Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Додатковий протокол до Антидопінгової Конвенції "м. Варшава, 12 вересня 2002 року" Статус Протоколу див.( 994_784 ). Європейський Союз. 2002

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

            Додатковий протокол 

до Антидопінгової Конвенції

м. Варшава, 12 вересня 2002 року

Статус Протоколу див.( 994_784 )

( Додатковий протокол ратифіковано Законом

N 1963-IV ( 1963-15 ) від 01.07.2004 )

Офіційний переклад

Держави-сторони цього Протоколу до Антидопінгової конвенції

(ETS N 135), підписаної в м.

Страсбурзі 16 листопада 1989 року

( 994_228 ) (далі - "Конвенція"), враховуючи те, що загальне погодження на взаємне визнання

антидопінгового контролю зазначеного у статтях 4.3.d та ст.7.3.b

Конвенції ( 994_228 ) підвищило б ефективність цього контролю,

сприяючи гармонізації, прозорості та ефективності існуючих та

майбутніх двосторонніх та багатосторонніх угод про допінг,

досягнутих у цій галузі, та надаючи необхідні повноваження для

такого контролю у разі відсутності будь-якої угоди з цього

питання, бажаючи покращити та посилити застосування положень

Конвенції ( 994_228 ), домовились про таке:

Стаття 1 - Взаємне визнання допінгового контролю

1. Беручи до уваги положення статей 3.2, 4.3.d та 7.3.b

Конвенції ( 994_228 ), Сторони взаємно визнають повноваження

спортивних або національних антидопінгових організацій на

проведення допінг-контролю на їхній території у спортсменів і

спортсменок іншої Сторони Конвенції, відповідно до національних

правил, які застосовуються у країні, де проводиться цей

допінг-контроль. Результати такого контролю одночасно

повідомляються національній антидопінговій організації та

національній спортивній федерації, спортсмен або спортсменка яких

проходили даний контроль, національній антидопінговій організації

країни, де проводився контроль, та міжнародній спортивній

федерації. 2. Сторони вживають заходів необхідних для таких контролів,

які можуть проводитися на додаток до тих, які проводяться на

основі попередньої двосторонньої або іншої окремої угоди. Для

забезпечення відповідності стандартам, визнаним на міжнародному

рівні, спортивні або національні антидопінгові організації

повинні бути сертифіковані відповідно до стандартів якості для

допінг-контролю Міжнародної організації зі стандартизації (МОС),

що визнаються Моніторинговою групою, заснованою згідно зі статтею

10 Конвенції ( 994_228 ). 3. Сторони також визнають повноваження Всесвітнього

Антидопінгового Агентства (ВАДА) та інших організацій з

допінг-контролю, які здійснюють свою роботу під його контролем,

проводити допінг-контроль своїх спортсменів і спортсменок поза

змаганнями на їхній території або у будь-якому іншому місці.

Результати цих тестувань повідомляються національній

антидопінговій організації, спортсмени або спортсменки якої

проходили контроль. Будь-який такий контроль здійснюється за

погодженням зі спортивними організаціями згаданими у статті 4.3.c

Конвенції ( 994_228 ), відповідно до діючих правил та положень

національного законодавства країни, де він проводиться.

Стаття 2 - Посилення застосування Конвенції

1. Моніторингова група, утворена згідно зі статтею 10

Конвенції ( 994_228 ), контролює застосування і виконання

Конвенції кожною зі Сторін Конвенції. Контроль здійснюється

експертною групою, члени якої призначаються з цією метою

Моніторинговою групою. Члени експертної групи відбираються на

основі їхньої компетенції в антидопінговій сфері. 2. Експертна група розглядає національні звіти, які подаються

відповідними Сторонами заздалегідь, та, у разі потреби, виїздить

на місця. На основі своїх спостережень щодо виконання Конвенції

( 994_228 ) вона подає до Моніторингової групи звіт з результатами

своїх спостережень, який містить її висновки та можливі

рекомендації. Звіти експертної групи оприлюднюються.

Заінтересована Сторона має право зробити зауваження щодо висновків

експертної групи, які включаються до звіту. 3. Підготовка національних звітів та візити експертної групи

здійснюються згідно з графіком, затвердженим Моніторинговою групою

після консультації з відповідними Сторонами. Сторона дає дозвіл на

візит експертної групи та зобов'язується заохочувати відповідні

національні органи до широкої співпраці з експертною групою. 4. Діючі процедури для проведення оцінки (включаючи погоджену

схему для проведення оцінки виконання Конвенції ( 994_228 ),

візитів та перевірки виконання визначені у правилах, затверджених

Моніторинговою групою.

Стаття 3 - Застереження

Щодо положень цього Протоколу не можуть робитися жодні

застереження.

Стаття 4 - Згода на обов'язковість

1. Цей Протокол є відкритим для підписання державами-членами

Ради Європи та іншими Державами, які підписали Конвенцію

( 994_228 ), або є її Сторонами, які можуть висловити свою згоду

на обов'язковість для них за допомогою: a) підписання без застереження щодо ратифікації, прийняття чи

схвалення, або b) підписання, яке підлягає ратифікації, прийняттю або

схваленню, з наступною ратифікацією, прийняттям або схваленням. 2. Держава, яка підписала Конвенцію ( 994_228 ), не може ні

підписати цей Протокол без застережень щодо ратифікації, прийняття

чи схвалення, ні здати на зберігання ратифікаційну грамоту,

документ про прийняття або схвалення, якщо вона попередньо або

одночасно не висловить свою згоду на обов'язковість для неї

Конвенції. 3. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття чи

схвалення зберігаються у Генерального секретаря Ради Європи.

Стаття 5 - Набуття чинності

1. Цей Протокол набуває чинності в перший день місяця, який

настає після закінчення тримісячного періоду після дати, на яку

п'ять держав-сторін Конвенції ( 994_228 ) висловлять свою згоду на

обов'язковість для них Протоколу згідно з положеннями статті 4. 2. Для будь-якої Держави, яка згодом висловить свою згоду на

обов'язковість для неї Протоколу, він набуває чинності в перший

день місяця, який настає після закінчення тримісячного періоду

після дати підписання або здачі на зберігання ратифікаційної

грамоти, документа про прийняття чи схвалення.

Стаття 6 - Приєднання

1. Після того, як Протокол було відкрито для підписання,

будь-яка Держава, яка приєднається до Конвенції ( 994_228 ), може

також приєднатися до Протоколу. 2. Приєднання до Протоколу здійснюється шляхом передачі на

зберігання Генеральному секретарю Ради Європи документа про

приєднання, який набирає чинності в перший день місяця, який

настає після закінчення тримісячного періоду після здачі його на

зберігання.

Стаття 7 - Територіальне застосування

1. Будь-яка Держава може, під час підписання або здачі на

зберігання своєї ратифікаційної грамоти, документа про прийняття,

схвалення або приєднання, зазначити територію або території, до

яких цей Протокол буде застосовуватися. 2. Будь-яка Держава може будь-коли пізніше, шляхом

направлення заяви на ім'я Генерального секретаря Ради Європи,

поширити застосування цього Протоколу на будь-яку іншу територію

зазначену в заяві. Для такої території Протокол набуває чинності в

перший день місяця, який настає після закінчення тримісячного

періоду після дати отримання такої заяви Генеральним секретарем. 3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх

пунктів, стосовно будь-якої території, зазначеної у такій заяві,

може відкликатися повідомленням, яке направляється на ім'я

Генерального секретаря Ради Європи. Таке відкликання набуває

чинності в перший день місяця, який настає після закінчення

тримісячного періоду після дати отримання повідомлення Генеральним

секретарем.

Стаття 8 - Денонсація

1. Будь-яка Сторона може в будь-який час денонсувати цей

Протокол, шляхом направлення повідомлення Генеральному секретарю

Ради Європи. 2. Така денонсація набуває чинності у перший день місяця,

який настає після закінчення шестимісячного періоду після дати

отримання повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 9 - Повідомлення

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам-членам

Ради Європи, іншим Державам, які підписали Конвенцію ( 994_228 )

або є її сторонами, та будь-якій іншій Державі, яку було запрошено

приєднатися до неї, про: a) будь-яке підписання; b) здачу на зберігання ратифікаційної грамоти, документа про

прийняття, схвалення або приєднання; c) будь-яку дату набуття чинності цим Протоколом згідно зі

статтями 5, 6 та 7; d) будь-яку денонсацію; e) будь-який інший акт або повідомлення, що стосується цього

Протоколу.

На посвідчення чого належним чином уповноважені представники

підписали цей Протокол.

Вчинено у м. Варшаві дванадцятого дня вересня місяця 2002

року англійською та французькою мовами, причому обидва тексти є

рівно автентичними, в одному примірнику, який передається на

зберігання до архіву Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи

передає завірені копії кожній державі-члену Ради Європи, іншим

Державам, які підписали Конвенцію ( 994_228 ) або є її сторонами,

і будь-якій Державі, яку запросили приєднатися до Конвенції.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фундаментальне законодавство ЄС:

 1. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи ( укр/рос ) "Статус Протоколу див. ( 994_790 )" Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328 }. Європейський Союз. 2010 рікк
 2. Європейська угода про правила, що регулюють пересування осіб між державами-членами Ради Європи (ETS N 25 ) (укр/рос) "Статус Угоди див.( 994_833 )" ( Угоду ратифіковано із заявами Законом N 2936-IV ( 2936-15 ) від 05.10.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.13 ). Європейський Союз. 2010 рікк
 3. Угода щодо взаємного прийняття сертифікатів сертифікації персоналу між сторонами, що підписали Багатосторонню Угоду, та Національним агентством з акредитації України " 25 листопада 2009 року" Неофіційний переклад. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). 2009 рікк
 4. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) "( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 47-48 )" Статус Конвенції див. ( 994_391 ). Європейський Союз. 2007 рікк
 5. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2476-IV ( 2476-15 ) від 16.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.266 )" Дата підписання: 04.11.1999. Європейський Союз. 2006 рікк
 6. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) "Статус Конвенції див. ( 994_423 )" ( Конвенцію ратифіковано Законом N 2990-III ( 2990-14 ) від 17.01.2002 ). Європейський Союз. 2006 рікк
 7. Європейська ландшафтна конвенція (укр/рос) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2831-IV ( 2831-15 ) від 07.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.547 )" Дата підписання: 20.10.2000. Європейський Союз. 2006 рікк
 8. Договір про заснування Європейської Спільноти "(консолідована версія станом на 1 січня 2005 року)" . Європейський Союз. 2005 рікк
 9. Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 68-V ( 68-16 ) від 03.08.2006 }" Офіційний переклад. Європейський Союз. 2005 рікк
 10. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму "Статус Конвенції див.( 994_838 )" { Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V ( 54-16 ) від 31.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.340 }. Європейський Союз. 2005 рікк
 11. Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій "Дата підписання: 02.04.1993"Дата набуття чинності: 02.04.1993. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). 2005 рікк
 12. Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_552 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2004 рікк
 13. Протокол N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції "{ Текст зі змінами до офіційного перекладу Протоколу, внесеними Листом МЗС ( v1291321-06 ) від 27.04.2006 }" ( Протокол ратифіковано Законом N 3435-IV ( 3435-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.229 ). Європейський Союз. 2004 рікк
 14. Договор (Афины, 16 апреля 2003 года). Європейський Союз. 2003 рікк
 15. Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 994_815)" { Конвенцію ратифіковано з заявою Законом N 166-V ( 166-16 ) від 20.09.2006 }. Європейський Союз. 2003 рікк
 16. Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом "Утверждены на 804-м заседании Комитета Министров 11 июля 2002 года" Предисловие. Європейський Союз. 2002 рікк
 17. Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин "Статус Протоколу див. ( 994_797 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2002 рікк
 18. Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів (2001/C80/01) "Статус Договору див. ( 994_532 )" { Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06 ) }. Європейський Союз. 2001 рікк
 19. Протокол N 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (укр/рос) "{ Протокол ратифіковано Законом N 2689-III ( 2689-14 ) від 13.09.2001 }" Дата підписання: 04.11.1993. Європейський Союз. 1998 рікк
 20. Додатковий протокол до Європейської Конвенції про передачу засуджених осіб "Статус Протоколу див. ( 994_794 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 718-IV ( 718-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.228 ). Європейський Союз. 1997 рікк