<<
>>

Розділ 3.05. Комісія за зобов'язання й Разова комісія

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Позичальник зобов'язується сплатити Банку комісію за зобов'язання за ставкою, зазначеною в Кредитній угоді, за сукупну Доступну суму плюс за будь-яку суму Кредиту, що є предметом Зобов'язання відшкодування і яка ще не вибрана, за умови, що Комісія за зобов'язання, що підлягає сплаті з суми Кредиту, на яку поширюється безумовне Зобов'язання відшкодування, повинна бути на 0,5% річних більше ставки Комісії за зобов'язання, визначеної у Кредитній угоді.

Комісія за зобов'язання нараховується з дня через шістдесят (60) днів після дня Кредитної угоди або, у випадку Комісії за зобов'язання, що підлягає сплаті стосовно суми Кредиту, на яку поширюється безумовне Зобов'язання відшкодування, з дня видачі такого безумовного Зобов'язання відшкодування, та вона нараховується й підлягає розрахунку на тій же основі, що й відсоток згідно з підпунктом "ii" пункту "b" розділу 3.04. Комісія за зобов'язання підлягає сплаті в кожний День сплати відсотків (навіть якщо в такий день жодний відсоток може не підлягати сплаті), починаючи з першого Дня сплати відсотків після Дня набрання чинності.

b) Позичальник зобов'язується сплатити Банку разову комісію в розмірі одного відсотка (1%) (або таку іншу суму, згадану в Кредитній угоді) основної суми Кредиту.

c) За винятком випадків, коли Кредитною угодою передбачене інше, Банк, від імені Позичальника, вибирає з Доступної суми у День набрання чинності або протягом семи (7) днів потому й сплачує собі Разову комісію, що підлягає сплаті відповідно до пункту "b" розділу 3.05.

d) У випадку, коли Позичальник обирає варіант сплати Разової комісії з власних коштів відповідно до Кредитної угоди, Разова комісія набуває статусу належної до сплати й підлягає сплаті протягом семи (7) днів після Дня набрання чинності.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.05. Комісія за зобов'язання й Разова комісія