<<
>>

Протокол N 2 про надання Європейському суду з прав людини повноважень робити консультативні висновки "Статус Протоколу див. ( 994_406 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 1963

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Протокол N 2 

про надання Європейському суду з прав людини

повноважень робити консультативні висновки

Статус Протоколу див. ( 994_406 )

{ Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів

у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }

( Протокол ратифіковано Законом

N 475/97-ВР ( 475/97-ВР ) від 17.07.97 )

Держави - члени Ради Європи, які підписали цей Протокол,

беручи до уваги положення Конвенції про захист прав і

основних свобод людини ( 995_004 ), підписаної в Римі 4 листопада

1950 року (далі - "Конвенція"), і зокрема статтю 19, яка

передбачає створення, в числі інших органів, Європейського суду з

прав людини (далі - "Суд"),

вважаючи за доцільне надати Суду повноваження робити

консультативні висновки за певних умов,

погодились про таке:

Стаття 1

1. Суд може на запит Комітету міністрів робити консультативні

висновки з правових питань, які стосуються тлумачення Конвенції

( 995_004 ) і протоколів до неї.

2. Такі висновки не поширюються на питання, які стосуються

змісту та обсягу прав і свобод, визначених у розділі I Конвенції

( 995_004 ) та протоколах до неї, або на будь-яке інше питання,

яке Комісія, Суд або Комітет міністрів можуть розглядати внаслідок

будь-якого провадження, яке може бути порушене відповідно до

Конвенції.

3. Рішення Комітету міністрів про подання запиту щодо

консультативного висновку Суду приймається більшістю у дві третини

голосів представників, які мають право брати участь у засіданнях

Комітету.

Стаття 2

Суд вирішує, чи відповідає його консультативній компетенції,

визначеній в статті 1 цього Протоколу, запит Комітету міністрів

щодо консультативного висновку.

Стаття 3

1. Для розгляду запитів щодо консультативного висновку Суд

збирається на пленарне засідання.

2. Консультативні висновки Суду мають бути умотивовані.

3. Якщо консультативний висновок цілком або частково не

виражає одностайної думки суддів, кожний суддя має право окремо

викласти свою думку.

4. Консультативні висновки Суду надсилаються Комітету

міністрів.

Стаття 4

Повноваження Суду згідно зі статтею 55 Конвенції ( 995_004 )

поширюються на встановлення таких правил і визначення такої

процедури, які Суд може вважати необхідними для цілей цього

Протоколу.

Стаття 5

1. Цей Протокол відкрито для підписання державами - членами

Ради Європи, які підписали Конвенцію ( 995_004 ) і які можуть

стати його учасниками шляхом:

a) підписання без застереження щодо ратифікації або

прийняття;

b) підписання із застереженням щодо ратифікації або прийняття

з подальшою ратифікацією або прийняттям.

Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття здаються на

зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.

2. Цей Протокол набирає чинності, як тільки всі держави -

учасниці Конвенції ( 995_004 ) стануть учасницями Протоколу

відповідно до положень пункту 1 цієї статті.

3. З дня набрання цим Протоколом чинності статті 1 - 4

становлять складову частину Конвенції ( 995_004 ).

4. Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави -

члени Ради про:

a) будь-яке підписання без застереження щодо ратифікації або

прийняття;

b) будь-яке підписання із застереженням щодо ратифікації або

прийняття;

c) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або

будь-якого документа про прийняття;

d) дату набрання чинності цим Протоколом згідно з пунктом 2

цієї статті.

На посвідчення чого нижчепідписані належним чином на те

уповноважені представники підписали цей Протокол.

Вчинено у Страсбурзі шостого дня травня місяця 1963 року

англійською і французькою мовами, причому обидва тексти мають

однакову силу, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві

Ради Європи. Генеральний секретар надсилає засвідчені копії цього

Протоколу кожній державі, яка його підписала.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фундаментальне законодавство ЄС:

 1. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи ( укр/рос ) "Статус Протоколу див. ( 994_790 )" Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328 }. Європейський Союз. 2010 рікк
 2. Європейська угода про правила, що регулюють пересування осіб між державами-членами Ради Європи (ETS N 25 ) (укр/рос) "Статус Угоди див.( 994_833 )" ( Угоду ратифіковано із заявами Законом N 2936-IV ( 2936-15 ) від 05.10.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.13 ). Європейський Союз. 2010 рікк
 3. Угода щодо взаємного прийняття сертифікатів сертифікації персоналу між сторонами, що підписали Багатосторонню Угоду, та Національним агентством з акредитації України " 25 листопада 2009 року" Неофіційний переклад. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). 2009 рікк
 4. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) "( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 47-48 )" Статус Конвенції див. ( 994_391 ). Європейський Союз. 2007 рікк
 5. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2476-IV ( 2476-15 ) від 16.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.266 )" Дата підписання: 04.11.1999. Європейський Союз. 2006 рікк
 6. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) "Статус Конвенції див. ( 994_423 )" ( Конвенцію ратифіковано Законом N 2990-III ( 2990-14 ) від 17.01.2002 ). Європейський Союз. 2006 рікк
 7. Європейська ландшафтна конвенція (укр/рос) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2831-IV ( 2831-15 ) від 07.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.547 )" Дата підписання: 20.10.2000. Європейський Союз. 2006 рікк
 8. Договір про заснування Європейської Спільноти "(консолідована версія станом на 1 січня 2005 року)" . Європейський Союз. 2005 рікк
 9. Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 68-V ( 68-16 ) від 03.08.2006 }" Офіційний переклад. Європейський Союз. 2005 рікк
 10. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму "Статус Конвенції див.( 994_838 )" { Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V ( 54-16 ) від 31.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.340 }. Європейський Союз. 2005 рікк
 11. Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій "Дата підписання: 02.04.1993"Дата набуття чинності: 02.04.1993. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). 2005 рікк
 12. Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_552 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2004 рікк
 13. Протокол N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції "{ Текст зі змінами до офіційного перекладу Протоколу, внесеними Листом МЗС ( v1291321-06 ) від 27.04.2006 }" ( Протокол ратифіковано Законом N 3435-IV ( 3435-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.229 ). Європейський Союз. 2004 рікк
 14. Договор (Афины, 16 апреля 2003 года). Європейський Союз. 2003 рікк
 15. Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 994_815)" { Конвенцію ратифіковано з заявою Законом N 166-V ( 166-16 ) від 20.09.2006 }. Європейський Союз. 2003 рікк
 16. Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом "Утверждены на 804-м заседании Комитета Министров 11 июля 2002 года" Предисловие. Європейський Союз. 2002 рікк
 17. Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин "Статус Протоколу див. ( 994_797 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2002 рікк
 18. Додатковий протокол до Антидопінгової Конвенції "м. Варшава, 12 вересня 2002 року" Статус Протоколу див.( 994_784 ). Європейський Союз. 2002 рікк
 19. Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів (2001/C80/01) "Статус Договору див. ( 994_532 )" { Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06 ) }. Європейський Союз. 2001 рікк
 20. Протокол N 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (укр/рос) "{ Протокол ратифіковано Законом N 2689-III ( 2689-14 ) від 13.09.2001 }" Дата підписання: 04.11.1993. Європейський Союз. 1998 рікк