<<
>>

Розділ 3.10. Витрати на завершення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Якщо з будь-якої причини (у тому числі, зокрема, у випадку прискорення відповідно до розділу 7.06 будь-яка частина Кредиту, для якої встановлена Змінна відсоткова ставка, стає належно до сплати й підлягає сплаті в день, що не є останнім днем Відсоткового періоду, Позичальник зобов'язується сплатити Банку на вимогу суму, якщо є, на яку:

1) відсоток, що був би нарахований на таку частину Кредиту з дня, у який така частина Кредиту набула статусу такої, що підлягає сплаті й повинна бути сплачена, до останнього дня тодішнього поточного Відсоткового періоду за ставкою, що дорівнює Відповідній ринковій відсотковій ставці для такої частини Кредиту для такого Відсоткового періоду;

перевищує:

2) відсоток, який Банк міг би одержати, якби розмістив суму в розмірі такої частини Кредиту на депозит у провідному банку на, залежно від випадку, Лондонському міжбанківському ринку (для USD або Фунта стерлінга) або міжбанківському ринку Єврозони (для Євро) на період, що починається в день, у який така частина Кредиту набула статусу належної до сплати й підлягала сплаті, та закінчується в останній день тодішнього поточного Відсоткового періоду.

b) Якщо, в будь-який час:

1) Позичальник подає повідомлення відповідно до розділу 3.07 про дострокове погашення будь-якої частини Кредиту, для якої встановлена Фіксована відсоткова ставка, або Позичальник іншим чином достроково погашає будь-яку таку частину Кредиту;

2) будь-яка частина Кредиту, для якої встановлена Фіксована відсоткова ставка, підлягає прискоренню відповідно до розділу 7.06 або іншим чином стає належною до сплати до настання строку її погашення; або

3) будь-яка частина Кредиту, для якої встановлена Фіксована відсоткова ставка, анулюється відповідно до розділів 3.08, 7.02 або 7.06 чи іншим чином;

тоді на додаток до сплати будь-якої адміністративної комісії за дострокове погашення, комісії за анулювання або інших сум, що підлягають сплаті у зв'язку з цим, Позичальник зобов'язується сплатити Банку, на вимогу, суму будь-яких Витрат на завершення; за умови, що у випадку, коли їхня сума є від'ємною, Банк зобов'язаний, в наступний День сплати відсотків, занести в кредит Позичальника, у Валюті Кредиту, суму таких Витрат на завершення.

c) Якщо будь-яка прострочена сума сплачується в день, що не є останнім днем Періоду нарахування відсотка за прострочення платежу, Позичальник зобов'язується сплатити Банку, на вимогу, суму, якщо є, на яку:

1) відсоток, що був б нарахований на таку прострочену суму з дня одержання такої простроченої суми й до останнього дня тодішнього поточного Періоду нарахування відсотка за прострочення платежу за ставкою, зазначеною в підпункті "iii" пункту "a" розділу 3.09 для такого Періоду нарахування відсотка за прострочення платежу;

перевищує:

2) відсоток, який Банк міг би одержати, якби розмістив суму в розмірі такої простроченої суми на депозит у провідному банку на, залежно від випадку, Лондонському міжбанківському ринку (для USD або Фунта стерлінгів) або міжбанківському ринку Єврозони (для Євро) на період, що починається в день одержання такої простроченої суми й закінчується в останній день тодішнього поточного Періоду нарахування відсотка за прострочення платежу.

d) Свідоцтво Банку стосовно будь-якої суми, що підлягає сплаті згідно з цим Розділом 3.10, є остаточним, незаперечним і обов'язковим для Позичальника, якщо тільки Позичальник не надасть переконливі для Банку докази наявності в ньому очевидної помилки.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад.
Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.10. Витрати на завершення