Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

Меморандум про взаєморозуміння між Національною Асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств (НАРУК), Комісією громадських послуг штату Нью-Йорк (КГП) і Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ) "(Програма партнерства в сфері регулювання енергетики)" 8 червня 2010 рік. Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств. 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Меморандум 

про взаєморозуміння між Національною

Асоціацією членів комісій з регулювання комунальних

підприємств (НАРУК), Комісією громадських послуг

штату Нью-Йорк (КГП) і Національною комісією

регулювання електроенергетики України (НКРЕ) (Програма партнерства в сфері регулювання енергетики)

8 червня 2010 рік

Київ, Україна

В рамках Угоди про співпрацю між Національною Асоціацією

членів комісій з регулювання комунальних підприємств (НАРУК) і

Агентством США з міжнародного розвитку (АМР США), НАРУК

організовує і проводить програму партнерства в сфері регулювання

енергетики між НАРУК та Національною комісією регулювання

електроенергетики України (НКРЕ).

Комісія громадських послуг штату

Нью-Йорк виконує роль провідної комісії в цьому партнерстві.

Програма партнерства є інструментом для обміну досвідом та

інформацією між органами регулювання США та України, мета програми

полягає в удосконаленні практики регулювання та зміцненні

довгострокових стійких відносин між органами регулювання обох

країн. Співпраця між представниками органів регулювання буде

проходити в рамках цієї програми партнерства з тим, щоб

забезпечити обмін інформацією шляхом організації обмінів для

керівництва і співробітників, проведення семінарів, нарад та інших

засобів. Цей Меморандум про взаєморозуміння покликаний визначити

відповідні ролі всіх сторін, що беруть участь у партнерстві.

Конкретна діяльність і теми партнерства будуть визначатися

організаціями-партнерами по мірі розвитку програми та за

погодженням з АМР США. Завдяки цим обмінам обидві сторони будуть

ділитись досвідом, отриманими уроками та прикладами найкращої

практики, оскільки Україна продовжує розробляти і впроваджувати

об'єктивну та неупереджену нормативно-правову базу регулювання для

забезпечення ефективного, прозорого і стабільного функціонування

секторів/ринків електроенергії та природного газу, одночасно

захищаючи інтереси споживачів та інвесторів. Це партнерство

забезпечуватиме конструктивний обмін ідеями та інформацією на

користь всіх сторін.

Зобов'язання Комісії громадських послуг штату Нью-Йорк і

Національної комісії регулювання електроенергетики України

включають наступне:

1. Проводити консультації та надавати інформацію НАРУК й одна

одній з тим, щоб сприяти розумінню взаємних інтересів і цілей.

2. НАРУК, в координації з Національною комісією регулювання

електроенергетики України, Комісією громадських послуг штату

Нью-Йорк і АМР США, має розробити план реалізації програми, який

буде приділяти особливу увагу найбільш актуальним питанням і

завданням, а також включати обмін співробітниками, технічною

інформацією та досвідом.

3. Під час візитів за програмою обмінів сторони зобов'язані

надавати приміщення, забезпечувати участь керівництва та фахівців.

4. Сторони повинні брати участь у засіданнях з планування за

участю НАРУК, АМР США, представників органів регулювання США та

України з метою визначення ключових питань і потреб програми.

5. Сторони повинні спільно підтримувати програми, що

представляють взаємний інтерес, і надавати допомогу у висвітленні

цих програм на місцевому рівні для забезпечення підтримки та

участі.

6. Забезпечити наявність доповідачів з питань енергетики та

інших співробітників (керівних або технічних), по мірі

необхідності, для ефективної реалізації програм.

7. НАРУК повинна отримувати копії всіх документів і мати

повну інформацію про всю кореспонденцію між Комісією громадських

послуг штату Нью-Йорк і Національною комісією регулювання

електроенергетики України.

НАРУК, за рахунок фінансування в рамках Угоди про співпрацю з

АМР США, відшкодує Комісії громадських послуг штату Нью-Йорк і

Національної комісії регулювання електроенергетики України

витрати, безпосередньо пов'язані з програмою партнерства,

включаючи: витрати на відрядження, витрати на проживання,

харчування, послуги перекладачів, транспортні витрати і

непередбачені адміністративні витрати, такі як витрати на поштові

відправлення/факс/телефон та інші погоджені витрати і видатки.

Передбачається, що Комісія громадських послуг штату Нью-Йорк і

Національна комісія регулювання електроенергетики України виділять

кадрові ресурси, приміщення, поділяться експертними знаннями,

відповідною інформацію, необхідними для успішного проведення

програми партнерства.

Комісія громадських послуг штату Нью-Йорк і Національна

комісія регулювання електроенергетики України отримають

компенсацію за всі узгоджені прямі і непрямі витрати, понесені до

моменту і включаючи дату підписання Меморандуму, за умови, що ці

витрати відповідають умовам цього Меморандуму та Угоди про

співробітництво з АМР США, затверджені НАРУК і належним чином

документально оформлені і підтверджені. Ця документація повинна

надаватися для перевірки, аудиту і затвердження НАРУК і/або її

представникам.

Вітається участь Національної комісії регулювання

електроенергетики України, як учасника програми партнерства і в

інших заходах НАРУК, таких як зустрічі, семінари і т.д., якщо ці

заходи мають відношення до програми. Це також включає різні

можливості навчання.

Якщо Угода про співробітництво між НАРУК та АМР США або

затвердження цієї програми партнерства будуть анульовані або

розірвані з будь-яких причин, анулювання або розірвання

партнерства буде вважатися таким, що негайно вступило в силу з

моменту повідомлення Комісії громадських послуг штату Нью-Йорк і

Національної комісії регулювання електроенергетики України по

факсу, телеграфу, листом, особисто або в ході прямого телефонного

зв'язку між уповноваженими представниками НАРУК, Комісії

громадських послуг штату Нью-Йорк і Національної комісії

регулювання електроенергетики України. Розпуск або припинення

діяльності будь-якої з названих організацій означає, що цей

Меморандум втрачає законну силу. Якщо будь-яка з названих

організацій розпущена чи припиняє свою діяльність, умови цього

Меморандуму припиняються. Всі зобов'язання НАРУК в рамках цього

Меморандуму залежать від продовження фінансування програми АМР

США.

НАРУК, Комісія громадських послуг штату Нью-Йорк і

Національна комісія регулювання електроенергетики України

звільняють одна одну від зобов'язань за збитки і/або пошкодження,

що виникли в результаті участі в цій програмі, викликані

халатністю їх співробітників, посадових осіб, правонаступників,

філій, агентів і/або інших осіб, які можуть представляти, чи

претендувати на те, що вони представляють НАРУК, Комісію

громадських послуг штату Нью-Йорк, Національну комісію регулювання

електроенергетики України або їх філії. НАРУК, Комісія громадських

послуг штату Нью-Йорк і Національна комісія регулювання

електроенергетики України також погодилися, що в рамках їхньої

участі у Програмі, жодна зі сторін не буде заявляти, прямо чи

опосередковано, про наявність повноважень та/або можливостей

представляти іншу сторону; сторони також погодилися, що вони не

будуть вимагати від іншої сторони участі в покритті боргу третій

стороні, повному або частковому, який міг виникнути в результаті

участі сторони в Програмі. Кожна зі сторін може припинити дію

угоди, шляхом направлення 30-денного письмового повідомлення іншим

сторонам.

Наступні особи є контактними особами з питань даного

партнерства і мають повноваження представляти свої організації в

ході програми партнерства: високоповажний Сергій Тітенко, Голова

Національної комісії регулювання електроенергетики України;

високоповажний Гаррі Браун, Голова Комісії громадських послуг

штату Нью-Йорк; пані Ерін Скутскі , Директор міжнародних програм,

НАРУК.

Комісія громадських послуг

штату Нью-Йорк

Високоповажний

Гаррі Браун

Дата

Голова Комісії громадських

послуг штату Нью-Йорк

Національна комісія регулювання

електроенергетики України

Високоповажний

Сергій Тітенко

Дата

Голова Національної комісії

регулювання електроенергетики

України

Національна асоціація

членів комісій з регулювання

комунальних підприємств

Пан Крістофер Махон

Дата

Старший координатор

міжнародних програм, НАРУК

Засвідчено:

Високоповажна

Джаніна Ярузельські

Дата

Директор Регіональної Місії

Агентства США з міжнародного

розвитку в Україні, Молдові

та Білорусії

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
|

Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств:

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -