<<
>>

Європейська соціальна хартія (укр/рос) " Турін, 18 жовтня 1961 року"( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Протокол ( 994_333 ) від 21.10.91 Додатковий протокол ( 994_807 ) від 09.11.95 ). Європейський Союз. 1961

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Європейська соціальна хартія (укр/рос) Турін, 18 жовтня 1961 року ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Протокол ( 994_333 ) від 21.10.91 Додатковий протокол ( 994_807 ) від 09.11.95 ) ( Європейську соціальну хартію (переглянену) додатково див. в документі ( 994_062 ) від 03.05.96 ) Дата підписання: 2 травня 1996 р. Офіційний переклад Уряди, які підписали цю Хартію, будучи членами Ради Європи, враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їхньому економічному та соціальному прогресу шляхом, зокрема, захисту та подальшого здійснення прав і основних свобод людини, беручи до уваги, що в Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини, яка була підписана в Римі 4 листопада 1950 року ( 995_004 ), та Протоколі до неї, який був підписаний у Парижі 20 березня 1952 року, держави - члени Ради Європи домовилися забезпечити своєму населенню громадянські та політичні права і свободи, визначені в цих документах, враховуючи, що здійснення соціальних прав повинно бути забезпечене без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, політичних переконань, національної належності чи соціального походження, сповнені рішучості спільно зробити все можливе для підвищення життєвого рівня та поліпшення соціальної забезпеченості як міського, так і сільського населення шляхом використання відповідних установ і здійснення відповідних заходів, погодились про таке: Частина I Договірні Сторони ставлять за мету своєї політики, до здійснення якої вони прагнутимуть усіма відповідними засобами як національного, так і міжнародного характеру, досягнення умов, за яких можуть ефективно здійснюватися такі права та принципи: 1. Кожна людина повинна мати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає. 2. Всі працівники мають право на справедливі умови праці. 3. Всі працівники мають право на безпечні та здорові умови праці. 4. Всі працівники мають право на справедливу винагороду, яка забезпечує достатній життєвий рівень для них самих та для їхніх сімей. 5. Всі працівники та роботодавці мають право на свободу об'єднання у національні або міжнародні організації для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. 6. Всі працівники та роботодавці мають право на укладання колективних договорів. 7. Діти та підлітки мають право на особливий захист від фізичних та моральних ризиків, на які вони наражаються. 8. Працюючі жінки у випадку материнства та інші працюючі жінки у відповідних випадках мають право на особливий захист за місцем їхньої роботи. 9. Кожна людина має право на належні умови професійної орієнтації, які допомагають їй вибрати професію згідно із своїми особистими здібностями та інтересами. 10. Кожна людина має право на належні умови професійної підготовки. 11. Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров'я. 12. Всі працівники та їхні утриманці мають право на соціальне забезпечення. 13. Кожна малозабезпечена людина має право на соціальну та медичну допомогу. 14. Кожна людина має право користуватися соціальними службами. 15. Інваліди мають право на професійне навчання, перекваліфікацію та соціальну реадаптацію незалежно від причин і характеру їхньої інвалідності. 16. Сім'я як головний осередок суспільства має право на відповідний соціальний, правовий та економічний захист, який забезпечує її всебічний розвиток. 17. Матері та діти, незалежно від сімейного стану і родинних відносин, мають право на відповідний соціальний та економічний захист. 18. Громадяни будь-якої із Договірних Сторін мають право займатися будь-якою прибутковою діяльністю на території будь-якої іншої Договірної Сторони на засадах рівності з громадянами останньої з урахуванням обмежень, які запроваджуються на підставі безперечних економічних або соціальних причин. 19. Трудящі-мігранти, які є громадянами будь-якої Договірної Сторони, і члени їхніх сімей мають право на захист і допомогу на території будь-якої іншої Договірної Сторони. Частина II Договірні Сторони зобов'язуються, як це передбачено в частині III, вважати для себе обов'язковими зобов'язання, визначені в нижченаведених статтях і пунктах.... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фундаментальне законодавство ЄС:

 1. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи ( укр/рос ) "Статус Протоколу див. ( 994_790 )" Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328 }. Європейський Союз. 2010 рікк
 2. Європейська угода про правила, що регулюють пересування осіб між державами-членами Ради Європи (ETS N 25 ) (укр/рос) "Статус Угоди див.( 994_833 )" ( Угоду ратифіковано із заявами Законом N 2936-IV ( 2936-15 ) від 05.10.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.13 ). Європейський Союз. 2010 рікк
 3. Угода щодо взаємного прийняття сертифікатів сертифікації персоналу між сторонами, що підписали Багатосторонню Угоду, та Національним агентством з акредитації України " 25 листопада 2009 року" Неофіційний переклад. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). 2009 рікк
 4. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) "( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 47-48 )" Статус Конвенції див. ( 994_391 ). Європейський Союз. 2007 рікк
 5. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2476-IV ( 2476-15 ) від 16.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.266 )" Дата підписання: 04.11.1999. Європейський Союз. 2006 рікк
 6. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) "Статус Конвенції див. ( 994_423 )" ( Конвенцію ратифіковано Законом N 2990-III ( 2990-14 ) від 17.01.2002 ). Європейський Союз. 2006 рікк
 7. Європейська ландшафтна конвенція (укр/рос) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2831-IV ( 2831-15 ) від 07.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.547 )" Дата підписання: 20.10.2000. Європейський Союз. 2006 рікк
 8. Договір про заснування Європейської Спільноти "(консолідована версія станом на 1 січня 2005 року)" . Європейський Союз. 2005 рікк
 9. Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 68-V ( 68-16 ) від 03.08.2006 }" Офіційний переклад. Європейський Союз. 2005 рікк
 10. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму "Статус Конвенції див.( 994_838 )" { Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V ( 54-16 ) від 31.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.340 }. Європейський Союз. 2005 рікк
 11. Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій "Дата підписання: 02.04.1993"Дата набуття чинності: 02.04.1993. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). 2005 рікк
 12. Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_552 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2004 рікк
 13. Протокол N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції "{ Текст зі змінами до офіційного перекладу Протоколу, внесеними Листом МЗС ( v1291321-06 ) від 27.04.2006 }" ( Протокол ратифіковано Законом N 3435-IV ( 3435-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.229 ). Європейський Союз. 2004 рікк
 14. Договор (Афины, 16 апреля 2003 года). Європейський Союз. 2003 рікк
 15. Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 994_815)" { Конвенцію ратифіковано з заявою Законом N 166-V ( 166-16 ) від 20.09.2006 }. Європейський Союз. 2003 рікк
 16. Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом "Утверждены на 804-м заседании Комитета Министров 11 июля 2002 года" Предисловие. Європейський Союз. 2002 рікк
 17. Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин "Статус Протоколу див. ( 994_797 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2002 рікк
 18. Додатковий протокол до Антидопінгової Конвенції "м. Варшава, 12 вересня 2002 року" Статус Протоколу див.( 994_784 ). Європейський Союз. 2002 рікк
 19. Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів (2001/C80/01) "Статус Договору див. ( 994_532 )" { Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06 ) }. Європейський Союз. 2001 рікк
 20. Протокол N 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (укр/рос) "{ Протокол ратифіковано Законом N 2689-III ( 2689-14 ) від 13.09.2001 }" Дата підписання: 04.11.1993. Європейський Союз. 1998 рікк