НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". 2019

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2019  № 156


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2019 р.
за № 382/33353

Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 337 «Деякі питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців», з метою врегулювання питань виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, що додаються.

2. Фінансово-економічному управлінню Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. З наказом ознайомити заступників Голови Служби, керівників структурних підрозділів, а також інших співробітників Служби зовнішньої розвідки України в частині, що стосується.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Т.в. о. Голови Служби

А. Алєксєєнко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник
Голови Спільного представницького органу
об’єднань профспілокА. РеваР.В. ІллічовО.О. ШубінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби
зовнішньої розвідки України
29 березня 2019 року № 156


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україн
11 квітня 2019 р.
за № 382/33353

ПОРЯДОК
та умови виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

1. Ці Порядок та умови визначають механізм виплати та розмір винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ), які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту (далі - винагорода).

2. Винагорода виплачується військовослужбовцям СЗРУ щомісяця відповідно до завдань із забезпечення кібербезпеки і кіберзахисту та граничних розмірів винагороди (далі - Перелік), визначених у додатку до цих Порядку та умов.

За умови безпосереднього виконання двох і більше завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту розміри винагороди підсумовуються. При цьому загальний розмір винагороди не повинен перевищувати 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

3. Граничні розміри винагороди на відповідний рік затверджуються Головою СЗРУ в межах наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі СЗРУ.

4. Винагорода встановлюється військовослужбовцям за умови, що виконання одного чи кількох завдань, визначених Переліку, передбачено їхніми посадовими інструкціями (обов’язками).

Перелік посад військовослужбовців, які виконують завдання із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, визначається СЗРУ.

5. Винагорода встановлюється наказом по особовому складу на підставі рапорту (подання) безпосереднього керівника військовослужбовця, погодженого з керівником структурного підрозділу та відповідним фінансовим підрозділом СЗРУ.

У рапорті (поданні) зазначаються завдання, визначені у Переліку що безпосередньо виконуються військовослужбовцем, розмір винагороди та дата її встановлення.

6. Конкретний розмір винагороди військовослужбовцям СЗРУ визначається індивідуально залежно від обсягу та складності виконуваних завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.

7. Виплата винагороди припиняється з дня призначення військовослужбовця СЗРУ на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків за іншою посадою, за якою винагороду не встановлено.

Поновлення виплати винагороди, а також підвищення або зменшення її розміру (у разі змін обсягу та складності виконуваних завдань) здійснюються у порядку, визначеному для її встановлення.

Перший заступник начальника
Фінансово-економічного
управління
Служби зовнішньої розвідки
України

Д. Томко


Додаток
до Порядку та умов виплати винагороди
військовослужбовцям
Служби зовнішньої розвідки України,
які обіймають посади,
пов’язані з безпосереднім виконанням
завдань із забезпечення кібербезпеки
та кіберзахисту
(пункт 2)

ПЕРЕЛІК
завдань із забезпечення кібербезпеки і кіберзахисту та граничні розміри винагороди

№ з/п

Завдання із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

Граничний розмір винагороди, відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років (за відповідним завданням)

1

Планування та організація кіберрозвідки, а саме діяльності, що здійснюється розвідувальними органами у кіберпросторі або з його використанням

60

2

Впровадження та забезпечення надійного функціонування автоматизованих систем (технологічних систем, у тому числі інформаційної системи технічної розвідки), що підлягають кіберзахисту

55

3

Розробка технологій кіберрозвідки, що використовуються при здійсненні розвідувальних заходів у кіберпросторі

50

4

Супроводження та проведення заходів з технічного захисту інформації в автоматизованих системах (технологічних системах, у тому числі інформаційній системі технічної розвідки), що підлягають кіберзахисту

45

5

Безпосереднє проведення розвідувальних заходів у кіберпросторі

40

6

Інформаційне (інформаційно-аналітичне) забезпечення розвідувальних заходів у кіберпросторі; інформаційна розробка та супроводження об’єктів розвідки; агентурне супроводження розвідувальних заходів у кіберпросторі

30

7

Організація та контроль виконання заходів з кібербезпеки та кіберзахисту

30

8

Впровадження та забезпечення надійного функціонування автоматизованих систем кібербезпеки та кіберзахисту

30

9

Виявлення та захист від кібератак, ліквідація їх наслідків, відновлення сталості і надійності функціонування комунікаційних, технологічних систем

30

10

Проектування, впровадження та експертиза комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем, що підлягають кіберзахисту

30

11

Розроблення нормативних документів та нормативно-правових актів у сфері кібербезпеки та кіберзахисту

20

12

Обмін інформацією про інциденти кібербезпеки між суб’єктами забезпечення кібербезпеки і кіберзахисту у порядку, визначеному законодавством

10

13

Організація проведення аудиту інформаційної безпеки на об’єктах, що потребують кіберзахисту

10

Перший заступник начальника
Фінансово-економічного
управління
Служби зовнішньої розвідки
України

Д.

Томко

|
Законодавчий акт: Служба зовнішньої розвідки. НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту", 2019

= завантажити законодавчий акт =

НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". 2019

 1. Служба зовнішньої розвідки. НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту", 2019
 2. Служба зовнішньої розвідки. НАКАЗ від 29.03.2019 № 155 "Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту", 2019
 3. Служба зовнішньої розвідки. НАКАЗ від 31.05.2018 № 183 "Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду", 2018
 4. НАКАЗ від 31.05.2018 № 183 "Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду"
 5. Служба зовнішньої розвідки. НАКАЗ від 03.04.2017 № 114 "Про внесення зміни до Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України", 2017
 6. Служба зовнішньої розвідки. НАКАЗ від 14.02.2019 № 69 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України", 2019
 7. Служба зовнішньої розвідки. НАКАЗ від 28.02.2008 № 45 "Про затвердження Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України", 2008
 8. НАКАЗ від 27.04.2018 № 142 "Про внесення зміни до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей"
 9. Служба зовнішньої розвідки. НАКАЗ від 27.04.2018 № 142 "Про внесення зміни до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей", 2018
 10. НАКАЗ від 03.04.2017 № 114 "Про внесення зміни до Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України"
 11. НАКАЗ від 28.02.2008 № 45 "Про затвердження Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України"
 12. Служба зовнішньої розвідки. НАКАЗ від 28.03.2012 № 75 "Про затвердження Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України", 2012
 13. Служба зовнішньої розвідки. НАКАЗ від 29.03.2019 № 154 "Про затвердження змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України", 2019
 14. Міноборони України. Наказ Міноборони України від 29.03.2019 № 138 "Про затвердження Змін до Інструкції про розміри і порядок виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду", 2019
 15. Наказ Міноборони України від 08.10.2015  № 543 "Про затвердження Змін до Порядку та умов виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та резервістам, механізму підтвердження виконання окремих завдань під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду"
 16. Служба зовнішньої розвідки. НАКАЗ від 20.09.2017 № 340 "Про затвердження Інструкції про умови грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Служби зовнішньої розвідки України", 2017
 17. Служба зовнішньої розвідки. НАКАЗ від 03.03.2017 № 77 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України", 2017
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -