<<
>>

Розділ 3.06. Вимоги до періодичності та оформлення звітності

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) До повного погашення чи анулювання суми Кредиту Позичальник надає Банкові щорічні звіти з природоохоронних питань і питань охорони здоров'я працівників і техніки безпеки, пов'язаних з діяльністю Позичальника (у тому числі, без обмежень, Проекту), які зазначено у підпункті "iii" пункту "c" розділу 5.02 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), не пізніше, ніж 30 березня кожного Фінансового Року.

Такі звіти повинні включати інформацію з таких конкретних питань:

1) інформацію про дотримання час від часу Позичальником чинних природоохоронних норм та стандартів в Україні та природоохоронних стандартів Європейського Союзу, чинних на дату цієї Угоди (або, у випадку, якщо такі стандарти не існують у Європейському Союзі, як вказано у відповідних екологічних керівних принципах Групи Світового банку), у тому числі статус всіх необхідних для Проекту природоохоронних дозволів, результати всіх перевірок, проведених природоохоронними органами, всі порушення таких природоохоронних норм та стандартів і пов'язані з ними виправні заходи, та всі штрафи, що стягуються за такі порушення;

2) інформацію про виконання Плану природоохоронних заходів, у тому числі, будь-які запропоновані зміни до заходів, графіків чи витрат;

3) короткий виклад будь-яких суттєвих повідомлень, звітів та іншої інформації з природоохоронних питань, які Позичальник надає будь-яким природоохоронним органам;

4) інформацію стосовно охорони здоров'я та безпеки у рамках Проекту, у тому числі, стосовно кількості нещасних випадків та будь-яких ініціатив стосовно забезпечення охорони здоров'я та безпеки, здійснених або запланованих Позичальником;

5) коротку інформацію стосовно будь-яких змін у законодавстві, що регулює питання у сфері охорони зовнішнього середовища, охорони здоров'я та безпеки, які можуть мати суттєвий вплив на діяльність Позичальника або на Проект, а також

6) копії документів, що містять інформацію з природоохоронних питань, які Позичальник періодично надає своїм акціонерам або широкій громадськості.

b) Щоквартально протягом 30 днів після закінчення звітного періоду Позичальник надаватиме Банкові періодичні звіти за Проектом згідно з підпунктом "iv" пункту "a" розділу 4.04 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), до завершення Проекту. Такі звіти повинні містити інформацію стосовно таких аспектів:

1) Загальна інформація:

A) реальний прогрес у реалізації Проекту на дату звіту та за звітний період;

B) існуючі або очікувані труднощі або затримки у здійсненні Проекту та їхній вплив на виконання графіка реалізації, реальні заходи, здійснені або заплановані для подолання труднощів та уникнення затримок;

C) очікувані зміни дати завершення Проекту;

D) основні кадрові зміни в штаті ГУП, консультантів чи підрядників;

E) фактори, які можуть вплинути на вартість Проекту, а також

F) будь-які фактори, розвиток чи дії, що можуть вплинути на економічну життєздатність будь-якої частини Проекту або суттєво і негативно вплинути на виконання П'ятирічного бізнес-плану.

2) Фінансова звітність з деталями витрат, здійснених у кожній частині Проекту, та зняття коштів, разом із звітом, де наводяться:

A) початкова орієнтовна вартість;

B) переглянута орієнтовна вартість, якщо є, з причинами змін;

C) початковий кошторис витрат та фактичні витрати на момент звітування;

D) причини відхилень фактичних витрат від початкового кошторису, а також

E) кошторис витрат для решти кварталів року.

3) Стислий звіт про виконання кожного із зобов'язань у цій Кредитній угоді.

c) Позичальник повинен надати Звіт про завершення Проекту, за формою прийнятною для Банку, згідно з пунктом "c" розділу 4.04 Стандартних положень та умов ( 985_001 ).

d) Негайно після виникнення будь-якого пов'язаного з Позичальником або Проектом інциденту або аварії, що можуть мати суттєвий несприятливий вплив на довкілля, здоров'я чи безпеку, Позичальник надає Банкові повідомлення про такий інцидент чи аварію факсом або телексом, де визначається його природа та всі коригувальні заходи, яких вживає Позичальник.

Без обмеження загального характеру наведеного вище, інцидент або аварія можуть мати суттєвий несприятливий вплив на довкілля, здоров'я чи безпеку, якщо будь-який чинний закон вимагає повідомлення про такий інцидент або аварію будь-якого державного органу, такий інцидент або аварія призводить до загибелі або численних серйозних пошкоджень, що вимагають госпіталізації, або такий інцидент або аварія стали відомі громадськості через репортаж у засобах масової інформації або іншим чином.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода " Офіційний переклад"Угода від 28 листопада 2007 між державним підприємством "Іллічівський морський торговельний порт"(далі - Позичальник) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - Банк).. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.06. Вимоги до періодичності та оформлення звітності