<<
>>

Розділ 1.01. Уведення Стандартних положень та умов

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Усі положення "Стандартних положень та умов" Банку від лютого 1999 р. ( 985_001 ) уведено до цієї Угоди та зроблено чинними стосовно неї з такою самою силою та дією, які вони мали б у випадку повного їх викладення у цій статті з такими змінами у термінології (у майбутньому такі змінені положення називатимуться "Стандартні положення та умови"):

a.

Визначення "Робочого дня" у розділі 2.02 Стандартних положень та умов від лютого 1999 р. ( 985_001 ) для цілей цієї Угоди, повинно бути змінено таким чином:

"Робочий день"

означає день (інший ніж субота або неділя), у який комерційні банки відкриті для проведення звичайних розрахунків (у тому числі валютних операцій та операцій з депозитами в іноземній валюті) у Лондоні, Англія, та день, у який комерційні банки відкриті для проведення звичайних розрахунків (у тому числі валютних операцій та операцій з депозитами в іноземній валюті) у країнах- членах Європейського Союзу, у яких Євро є законною платіжною одиницею та день, у який відкрита система TARGET (День TARGET).

b. Визначення "Вартість зміни умов" у розділі 2.02 Стандартних положень та умов від лютого 1999 р. ( 985_001 ) для цілей цієї Угоди, повинно бути змінено таким чином:

"Вартість зміни умов" означає:

(I) за умови обмежень, що визначено в параграфі II нижче, суму, на яку Первісний потік надходжень перевищує Заміщувальний потік надходжень, де:

a) "Первісний потік надходжень" означає загальну суму поточних вартостей платежів основної суми кредиту та відсотків, які належали б до сплати Банкові протягом Розрахункового періоду (як визначено нижче) стосовно частки Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, якби таке дострокове погашення, прискорення строку погашення або анулювання не сталося та якщо відсотки нараховувалися б на таку частку Кредиту за Відповідною ринковою відсотковою ставкою для такої частки Кредиту.

b) "Заміщувальний потік надходжень" означає суму:

(1) загальної суми поточних вартостей будь-яких залишкових платежів основної суми та відсотків, які, після врахування такого дострокового погашення, анулювання або прискорення строку погашення, належали б до сплати Банкові протягом Розрахункового періоду стосовно частки Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, якщо відсотки нараховувалися б на таку частку Кредиту за Відповідною ринковою відсотковою ставкою для такої частки Кредиту, а також

(2) залежно від ситуації:

A) у випадку дострокового погашення відповідно до розділу 3.07 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), поточної вартості суми Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, яка повинна бути достроково погашена, визначеної шляхом дисконтування такої суми від дати, коли повинно бути здійснено таке дострокове погашення, до Дати розрахунку (яку визначено нижче) за Ставкою дисконтування (як визначено нижче); та (або)

B) у випадку будь-якого іншого дострокового погашення, суми Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, яка була достроково погашена; та (або)

C) у випадку дострокового погашення, поточної вартості суми Кредиту, що погашається достроково, визначеної шляхом дисконтування такої суми від дати набрання чинності такого дострокового стягнення до Дати розрахунку за Ставкою дисконтування; та (або)

D) у випадку анулювання, поточної вартості суми Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, яка була анульована, визначеної шляхом дисконтування такої суми від Останньої дати надання коштів до Дати розрахунку за Ставкою дисконтування.

c) Для цілей пунктів "a" та підпункту 1 пункту "b" вище, поточна вартість кожного платежу основної суми та відсотків визначається шляхом дисконтування суми такого платежу від дати, коли цей платіж повинен бути здійснений, до Дати розрахунку за Ставкою дисконтування.

d) "Дата розрахунку" означає:

(1) у випадку дострокового погашення згідно з розділом 3.07 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), дата за два Робочих дні до дати, коли повинно бути здійснено таке дострокове погашення або, на вибір Банку, дата, коли повинно бути здійснено таке дострокове погашення;

(2) у випадку будь-якого іншого дострокового погашення, дата, коли здійснюється таке дострокове погашення, або дата пізніше, яку Банк може вибрати на свій власний розсуд, а також

(3) у випадку прискорення строку погашення або анулювання, дата за два Робочих дні до дати набрання чинності такого прискорення строку погашення або, на вибір Банка, дата набрання чинності такого прискорення строку погашення або анулювання.

e) "Розрахунковий період" означає:

1) у випадку дострокового погашення згідно з розділом 3.07 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), період, що починається від дати, коли повинно бути здійснено таке дострокове погашення, та закінчується в останню дату погашення Кредиту;

2) у випадку будь-якого іншого дострокового погашення, період, що починається від дати, коли здійснюється таке дострокове погашення, або такої пізнішої дати, яку Банк може вибрати на свій власний розсуд, та закінчується в останню дату погашення Кредиту; та

3) у випадку прискорення строку погашення або анулювання, період, що починається від дати набрання чинності такого прискорення строку погашення або анулювання та закінчується в останню дату погашення Кредиту.

f) "Ставка дисконтування" означає коефіцієнт дисконтування для відповідного строку, що отримується з кривої паритетного свопу для Валюти кредиту, який може бути використаний Банком на ринку відсоткових свопів та опціонів на Дату розрахунку.

II) Незважаючи на параграф I вище, "Вартість зміни умов" означає, стосовно будь-якого подовження Останньої дати надання (яка може бути погоджена з Банком відповідно до Кредитної угоди) стосовно будь-якої частини Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, така сума, про яку Банк, час від часу, повідомляє Позичальникові та Гарантові в письмовій формі.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода " Офіційний переклад"Угода від 28 листопада 2007 між державним підприємством "Іллічівський морський торговельний порт"(далі - Позичальник) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - Банк).. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 1.01. Уведення Стандартних положень та умов