Статья XVIII

Каждое государство-член Лиги может спустя один год после предварительного извещения выйти из Лиги.

Совет Лиги может исключить любого члена, не выполнившего своих обязательств, вытекающих из этого Пакта. Решение об исключении должно быть принято единогласно, не считая государства-члена Лиги, к которому оно относится.

<< | >>
Законодавчий акт: Ліга арабських держав. Пакт Лиги арабских государств " (Каир, 22 марта 1945 года)" (Извлечение), 1945

= завантажити законодавчий акт =

Статья XVIII

 1. Статья XVIII
 2. Статья XVIII
 3. 4. Статьи с XI по XV или Раздел B Статьи XVIII настоящего Соглашения не должны препятствовать договаривающейся стороне, применяющей импортные ограничения согласно Статье XII или Разделу B Статьи XVIII, принимать меры к регулированию ее экспорта, которые она может использовать, не отклоняясь от положений Статьи XIII, таким способом, чтобы увеличить ее валютные поступления.
 4. 4. Статті з XI по XV чи Розділ B Статті XVIII цієї Угоди не повинні позбавляти сторону, яка застосовує обмеження імпорту згідно зі Статтею XII чи Розділом B Статті XVIII, можливості застосовувати заходи на спрямування її експорту таким чином, щоб збільшити грошові надходження, які вона може застосовувати без відхилення від положень Статті XIII.
 5. (G) статья XVIII;
 6. Статья XVIII
 7. Статья XVIII
 8. Статья XVIII
 9. Статья XVIII*
 10. Статья XVIII.
 11. Статья XVIII.
 12. Статья XVIII
 13. Статья XVIII
 14. Статья XVIII
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -