<<
>>

Розділ 4.04. Облікові документи та звіти з Проекту

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Стосовно тих частин Проекту, за які Позичальник несе пряму відповідальність, як це передбачене Кредитною угодою, Позичальник зобов'язується:

i) впровадити процедури й вести обліково-звітні документи, необхідні для обліку результатів і контролю за ходом виконання Проекту (у тому числі витрати по ньому й вигоди від нього), для відстеження будь-яких і всіх товарів, робіт і послуг, фінансованих за рахунок надходжень коштів Кредиту, і визначення їхнього використання в Проекті, і надавати такі обліково-звітні документи представникам Банку на вимогу Банку;

ii) дозволяти представникам Банку, на вимогу Банку: A) відвідувати будь-які об'єкти й будівельні майданчики, які стосуються Проекту; B) перевіяти будь-які та всі товари, роботи й послуги, фінансовані за рахунок надходжень коштів Кредиту, і будь-які механізми, установки, майданчики, роботи, будинки, майно, обладнання, обліково-звітні записи й документи, що стосуються виконання Позичальником зобов'язань за Кредитною угодою; та C) для цих цілей, проводити зустрічі та обговорення з такими представниками й працівниками Позичальника, як це може видаватися Банку необхідним і доцільним;

iii) надавати представникам Банку всі звіти та інформацію, яку Банк обґрунтовано запитує стосовно Проекту, у тому числі інформацію стосовно питань охорони навколишнього середовища, здоров'я, праці та техніки безпеки у зв'язку з Проектом, витрат на нього й, коли стосується, про вигоди, одержувані від нього, витрати коштів Кредиту, а також про будь-які та всі товари, роботи й послуги, фінансовані за рахунок таких коштів;

iv) без обмеження загальності згаданого вище підпункту "iii" пункту "a", якщо Банком не погоджене інше, надавати або забезпечити надання Банку періодичних звітів про Проект у формі, задовільній для Банку, і з частотою, визначеною в Кредитній угоді, з відображенням, серед іншого, досягнутого прогресу й проблем, що виникли за звітний період, вжитих заходів або заходів, яких пропонується вжити для вирішення цих проблем, і пропонованої програми діяльності та очікуваного прогресу протягом наступного періоду;

v) надавати або забезпечити надання представникам Банку, негайно після їхньої підготовки, будь-яких планів, специфікацій, звітів, контрактних документів і графіків будівництва та закупівель для Проекту, а також будь-яких істотних їхніх модифікацій чи доповнень до них, з такою деталізацією, яку Банк обґрунтовано запитує.

b) У випадку ухвалення рішення про укладення будь-якого контракту на постачання товарів, робіт або послуг, фінансованих за рахунок надходжень коштів Кредиту, Банк може опублікувати його опис, назву й національну приналежність сторони, з якою був укладений контракт, і ціну контракту.

c) Негайно після:

i) завершення Проекту; або

ii) вибірки або анулювання всієї суми Кредиту, але в будь-якому випадку не пізніше, ніж через шість місяців після Останнього дня доступності коштів Кредиту або у такий більш пізній строк, який може бути погоджений Банком;

Позичальник зобов'язаний підготувати й надати Банку звіт, у формі, задовільній для Банку, і в такому обсязі та з таким рівнем деталізації, як це обґрунтовано вимагається Банком, про виконання й первісне функціонування Проекту, у тому числі інформацію стосовно питань охорони навколишнього середовища, здоров'я, праці та техніки безпеки, які пов'язані з Проектом, інформацію про витрати на нього та вигоди, одержувані від Проекту, виконання Позичальником і Банком їхніх відповідних зобов'язань за Кредитною угодою і досягнення цілей Кредиту.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад.
Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 4.04. Облікові документи та звіти з Проекту