<<
>>

(див. Стандартні Умови, Розділ 3.05 (a) ( 985_001 )

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Ставка плати за зобов'язання має бути на рівні половини одного відсотка (0,5%) на рік та плата за зобов'язання буде сплачуватися в Доларах.

(е) Процентна ставка

(i) До першого дня Періоду конвертації процентної ставки по відношенню до Траншу у Доларах та/або Траншу у ЄВРО в кожному конкретному випадку та починаючи з останнього дня Періоду конвертації процентної ставки по відношенню до Траншу у Доларах та/або Траншу у ЄВРО в кожному конкретному випадку встановлюється Змінна процентна ставка за Позикою.

В цілях Розділу 3.04 (b) Стандартних умов ( 985_001 ) Відповідною ринковою процентною ставкою є ставка пропозиції, наведена на Сторінці Телерейт 3750 на одинадцяту годину ранку за Лондонським часом для долару та/або ЄВРО в кожному конкретному випадку у відповідний день визначення процентної ставки на період, тривалість якого є якомога ближчою до тривалості відповідного Періоду дії процентної ставки (або, якщо до тривалості відповідного Періоду дії процентної ставки рівно близькими є тривалості двох періодів, то має використовуватися середнє значення за цими двома періодами); за тієї умови, що:

(А) якщо, через будь-яку причину, визначення Відповідної ринкової процентної ставки є неможливим у такий час з використанням Сторінки Телерейт 3750, то Відповідною ринковою процентною ставкою є ставка, яку Банк визначить як середнє арифметичне (округлене у верхній бік до найближчої 1/16%, в разі необхідності) ставок пропозиції за депозитами у Валюті Позики на суму, порівнювану з частиною Траншу у Доларах та/або ЄВРО в кожному конкретному випадку, яка не буде погашена протягом відповідного Періоду дії процентної ставки, та на термін, що дорівнює такому Періоду дії процентної ставки, згідно з інформацією, наданою Банку трьома великими банками, що працюють на Лондонському міжбанківському ринку, на вибір Банку; та

(Б) якщо Банк визначить, що пропозиція депозитів у Валюті Позики на Лондонському міжбанківському ринку на таку суму або на такий термін відсутня, Відповідною ринковою процентною ставкою є витрати Банку на фінансування частини Траншу у Доларах та/або ЄВРО в кожному конкретному випадку, що не буде погашена протягом відповідного Періоду дії процентної ставки, з будь-яких джерел на вибір Банку.

(ii) Протягом Періоду конвертації процентної ставки по Траншу у Доларах та/або ЄВРО в кожному конкретному випадку, по Траншу у Доларах та/або ЄВРО буде встановлена Фіксована процентна ставка. В цілях Розділу 3.04 (a) Стандартних умов ( 985_001 ) Відповідною ринковою процентною ставкою має вважатися форвардна фіксована процентна ставка по Валюті Позики, яка є доступною для Банку на своп-ринку процентних ставок на Дату фіксації процентної ставки по Траншу у Доларах та/або в ЄВРО в кожному конкретному випадку на Період конвертації процентної ставки по Траншу у Доларах та/або в ЄВРО в кожному конкретному випадку з урахуванням графіків виплати основної суми та процентів по Траншу у Доларах та/або в ЄВРО в кожному конкретному випадку.

Банк має визначити Фіксовану процентну ставку по Траншу у Доларах та/або в ЄВРО в кожному конкретному випадку на Дату фіксації процентної ставки по Траншу у Доларах та/або в ЄВРО в кожному конкретному випадку та негайно повідомити про це Позичальника та Гаранта.

(iii) Позичальник обирає Дату фіксації процентної ставки по Траншу у Доларах та/або в ЄВРО в кожному конкретному випадку та Період конвертації по Траншу у Доларах та/або в ЄВРО в кожному конкретному випадку шляхом надання Банкові повідомлення не менш ніж за п'ять робочих днів до пропонованої Дати фіксації процентної ставки по Траншу у Доларах та/або в ЄВРО в кожному конкретному випадку. Не зважаючи на це, Позичальник не може обирати Дату фіксації процентної ставки та Дату періоду фіксації по Траншу у Доларах, меншого ніж п'ять мільйонів Доларів (5000000 Доларів США), та/або Траншу у ЄВРО, меншого ніж п'ять мільйонів ЄВРО (5000000 ЄВРО).

(ж) Витрати через невикористання

В разі скасування Банком відповідно до Розділу 7.02 Стандартних умов ( 985_001 ), будь-які Витрати через невикористання, понесені Банком у зв'язку з таким скасуванням, відповідно до оцінки, проведеної Банком з повідомленням результатів Позичальникові, мають бути негайно сплачені Позичальником або Банком, що підлягає визначенню в кожному конкретному випадку.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води в м. Запоріжжі) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Державним комунальним підприємством "Водоканал"м. Запоріжжя "Дата підписання: 21.05.99 р."Дата набуття чинності: 20.12.99 р.. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

(див. Стандартні Умови, Розділ 3.05 (a) ( 985_001 )