповнити реченням такого змісту: "Ліміти на обсяги утворення і розміщення побутових відходів не встановлюються";

доповнити пунктом "і" такого змісту:

"і) з 1 січня 2018 року захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів";

7) частини другу, третю і п'яту статті 35-1 викласти в такій редакції:

"Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів.

Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами";

"Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів, а також місця проведення масових заходів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ2 жовтня 2012 року№ 5402-VI

| >>
Законодавчий акт: Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 40, ст.539), 2012

= завантажити законодавчий акт =

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 40, ст.539). 2012

  1. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 40, ст.539), 2012
  2. Верховна Рада України. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.345 ), 2012
  3. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 17, ст.205), 2017
  4. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху через залізничні переїзди та перевезень пасажирів автомобільним транспортом""(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 18, ст.169)"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 18, ст.169), 2012
  5. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 28, ст.300), 2012
  6. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 6-7, ст.40), 2017
  7. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 40, ст.537), 2012
  8. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців""(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.773)"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.773), 2013
  9. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності суддів""(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 17, ст.153)"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 17, ст.153), 2012
  10. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно""(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.224)"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.224), 2012
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -