<<
>>

Стаття XIV

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Фінанси

А. Рада управляючих подає на розгляд Генеральної Конференції річні бюджетні кошториси витрат Агентства. Для полегшення роботи Ради щодо цього бюджетний кошторис складається спочатку Генеральним Директором.

Якщо Генеральна Конференція не затверджує кошторису, вона повертає його Раді разом з своїми рекомендаціями. Після цього Рада подає новий кошторис на затвердження Генеральної Конференції.

В. Витрати Агентства класифікуються по таких категоріях:

1. Адміністративні витрати; вони включають:

а) вартість утримання персоналу Агентства, за винятком персоналу, зайнятого у зв'язку з матеріалами, послугами, устаткуванням і технічними засобами, згаданими нижче у підпункті 2 пункту В; вартість засідань; витрати на підготовку проектів Агентства і розповсюдження інформації;

b) вартість проведення в життя гарантій, згадуваних у статті XII, щодо проектів Агентства або, відповідно до підпункту 5 пункту А статті III, щодо будь-якої двосторонньої або багатосторонньої угоди разом з витратами, зв'язаними з поводженням з спеціальними розщеплюваними матеріалами і з їх зберіганням Агентством, крім плати за зберігання і поводження з ними, про яку говориться нижче, у пункті Е.

2. Витрати, не включені у підпункт 1 цього пункту, в зв'язку з будь-якими матеріалами, установками, заводами і устаткуванням, придбаними або створеними Агентством на здійснення функцій, на які воно уповноважене, і вартість матеріалів, послуг, устаткування і технічних засобів, надаваних Агентством за угодою з одним або кількома його членами.

С. Визначаючи витрати, передбачені вище у підпункті 1 b) пункту В, Рада управляючих виключає всі суми, що підлягають поверненню відповідно до угод, які відносяться до застосування гарантій, між Агентством і учасниками двосторонніх або багатосторонніх угод.

D.

Рада управляючих розподіляє витрати, згадані вище у підпункті I пункту В, між членами Агентства відповідно до шкали, що буде встановлена Генеральною Конференцією. При встановленні шкали Генеральна Конференція керуватиметься принципами, прийнятими Організацією Об'єднаних Націй при обкладанні внесками держав-членів Організації на потреби звичайного бюджету Організації Об'єднаних Націй.

Е. Рада управляючих періодично встановлює шкалу плати, що збирається, включаючи помірну однакову плату за зберігання матеріалів і поводження з ними і за матеріали, послуги, устаткування і технічні засоби, надавані Агентством його членам. Шкала має на меті забезпечити Агентству доход, достатній для покриття витрат і вартості, про які говориться вище у підпункті 2 пункту В, за вирахуванням будь-яких добровільних внесків, що їх Рада управляючих може, відповідно до пункту F, застосовувати для цієї мети. Суми, що таким чином надходять, вносяться в окремий фонд, який використовується для сплати членам Агентства вартості будь-яких матеріалів, послуг, устаткування і технічних засобів, що ними поставляються, а також для сплати інших зазначених вище у підпункті 2 пункту В витрат, що можуть бути зроблені самим Агентством.

F. Будь-який надлишок доходу, згадуваного у пункті Е, що перевищує витрати і вартість, у ньому згадувані, а також будь-які добровільні внески в Агентство вносяться в загальний фонд і із схвалення Генеральної Конференції можуть бути використані за розсудом Ради управляючих.

G. 3 додержанням правил і обмежень, затвердженнх Генеральною Конференцією, Рада управляючих має право укладати позики від імені Агентства, не накладаючи, проте, на членів Агентства ніяких зобов'язань по позиках, укладених на підставі цього повноваження, і одержувати добровільні внески, що їх роблять в Агентство.

Н. Рішення Генеральної Конференції з фінансових питань і рішення Ради управляючих про суми бюджету Агентства ухвалюються більшістю у дві третини голосів тих, які присутні і беруть участь у голосуванні.

<< | >>
Законодавчий акт: Статут Міжнародного агентства по атомній енергії " ( Зміни до Статуту додатково див. в документі ( 995_884 ) від 03.11.1999 )" Стаття I. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1956

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття XIV

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -