>>

З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.539 ). 2010

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.539 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2522-VI ( 2522-17 ) від 09.09.2010, ВВР, 2011, N 4, ст.26 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I.

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі торговельного мореплавства України

( 176/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,

NN 47-52, ст. 349):

1) у частині першій статті 71 слова "чи державної

нотаріальної контори" виключити;

2) у статті 292 слова "шляхом здійснення нотаріального

виконавчого напису" і "Для цього нотаріальній конторі" замінити

відповідно словами "на підставі виконавчого напису нотаріуса" і

"Для вчинення виконавчого напису нотаріусу".

2. Частину другу статті 89 Сімейного кодексу України

( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22,

ст. 135) після слів "нотаріальної контори" доповнити словами "або

приватного нотаріуса".

3. У частині третій статті 197 Господарського кодексу

України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,

NN 18-22, ст.

144):

у першому реченні слова "нотаріальної контори, яка

повідомляє" замінити словами "нотаріальної контори або приватного

нотаріуса, які повідомляють";

друге речення після слів "нотаріальної контори" доповнити

словами "або приватного нотаріуса".

4. У Цивільному кодексі України ( 435-15 ) (Відомості

Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

1) в абзаці другому частини третьої статті 245 слова "а

також довіреність робітника, службовця, члена їхніх сімей"

замінити словами "також довіреність працівника, члена його сім'ї";

2) у назві та абзаці першому частини першої статті 537,

частині п'ятій статті 853, частині першій статті 874 після слів

"депозит нотаріуса" доповнити словами "нотаріальної контори";

3) у назві і тексті статті 1251 слово "службовою" виключити;

4) у частині четвертій статті 1252 слова "а також заповіт

робітника, службовця, члена їхніх сімей" замінити словами "також

заповіт працівника, члена його сім'ї";

5) у частині першій статті 1269, частині другій статті 1272

та частині першій статті 1273 слова "до нотаріальної контори"

замінити словом "нотаріусу".

5. Перше речення частини третьої статті 23 Закону України

"Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної

Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89;

1999 р., N 26, ст. 213; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 23,

ст. 320; 2005 р., N 16, ст. 263) після слова "військовослужбовці"

доповнити словом "нотаріуси", а слова "державного нотаріату"

виключити.

6.

У Законі України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості

Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1998 р., N 2,

ст. 3; 2004 р., N 11, ст. 140):

1) частину третю статті 5 після слів "нотаріальної контори"

доповнити словами "приватного нотаріуса";

2) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:

"У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно,

космічні об'єкти, транспортні засоби, що підлягають державній

реєстрації, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений

на підставі відповідних правовстановлюючих документів. Нотаріальне

посвідчення договору застави нерухомого майна, транспортних

засобів провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього

майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із

сторін договору, договору застави космічних об'єктів - за місцем

реєстрації цих об'єктів".

{ Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону

N 2522-VI ( 2522-17 ) від 09.09.2010 }

8. Абзац третій частини сьомої статті 48 та абзаци перший і

дев'ятий частини першої статті 49 Закону України "Про відновлення

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43,

ст. 378; 2006 р., N 1, ст. 18) після слів "нотаріальної контори"

доповнити словами "або приватного нотаріуса".

9. У частині четвертій статті 17 Закону України "Про охорону

дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,

N 30, ст. 142) слова "нотаріальну контору" замінити словом

"нотаріуса".

10. В абзаці третьому частини п'ятої статті 21 Закону

України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ) (Відомості Верховної

Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) слова "державним

нотаріальним конторам" замінити словом "нотаріусам".

11. У Законі України "Про іпотеку" ( 898-15 ) (Відомості

Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13,

ст. 110):

1) у частині п'ятій статті 47 слова "свідоцтво про придбання

нерухомого майна" замінити словами "свідоцтво про придбання майна

з прилюдних торгів";

2) друге речення частини першої статті 49 доповнити словами

"а нотаріус на підставі такого акта видає свідоцтво про придбання

майна з прилюдних торгів, якщо прилюдні торги не відбулися".

12. Частину четверту статті 5 Закону України "Про іпотечне

кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та

іпотечні сертифікати" ( 979-15 ) (Відомості Верховної Ради

України, 2004 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 13, ст. 110) після слів

"за місцезнаходженням нерухомості" та "за місцезнаходженням

іпотекодержателя" доповнити словами "(місцем реєстрації)".

13. Абзац перший частини першої статті 62 Закону України

"Про акціонерні товариства" ( 514-17 ) (Відомості Верховної Ради

України, 2008 р., N 50-51, ст. 384) після слова

"військовослужбовці" доповнити словом "нотаріуси".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 6 липня 2010 року

N 2435-VI

| >>
Законодавчий акт: З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.539 ). Верховна Рада України. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.539 ). 2010

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -