Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 3.01 Інші підтверджуючі положення за проектом

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Окрім загальних зобов'язань, викладених у Статті IV Стандартних умов ( 985_001 ), Позичальник повинен, якщо з Банком не узгоджено інакше:

(а) вживати всіх заходів, необхідних для надання відповідних сум коштів для завершення Проекту;

(б) забезпечити адекватне страхування відповідно до чинних законів та нормативних актів Гаранта, уклавши прийнятний для Банку договір із страхувальником, прийнятним для Банку;

(в) отримати всі необхідні ліцензії, затвердження і узгодження на водопостачання та очищення стоків і підтримувати їхню чинність;

(г) нести та сплачувати всі податки, мита і реєстраційні збори, які мають бути сплачені в зв'язку з будь-якою з Проектних угод, стороною яких є Банк;

(д) співпрацювати з Партнером з корпоративного розвитку протягом періоду до трьох (3) років з метою (А) сприяння Позичальникові у вдосконаленні його фінансових, експлуатаційних та управлінських методів, (Б) забезпечити Позичальникові можливість надавати його споживачам ефективні та економічно вигідні послуги, та (В) допомогти Позичальникові у розробці та впровадженні Плану корпоративного розвитку;

(е) протягом шести (6) місяців з дати укладення Кредитної угоди подати Банкові на розгляд та затвердження, а протягом восьми (8) місяців з дати укладення Кредитної угоди, прийняти та в подальшому здійснити План Корпоративного Розвитку, який має містити щонайменше таке:

(i) Програму поліпшення фінансових та техніко-економічних показників, яка має передбачати, між іншим, таке:

(1) заходи, спрямовані на підвищення ефективності управління надходженнями (виставлення рахунків, збір платежів, управління заборгованістю та зменшення суми безнадійних боргів);

(2) вдосконалення фінансового менеджменту;

(3) заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи; та

(4) техніко-економічні показники, що дозволять вимірювати прогрес у поліпшенні роботи;

(ii) План поліпшення екологічних показників;

(iii) Програму громадського інформування; та

(iv) Програму відновлення активів, достатнього для забезпечення підтримання рівнів надання послуг з водопостачання та збору і очищення стічних вод.

(є) не пізніше ніж 31 грудня 1999 р.

та кожного наступного ФР не пізніше ніж 31 жовтня, переглядати та подавати Банкові на розгляд та затвердження План корпоративного розвитку, який застосовуватиметься протягом наступних п'яти (5) ФР;

(ж) не пізніше ніж 30 листопада 1999 р.,

(i) визначити, у спосіб, прийнятний для Банку, обсяг води, який не обліковується; та

(ii) підготувати та подати Банку на розгляд та затвердження програму:

(1) зниження обсягу води, який не обліковується, щонайменше на три відсотки (3%) у 2000 фінансовому році та щонайменше на подальші три відсотки (3%) у 2001 фінансовому році у порівнянні з попереднім фінансовим роком в обох випадках; та

(2) провести такі вдосконалення систем виявлення витоків та ремонту, які піддаються вимірюванню.

(з) не пізніше ніж 30 грудня 1999 р.

розпочати реалізацію програми, описаної в розділі 3.01 (ж) (ii), з урахуванням зауважень та вимог Банку;

(и) до того часу, як Методика встановлення тарифів буде узгоджена та ухвалена Банком для введення в дію, подати на затвердження до "Запорізької області" або до іншого такого виконавчого органу, який буде призначений у майбутньому відповідальним за встановлення тарифів та їх ухвалення, та, після затвердження, застосувати такі тарифи, які дозволять Позичальникові отримувати надходження, достатні для покриття в кожному фінансовому році щонайменше:

(i) експлуатаційних витрат та витрат на технічне обслуговування;

(ii) тих податкових зобов'язань, які підлягають сплаті;

(iii) обов'язків по обслуговуванню всіх довготермінових боргів;

(iv) витрат на внесок Позичальника в капітальні витрати, пов'язані з Проектом; та

(v) всіх інших планових капітальних витрат, які мають бути передбачені в Програмі відновлення активів;

(і) після повного завершення виконання Частини А-5 Проекту та оцінки її впливу на рівень споживання та обсяг надходжень, подати на затвердження до "Запорізької області" або до іншого такого виконавчого органу, який буде призначений у майбутньому відповідальним за встановлення тарифів та їх затвердження та, після затвердження, змінити базис розрахунків для побутових споживачів з існуючих норм споживання на вимірюване споживання в кожному багатоквартирному будинку;

(ї) не пізніше ніж 1 лютого 2000 р. подати програму, за формою та змістом задовільну для Банку, зменшення навантаження, яке справляють промислові стоки на станції очищення стічних вод для підвищення якості осаду, що утворюється такими станціями; така програма має передбачати, між іншим, завдання по зниженню забруднення основними підприємствами-забруднювачами, проведення кожні півроку моніторингу та подання звітності з питань її реалізації;

(й) не пізніше ніж через дванадцять (12) місяців з дати укладення Кредитної угоди, подати Банкові на розгляд та ухвалення проект Угоди про надання послуг, який має бути погоджений з "Містом Запоріжжя" і не пізніше ніж через п'ятнадцять (15) місяців з дати укладення Кредитної угоди, укласти Угоду про надання послуг з "Містом Запоріжжя" та розпочати виконання всіх обов'язків, викладених у такій угоді;

(к) не пізніше ніж через вісім (8) місяців з дати укладення Кредитної угоди подати Банкові на розгляд та ухвалення спільну пропозицію Позичальника, "Міста Запоріжжя" та "Запорізької області" щодо нової методики розрахунку та встановлення тарифів для всіх категорій споживачів, розробленої за участю консультантів, прийнятних для Банку, та спрямованої на:

(i) забезпечення повного відшкодування витрат відповідно до Розділу 3.01 (и) вище;

(ii) зниження рівня перехресного субсидування між групами споживачів; та

(iii) стимулювання зниження рівня експлуатаційних витрат;

а не пізніше ніж через десять (10) місяців від дня укладення Кредитної угоди розпочати впровадження цієї методики ("Методика встановлення тарифів"); та

(л) здійснити інвестиції у відновлення активів відповідно до Програми відновлення активів.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води в м. Запоріжжі) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Державним комунальним підприємством "Водоканал"м. Запоріжжя "Дата підписання: 21.05.99 р."Дата набуття чинності: 20.12.99 р.. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.01 Інші підтверджуючі положення за проектом