<<
>>

Розділ 3.09. Відсоток за прострочення платежу

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) У випадку несплати Позичальником при настанні строку платежу будь-якої суми, яка підлягає сплаті ним згідно з Кредитною угодою, на таку прострочену суму нараховується відсоток за ставкою, що дорівнює сумі:

i) двох відсотків (2%) річних;

ii) Маржі; та

iii) річної відсоткової ставки, пропонованої, залежно від випадку, на Лондонському міжбанківському ринку (для USD або Фунтів стерлінгів) або на міжбанківському ринку Єврозони (для Євро) за два Робочих дні до першого дня відповідного Періоду нарахування відсотка за прострочення платежу (або, на розсуд Банку, у перший день такого Періоду нарахування відсотка за прострочення платежу) для депозитів у Валюті Кредиту в сумі, порівнянній з простроченою сумою, на строк, що дорівнює відповідному Періоду нарахування відсотка за прострочення платежу, або, якщо Банк визначить, що депозити у Валюті Кредиту не пропонуються на, залежно від випадку, Лондонському міжбанківському ринку (для USD або Фунтів стерлінгів) або міжбанківському ринку Єврозони (для Євро) у таких сумах або на такий строк, витрат Банку (виражених як ставка річних) на залучення коштів для фундирування простроченої суми з будь-яких джерел, ним вибраних..

b) Відсоток за прострочення платежу:

i) нараховується день за днем від належного дня платежу до дня фактичного платежу;

ii) розраховується на основі фактичного числа днів, що минули, та 360-денного року (якщо Кредит не виражений у Фунтах стерлінгів або якщо для Кредиту не встановлена Фіксована відсоткова ставка, у цих останніх випадках розрахунок здійснюється на основі 365-денного року);

iii) розраховується за формулою складних відсотків наприкінці кожного Періоду нарахування відсотка за прострочення платежу;

iv) строк його сплати настає та він підлягає сплаті негайно на вимогу.

c) Кожне визначення Банком відсоткових ставок, застосовних до прострочених сум, і Періодів нарахування відсотка за прострочення платежу є остаточним, незаперечним й обов'язковим для Позичальника.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад.
Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.09. Відсоток за прострочення платежу