<<
>>

Розділ 3.01. Фінансовий облік і фінансова звітність

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Установа, що впроваджує Проект, веде діловодство, облік та рахунки, які є відповідними для відображення згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, що є прийнятими в Україні та що одноманітно застосовуються, операцій, ресурсів та витрат, які стосуються Проекту, а також для здійснення контролю за поступом у виконанні Проекту й для фіксування такого поступу.

b) Установа, що впроваджує Проект:

1) забезпечує здійснення аудиту незалежними аудиторами, прийнятними для Банку, обліку та рахунків, зазначених у пункті "a" розділу 3.01, за кожний Фінансовий рік відповідно до принципів і стандартів аудиту, прийнятих в Україні;

2) надає Банкові в разі готовності, але не пізніше, ніж через шість місяців після закінчення кожного Фінансового року, аудиторський звіт, підготовлений аудиторами в такому обсязі та в таких подробицях, яких Банк може обґрунтовано вимагати, а також

3) надає Банкові таку іншу інформацію стосовно такого обліку та рахунків і їхнього аудиту, яку Банк може час від часу обґрунтовано вимагати.

c) Якщо Банк є будь-коли незадоволеним відповідністю або своєчасністю фінансової інформації, наданої йому згідно з пунктами "a" і "b" розділу 3.01, він може відповідно до письмового повідомлення Установі, що впроваджує Проект, вимагати виконання Установою, що впроваджує Проект, замість положень пунктів "a" і "b" розділу 3.01, таких процедур:

i) Установа, що впроваджує Проект, веде діловодство, облік та рахунки, які є відповідними для відображення згідно з міжнародно-прийнятими стандартами бухгалтерського обліку, що одноманітно застосовуються, операцій і фінансового стану Установи, що впроваджує Проект, та її дочірніх підприємств, якщо вони є, а також для здійснення контролю за поступом у виконанні Проекту й для фіксування такого поступу (у тому числі витрат і вигод, отриманих від нього).

ii) Установа, що впроваджує Проект:

A) забезпечує здійснення аудиту незалежними аудиторами, прийнятними для Банку, обліку, рахунків та фінансових звітів (у тому числі бухгалтерського балансу, звіту про прибутки й видатки й звіту про зміни у фінансовому стані, а також приміток до них), й обліку, рахунків та фінансових звітів її дочірніх підприємств за кожний Фінансовий рік відповідно до міжнародно-прийнятих принципів і стандартів аудиту;

B) надає Банкові в разі готовності, але не пізніше, ніж через шість місяців після закінчення кожного Фінансового року:

1) засвідчені копії своїх фінансових звітів за такий Фінансовий рік, коли здійснено аудит;

2) звіт такого аудиту, підготовлений такими аудиторами в такому обсязі та в таких подробицях, яких Банк може обґрунтовано вимагати, і

3) звіт про всі фінансові операції між Установою, що впроваджує проект, та кожним з її дочірніх підприємств і філіалів, а також

C) надає Банкові таку іншу інформацію стосовно обліку, рахунків та фінансових звітів і їхнього аудиту, яку Банк може час від часу обґрунтовано вимагати.

<< | >>
Законодавчий акт: Проектна угода (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ (пан'європейські коридори)) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку " 26 листопада 2010 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.01. Фінансовий облік і фінансова звітність