<<
>>

Розділ 5.01. Договірне зобов'язання стосовно невіддання переваг третій стороні ("негативне зобов'язання застави")

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Член зобов'язується забезпечити відсутність будь-яких переваг пріоритетності для будь-якого іншого Зовнішнього боргу Члена перед Кредитом при виділенні, реалізації або розподілі інвалютних коштів, що є в розпорядженні або під контролем, або в інтересах Члена. При створенні будь-якого Заставного права на будь-які Державні активи як забезпечення будь-якого Зовнішнього боргу, яке приведе або може привести до виникнення пріоритету в кредитора такого Зовнішнього боргу при виділенні, реалізації або розподілі інвалютних коштів, таке Заставне право повинне, якщо Банком не погоджене інше, на підставі самого факту (ipso facto) і без витрат для Банку, рівною та пропорційною мірою слугувати забезпеченням основної суми, відсотка й Зборів за Кредитом, і Член, створюючи або дозволяючи створення такого Заставного права, повинен включити прямо викладене положення про це; за умови, проте, що у випадку, коли на підставі будь-якої конституційної або іншої правової причини таке положення не може бути включене стосовно будь-якого Заставного права, створеного стосовно Активів будь-якого з його територіально-адміністративних підрозділів, Член повинен негайно й без витрат для Банку забезпечити основну суму Кредиту, відсотки й Збори за Кредитом еквівалентним Заставним правом на інші Державні активи, задовільні для Банку.

b) За винятком випадків, коли Банком погоджене інше, Позичальник зобов'язується, що:

i) якщо Позичальник створює будь-яке Заставне право на будь-які зі своїх Активів як забезпечення будь-якого боргу, таке Заставне право буде рівною й пропорційною мірою забезпечувати основну суму Кредиту, відсотки та Збори за Кредитом, і при створенні будь-якого такого Заставного права буде передбачене прямо викладене положення з цією метою без будь-яких витрат для Банку; та

ii) якщо на підставі закону створюється будь-яке Заставне право на будь-які активи Позичальника як забезпечення будь-якого боргу, Позичальник зобов'язується надати, без жодних витрат з боку Банку, еквівалентне Заставне право, задовільне для Банку, для забезпечення основної суми Кредиту, відсотків та Зборів за Кредитом.

c) Наведені вище зобов'язання не поширюються на:

i) будь-яке Заставне право на майно, на час його купівлі, надане виключно як гарантія сплати покупної ціни цього майна або як забезпечення виплати боргу, взятого на себе з метою фінансування купівлі такого майна; або

ii) будь-яке Заставне право, що виникає в ході звичайних банківських операцій і забезпечує борг зі строком погашення не більше одного року з дня його виникнення.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад.
Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 5.01. Договірне зобов'язання стосовно невіддання переваг третій стороні ("негативне зобов'язання застави")