<<
>>

Стаття V

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Будь-який дослідний проект, який має бути виконано в Чорнобильському центрі відповідно до цієї Угоди, регулюється угодою про проект, укладеною між заінтересованою(ими) установою(ами) міжнародної(их) організації(ій) і Чорнобильським центром.

Дослідні проекти фінансуються на засаді формули розподілу витрат. Процедури і джерела фінансування вказуються в угоді про проект. Угоди про проекти охоплюють визначення дослідного проекту та інші відповідні фінансові й адміністративні домовленості. Угоди про проекти укладаються відповідно до такої процедури:

і) пропозиції про дослідні проекти схвалює(ють) уряд(и) або міжнародна(і) організація(ї);

іі) установи й міжнародні організації вступають у консультацію з Чорнобильським центром з питань здійснення таких досліджень;

ііі) пропозиції про дослідні проекти в разі необхідності подаються Агентству для зауважень; зауваження Агентства, за необхідності, передаються передбаченим учасникам;

iv) після отримання схвалення, про яке йдеться в пункті і цієї статті, та зауважень Агентства Чорнобильський центр і передбачені учасники проекту укладають угоду про проект;

v) Чорнобильський центр надсилає угоду про проект для інформації установам/міжнародним організаціям - учасникам інших угод про проекти, Міжнародному науково-консультативному комітету, про який ідеться у статті VI, та Агентству.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода з МАГАТЕ про проведення міжнародних наукових досліджень наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції в науковому центрі "Прип'ять""Дата підписання: 21 вересня 1990 р. Набуття чинності: 21 вересня 1990 р."Беручи до уваги, що уряди Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки і Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі називаються "Радянські учасники") погодилися надати створений у Чорнобилі науковий центр "Прип'ять"(далі називається "Чорнобильський центр") у розпорядження інших країн та міжнародних організацій з метою здійснення на двосторонній або багатосторонній основі дослідних проектів у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту,. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1990

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття V

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -